Romantická zřícenina hradu Lukov

Romantická zřícenina hradu Lukov

Zříceniny hradů často vypadají zajímavě a hovoří se o nich jako o romantických místech. To platí i o zřícenině hradu Lukov. Hrad Lukov je přitom úzce spojen s historií zámku Lešná, který se nachází v areálu zlínské zoologické zahrady.

První zmínky ze 13. století

Hrad Lukov se nacházel v překrásné přírodě Hostýnských hor. V současné době se o provoz hradní zříceniny a její postupnou památkovou obnovu stará Spolek přátel hradu Lukova. Počátky hradu spadají až do první třetiny třináctého století. Právě z té doby pochází fragmenty kamenných prvků, jež dokládají působení kameníků význačné velehradské stavební huti. Hrad byl v držení královské koruny, ale na začátku čtrnáctého století už ho získal do držení rod Šternberků.


O vlastnictví Šternberků svědčí zmínka z roku 1332, nicméně již o rok později se hrad vrátil do rukou panovníka, jak je psáno v životopise Karla IV. Ale ani Karel hrad neměl dlouho a v roce 1342 už Lukov opět patřil Šternberkům, kteří ho vlastnili téměř dvě stovky let. Koncem čtrnáctého století je zmiňována existence hradního kostela svatého Jana, kde se uchovávaly ostatky Sv. Kříže.

Albrecht z Valdštejna

Během česko-uherských válek byl Lukov dobyt a vypálen vojsky uherského krále Matyáše Korvína. Veliké poškození hradního opevnění nejspíše vedlo k výrazné přestavbě a rozšíření hradu. Ve stejné době asi vzniknul i tzv. dolní hrad se Svatojánskou věží. Roku 1511 však Šternberkové prodali celé panství Kunštátům. Zřejmě nejvýznamnějším držitelem hradu z onoho rodu byl Jan Kuna z Kunštátu, který byl moravským zemským hejtmanem.

Po Kunštátech se v roce 1548 do držení hradu dostali Nekšové z Landeka. Za doby držení hradu tímto rodem došlo k velké renesanční přestavbě a adaptaci na pohodlnější život. Během panování Nekšů z Landeka se jejich panství náležitě rozrostlo a zbohatlo. Poslední dědičkou rodu se stala Lukrecie, jež si za muže vzala ctižádostivého šlechtice jménem Albrecht z Valdštejna, jemuž po její smrti v roce 1614 spadl do klína poměrně velký majetek.

Rakouská šlechta hrad opustila

Roku 1619 však byl hrad Albrechtu z Valdštejna zkonfiskován moravskou direktorskou vládou. Ovšem po bitvě na Bílé Hoře se hrad Lukov vrátil do moci Albrechta z Valdštejna, který se panství rychle zbavil a získal Frýdlant. Lukov se během třicetileté války stal hned několikrát centrem povstání místních proti Habsburkům. Na jaře 1642 však vpadli na Moravu Švédové a obsadili Olomouc. Následně získali bez boje i hrad Lukov, kde měli skoro tři měsíce posádku. Když švédská vojska odcházela, vyrabovala ho a zapálila.

Hrad v té době drželi Minkvicové z Minkvicburku, ale ti bojovali s velkými dluhy. Od zadluženého rodu získal panství Jan Josef z Rottalu, ale ten ho posléze prodal Seilernům. Ti se však jakožto rakouská šlechta na lukovském panství nevyskytovali a hrad kvůli tomu ztrácel na významu. Koncem osmnáctého století byl Lukov opuštěn, a dokonce se stal zdrojem levného stavebního materiálu.

Pokusy o záchranu hradu se poprvé objevily v první půlce dvacátého století. Od roku 1983 navíc probíhá nepřetržitý archeologický výzkum. V roce 1987 začala postupná památková obnova, na čemž se podílí Spolek přátel hradu Lukova a Hnutí Brontosaurus. Hrad se v posledních letech proměnil ze zanedbané zříceniny v turisty poměrně často vyhledávaný cíl.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmBooking.com

Chceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".Daruj zážitek!!!

Kurz přežití

Kurz přežití

Přežít v divočině, postavit si příbytek, rozdělat oheň jen pomocí křesadla, najít a vyčistit pitnou vodu, naučit se orientaci v terénu ve dne i v noci. Jsou dovednosti, které jako civilizovaní lidé ztrácíme, a přesto se nám mohou hodit. ...

Romantika na zámku pro dva

Romantika na zámku pro dva

Užijte si romantický pobyt v prostředí přímo k tomu vybízejícím. V apartmánech zámku Loučeň můžete strávit krásné dny, během kterých vám přinesou snídani do postele, povečeříte při svíčkách, prohlédnete si zámek, projdete se v deseti mís...

Bungee jumping ve dvou

Bungee jumping ve dvou

Zažijte stav beztíže ve dvou při skoku na pružném laně. Dorazíte na most, někdo vám uváže lano kolem kotníků, oba se postavíte na úplný kraj pevného tělesa a čekáte na odpočet. Čas plyne pomaleji, hledíte jeden na druhého a zazní příkaz ...

Podobné výlety

Vizovický zámek má bohaté interiéry

Vizovice jsou sice známé úplně něčím jiným, nicméně i v této obci se nachází nesmírně zajímavá historická památka – zámek s bohatými interiéry, který rozhodně stojí za pozor...

Zámek Lešná v areálu ZOO

Zámek umístěný v areálu zoologické zahrady, to je skutečně unikát. Právě takovou zajímavostí se může pochlubit město Zlín, kde se v tamní zoologické zahradě nachází zámek Le...

Pohanské ďury pod Radhoštěm

Hora Radhošť se mocně vypíná nad Rožnovem pod Radhoštěm až do výšky 1129 metrů a málokdo z těch, kteří tuto oblast navštíví, se nechá ujít výstup na tuto horu, ze které se n...

Hostýn – nejnavštěvovanější poutní místo Moravy

Poutní místa v České republice zase takovou váhu v posledních letech nemají, přesto jsou některá navštěvovaná poměrně často. Mezi nejnavštěvovanější místa v celé republice p...

Květná zahrada v Kroměříži

Kroměříž je pěkné moravské město, ve kterém se nachází zajímavé pamětihodnosti. Kromě nich množství lidí obdivuje květnou zahradu, jež vypadá skutečně čarokrásně. Ital...