Alhambra

Alhambra

Kousek arabského světa na křesťanské půdě. Jakkoli to zní v kontextu dnešní doby podivně, jde o jedno z nejkrásnějších míst na světě, o unikátní architektonickou památku, která kandidovala na novodobý div světa.

Ohromující komplex se zahradami a skvěle dochovanými architektonickými prvky byl budován po dlouhých šest set let a jeho jedinečnost tkví v tom, že zde v těsné blízkosti úžasných islámských paláců došlo následně k výstavbě křesťanského kláštera a renesančního paláce, které však nádheru maurské architektury nikdy nepřekonaly. A kde jinde mohlo dojít k takovému nevšednímu střetu než ve Španělsku, které bylo od 8. století až do roku 1492, kdy byla dobytím Granady završena reconquista, pod muslimskou nadvládou. A právě v Granadě, na úpatí pohoří Sierra Nevada, začala s výstavbou paláce dynastie Nasrovců, která zde vládla od roku 1237.

Původní pevnost Alcazaba pochází už z 11. století a je ukázkou tehdejšího vrcholného vojenského stavitelství. Nechyběly v ní stříleny, bašty i padací mříže. Byla postavena na izolovaném a strmém výběžku, ale dochovaly se z ní jen hradby, věže, příbytky vojáků, zbytky lázní a některé masivní vnější stěny. Nejvyšší věží je Torre de la Vela a je z ní nádherný výhled do okolí, jak do centra Granady, tak na pohoří Sierra Nevada. Součástí komplexu je i letní sídlo, letohrádek Generalife, ale tím nejhlavnějším, nejvěhlasnějším a nejkrásnějším jsou dva paláce násrovských sultánů ze 14. století. Konkrétně Júsufa I., který se zasloužil o stavbu Myrtového nádvoří, a Muhammada V., jenž nechal vybudovat Lví nádvoří, symbol Alhambry. Ani Myrtové nádvoří však není místem, které by mělo unikat pozornosti. Úctyhodný prostor 42 metrů dlouhý a 22 metrů široký se pyšní velkou vodní nádrží s mramorovým obložením, zlatými rybkami a všudypřítomnými myrtami. Nejvěhlasnější je však Lví dvůr, Patio de los Leones.

Myrtové nádvoří

Lví nádvoří je dlouhé 35 metrů a 20 metrů má do šíře. Je obklopeno nízkým ochozem na neuvěřitelných 124 bílých mramorových sloupech. Celý prostor má důmyslně vytvořené stěny, podloubí je z bílého mramoru a pilíře, oblouky a sloupoví zdobí dekorativní listoví a další ozdobné prvky. Na každém z oblouků je velká čtvercová plocha arabesek, při pohledu nad pilíře se vám zatají dech nad filigránskými ornamenty, které v sobě skrývají velké množství jak náboženské tak kulturní symboliky. Nádvoří je pokryto barevnými dlaždicemi a uprostřed stojí unikátní alabastrová Lví fontána v podobě mísy, kterou podpírá dvanáct lvů z bílého mramoru. Původně sloužily sochy jako hodiny, voda totiž proudila každou hodinu z jiného lva. Lvi zároveň reprezentovali 12 národů Izraele. Po reconquistě však zvědaví křesťané hodiny rozebrali, aby zjistili, jak fungují, ale nikdo už je nikdy nedal dohromady. Samotná fontána však funguje a to velmi rafinovaně. Je totiž propojena s dalšími čtyřmi fontánami v komplexu a díky tomuto systému nestoupne teplota v paláci na více než 22 °C.

Nádvoří Lvů

Lví fontána

Jedním z mnoha dalších pokladů Alhambry je Sala de los Abencerrajes, tedy ložnice sultána. Podle pověsti v ní nechal usmrtit 36 pánů z rodu Abencerrejců, což má dokládat rudá skvrna ve spárech dlažby na podlaze. Spíše než na podlahu je v tomto sále radno pozvednout zrak ke stropu. Pohled je to skutečně úchvatný. Kupole je bohatě zdobená štukováním ve tvaru osmicípé hvězdy a vypadá jako by z ní visely dolů desítky krápníků.

Ložnice sultána

Po dobytí Granady a navrácení křesťanský na Pyrenejský poloostrov nechal časem španělský král Karel V. přistavět v těsné blízkosti násrovských paláců renesanční palác, klášter a kostel. Palác, ve kterém Karel nakonec nikdy nebydlel, měl symbolizovat vítězství křesťanství nad islámem. Proto je s podivem a španělskému králi ke cti, že islámskou architekturu nijak nepoškodil. Až Napoleon se při svých taženích rozhodl muslimské paláce zničit, ale naštěstí se mu to nepodařilo. Ačkoli se jedná o nádherné renesanční architektonické památky, v přímém srovnání působí vedle ladného lehkého stylu islámských tvůrců poněkud těžkopádně a jaksi nepatřičně. Dnes v paláci Karla V. sídlí Muzeum umění a Muzeum Alhambry.

A proč se Alhambra jmenuje Alhambra? Zajímavé je, že vysvětlení je hned několik. V arabštině znamená toto slovo Červený hrad, což by mohlo poukazovat na barvu vnějších zdí postavených ze sluncem vypálených cihel ze štěrku a jílu. Existují však důkazy, že z počátku byly veškeré paláce i zdivo opevnění byly natřeny bílou barvou, aby Alhambra zářila a zprostředkovávala pocit moci. Někteří proto přisuzují název záři pochodní, za nichž se stavělo po nocích. Jiné vysvětlení poskytuje samotný zakladatel paláce, či přesněji jeho jméno - Muhammad I. neboli Ibn Al Ahmar. Lingvisticky by se mohlo jednat o ženský tvar tohoto jména.

Ať už je původ jména tohoto jedinečného místa jakýkoliv, jeho výjimečnost byla oceněna v roce 1870 prohlášením celého areálu za národní památku a o čtrnáct let později byla v Buenos Aires zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to místo, kde se psaly dějiny, místo, kde se střetávaly kultury i náboženství. Poslední sultán Granady, Boabdil, údajně při vyhnání španělskými conquistadory plakal. Jeho matka mu však řekla: „Neplač jako žena pro to, co jsi nedokázal ubránit jako muž“.


Podobné

Vratislav má vlastní zápis na seznamu UNESCO

Polsko má na seznamu světového dědictví UNESCO v současné době hned patnáct záznamů. Jedním z nich je i Hala století ve městě Vratislav, která je významnou památkou moderní ...

Horská dráha Semmering

Semmering je i v českých luzích a hájích poměrně známé označení. Můžete se setkat s pojmenováními jako Pražský Semmering, Krušnohorský Semmering nebo třeba Saský Semmering. ...

Kolínský dóm na seznamu UNESCO

Seznam světového kulturního dědictví je poměrně obsáhlý a najdeme na něm památky z celého světa. Německo má v současné době na seznamu 42 památek. Nechybí mezi nimi např. ka...

Rozsáhlé šlechtické sídlo v Heidelbergu

Impozantní zámek v německém Heidelbergu patří mezi největší turistické atrakce své země. Dokonce se dostal i na první místo mezi stovkou nejoblíbenějších památek v Německu, ...

Slavná berlínská Braniborská brána

Hlavní město Německa skýtá spoustu zajímavých míst a pamětihodností. Okouzlující Braniborská brána se řadí k těm úplně nejznámějším památkám celého Berlína a bez okolků může...

Starobylé německé město Bamberk

Německá historie je nesmírně dlouhá, takže nikoho nepřekvapí, že dodnes zůstala zachována spousta zajímavých památek. Třeba starobylé německé město Bamberk patřící na seznam...

Čínské jeskyně Mo-kao

Čína nemá pouze bohatou historii, ale obdivovat můžeme také přírodní památky. Turisty z celého světa lákají rozmanité jeskyně. Jedny z nejnavštěvovanějších čínských jeskyň j...

Červená pevnost v Indii

Vydáte-li se do Indie a na seznam míst, která určitě musíte navštívit, připíšete Red Fort neboli Červenou pevnost ze seznamu UNESCO , nedivte se, až vás místní budou posíla...

V národním parku Kanha můžete potkat tygry

Kočkovité šelmy patří k velmi oblíbeným živočišným druhům. Tygři jsou jedním z nejkrásnějších druhů kočkovitých šelem a lidé je často obdivují. V některých oblastech je může...