Národní přírodní památka Klokočka

Národní přírodní památka Klokočka

O národní přírodní památky není v naší vlasti nouze. Jednu ze zajímavých národních přírodních památek představuje Klokočka. Jedná se přitom o jednu ze starších přírodních památek, protože vyhlášena byla již v roce 1956.

Ve středních Čechách

Klokočka se rozkládá ve středních Čechách na území okresu Mladá Boleslav mezi Bělskými papírnami a osadou Velký Rečkov. Území je součástí evropsky významné lokality Niva Bělé u Klokočky, která zabírá o hostně větší plochu – 11 hektarů. Název Klokočka je odvozený od místního polesí, jehož název pak vychází z 1,5 kilometru vzdálené samoty a obory Klokočka.

Národní přírodní památka se nachází v nadmořské výšce 220-250 metrů a výměra je 3,46 hektarů. Důvodem ochrany je slatinná louka a mokřadní olšina tvořící biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin stejně jako živočichů včetně populací popelivky sibiřské a vrkoče bažinného.


V údolí říčky Bělé

Většina území Klokočky se nachází v údolní nivě přirozeně meandrujícího úseku říčky Bělé, jež je členěna náspem železniční tratě 080. Geologické podloží tvoří křídové vápnité pískovce jizerského souvrství, na kterých se vyvinuly zvodněné nivní sedimenty s převahou písčité složky. Takřka celé území, s výjimkou okrajových částí, je mozaika mokřadních biotopů – olšin, ostřicových porostů, rákosin a slatinné vegetace.

Vlivem dřívějšího dlouhodobého znečišťování říčky Bělé nedalekými papírnami se tu uplatňují i ruderální druhy. Po nainstalování čističky v papírnách už je delší dobu voda úplně nezávadná. Zřejmě nejvýznamnější rostlinou je popelivka sibiřská, přičemž právě Klokočka je jednou ze čtyř lokalit popelivky v celé České republice. Popelivka se vyskytuje na slatinném bezlesí i v rozvolněné olšině nebo lemových společenstvech.

Kaple svatého Stapina

Cennou součástí území Klokočky je slatinná louka s výskytem různých druhů orchidejí nebo jiných vzácných rostlin – např. kozlíku lékařského, kapradiníku bažinného či zvonečníku hlavatého. Na Klokočce najdeme i silnou populaci drobného měkkýše vrkoče bažinného, který se spolu s popelivkou řadí ke glaciálním reliktům. Pro milovníky ptactva najdeme na území Klokočky lindušku lesní nebo cvrčilku říční.

Místní vodě byly připisovány léčivé vlastnosti a jezdí se pro ni dodnes. Právě za pomoci této vody údajně vyléčil svůj neduh jeden z členů rodu Valdštejnů. Z vděčnosti pak dala v roce 1724 hraběnka Markéta z Valdštejna postavit nad pramenem kapli zasvěcenou svatému Stapinovi, což je francouzský světec, jenž není v našich končinách příliš známý.

Národní přírodní památka se udržuje a péče o ní spočívá v pravidelném kosení lokalit a redukci olšových porostů. Jasným cílem je zachování populace popelivky sibiřské a udržení bezlesí v nivě říčky Bělé. Lokalitou národní přírodní památky nevede žádná turistická trasa, nicméně poblíž vede naučná stezka Klokočským lesem, která zájemce seznámí se všemi tajemstvími místního ekosystému.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmBooking.com

Chceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".Daruj zážitek!!!

Kurz přežití

Kurz přežití

Přežít v divočině, postavit si příbytek, rozdělat oheň jen pomocí křesadla, najít a vyčistit pitnou vodu, naučit se orientaci v terénu ve dne i v noci. Jsou dovednosti, které jako civilizovaní lidé ztrácíme, a přesto se nám mohou hodit. ...

Výprava do středu země

Výprava do středu země

Seznamte se s historií jeskynního systému Rudické propadání, oblečte se do speleologické výstroje a vydejte se po provazových žebřících a lanech do nitra země. Průvodcem vám bude zkušený instruktor-speleolog, který vás dovede až do 153 m...

Simulátor volného pádu

Simulátor volného pádu

Tak to je fičáááák. Létání v simulátoru volného pádu je určeno každému, kdo si někdy chtěl zkusit volný pád a doposud se neodvážil!

Podobné články

Opuštěný hrad Valdek

Brdy se staly v poslední době terčem řady cestovatelů. Po otevření bývalého vojenského prostoru je možné navštívit spoustu zajímavých míst. V Brdech se také nachází zřícenin...

Půvabné sídlo na Dobříši

Středočeská Dobříš má jednu velkou turistickou zajímavost. Ve městě se nachází velice pěkný rokokový zámek s výraznou fasádou, která upoutá každého. V současné době se zámek...

Dominanta Českého středohoří – hrad Házmburk

Vrcholem Českého středohoří je hora Milešovka, nicméně není to jediná dominanta, kterou se tento geomorfologický celek může chlubit. Vyjímá se zde i jedno lidské sídlo, kter...

Lovecký zámeček Bon Repos leží nedaleko Nymburka

V České republice se nachází celá řada loveckých zámečků. Jeden z nich nese netradiční název – Bon Repos. Podle názvu by zámeček jen těžko někdo hledal v Čechách, leč najít ...

Nejstarší šlechtický hrad Žebrák

Na jižním okraji Křivoklátských lesů se nachází zřícenina gotického hradu Žebrák. Najdete ji v obci Točník a z kdysi slavného hradu se do dnešní doby dochovala vysoká okrouh...

Veřejová skála na Blaníku

Zatímco horu Blaník zná i ten, kdo se o historii a české pověsti příliš nezajímá, Veřejová skála už tolik známým pojmem není, ačkoli je se samotným Blaníkem velmi silně spja...

Koněpruské jeskyně- nejdelší jeskynní systém v Čechách

Pouhých 5 km od města Beroun , uvnitř návrší Zlatý Důl nad obcí Koněprusy, můžete pod zemským povrchem obdivovat tuto krásu. Koněpruské jeskyně jsou nejdelším a určitě je...

Svatý Jan pod Skalou perla Českého krasu

Ve Středočeském kraji asi 30 km jihozápadně od Prahy, nedaleko města Beroun, leží v srdci Chráněné krajinné oblasti Český kras vesnička, kde žije pouze 178 obyvatel . Mal...

Mohutný hrad v Českém Šternberku

Hrady sloužily jako obrana před nepřáteli, a proto se stavěly poměrně velké. Jedním z hodně mohutných hradů je ten v Českém Šternberku. Gotický hrad přestavěný na zámek se n...