Bič Boží Attila

Bič Boží Attila

Nejmocnějším vládcem hunské říše byl Attila, kterému se přezdívalo Bič Boží. Byl to muž, ze kterého měla svého času velkou obavu každá okolní říše, kam se svými vpády mohl dostat.

Attilův počátek

Vzhledem k Attilovu hunskému původu naprosto není jasné, kdy se narodil. Pocházel z nejvyšších kruhů hunské společnosti a jeho otcem byl náčelník jménem Mundžuk, o němž však neexistují žádné další informace. U moci byli Mundžukovi bratři Rugila a Octar, kteří vládli Hunům do dvacátých let pátého století.  Octar vládnul ve vzájemně výhodném spojeneckém svazku s Římskou říší a vojevůdce Flavius Aetius ho dokonce považoval za svého přítele. Po Octarovi nastoupil Rugila, který též panoval v relativní shodě se Západořímskou říší. Octar i Rugila zemřeli, oba pravděpodobně při válečném tažení.


Po úmrtí Rugily na hunský trůn nastoupili společně Attila a jeho bratr Bleda. Každý z nich si zřejmě nechal pod svou sférou vlivu část kmenů a obdobným způsobem si pravděpodobně chtěli rozdělit i Římskou říši. Jejich dobyvačné plány se projevily už v roce 436, kdy vyvrátili říši Burgundů na Rýně. Ovšem vzhledem k nebezpečí, které od Hunů hrozilo, se někteří jejich spojenci, co se báli násilného sjednocení, vydali na území Římské říše. Tito uprchlíci se stali předmětem hunsko-římských jednání. Attila si s bratrem Bledou nerozuměl a je celkem pravděpodobné, že každý z nich měl jinou matku. Attila také chtěl vládnout pouze sám, a proto sáhl k bratrovraždě někdy okolo roku 445. Tím se mu podařilo sjednotit vládu nad všemi Huny do vlastních rukou.

Chtěl ovládnout celou Evropu

Attila byl velice cílevědomý a plánoval ovládnout Evropu. Kvůli tomu podnikl velké množství nájezdů do Západořímské i Východořímské říše. Na Balkáně, v Galii i na území dnešní Itálie jeho bojovníci drancovali a Attila chtěl získat stálé platby. Na cestě do Galie za Huny zůstávala jenom spálená země a spousta mrtvých lidí. Ovšem v roce 451 jeho invazi do Galie zastavil římský vojevůdce Flavius Aetius se svými spojenci z řad Vizigótů, Burgundů, Franků a dalších národů, které se Huny cítily ohroženy. Rozhodující bitva se udála v červnu na Katalaunských polích, kde Flavius Aetius mohl Attilu rozdrtit, ale příležitosti nevyužil. Attila v roce 452 pokračoval v nájezdech do severní Itálie, kde však vše ukončil mírpapežem Lvem I. V oné době byli Římané bez spojenců v podstatě bezbranní a Attila se rozhodl táhnout na Řím, nicméně v jeho vojsku propukly nakažlivé choroby, což byl pravděpodobně jeden z důvodů, proč Attila s papežem uzavřel mír.

Na Attilovi již byl znát na tehdejší dobu pokročilejší věk a rozhodl se oženit s germánskou dívkou, jež se měla stát jeho sedmnáctou manželkou. Ovšem po svatební noci byl Attila nalezen mrtvý v kaluži krve. Dodnes není přesně známo, co se roku 453 stalo, a existují dvě verze. První hovoří o zavraždění Attily jeho germánskou nevěstou, zatímco druhá, pravděpodobnější, verze hovoří o udušení, když Attilovi v noci začala téct krev z nosu. Jelikož není známé ani přibližné datum narození, zůstává tajemstvím, kolik bylo Attilovi, když zemřel, nicméně odhaduje se mezi 45-50 lety.

Po Attilově úmrtí se začali o vládu nad říší přetahovat jeho synové, což však vyvolalo nevoli mezi podrobenými národy. Protihunská koalice byla úspěšná a Hunové odešli do černomořských stepí.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmBooking.com

Chceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".Daruj zážitek!!!

Pilotem na zkoušku - privátní let

Pilotem na zkoušku - privátní let

Fanouškové létajících zážitků zbystřete. Odteď si totiž kromě vyhlídkového létání můžete vyzkoušet letadlo rovnou řídit a stát se na chvilku pilotem opravdického letounu. Zkušený letecký instruktor vám bude po celou dobu k dispozici a za...

Destruktoterapie

Destruktoterapie

Co takhle popadnout kladivo a rozmlátit kancelář? Nebo vzít baseballku a vyřádit se na autě… Třískat, ničit, drtit, bušit… Uáááá! Tohle je lepší terapie, než se válet někde na gauči u psychologa!

Ošetřovatelem v ZOO

Ošetřovatelem v ZOO

Ošetřovatelé v ZOO vstávají brzo. Natáhnou si montérky, obují holinky a hned po snídani se vydají za svými zvířaty. Zvířata se už nemohou dočkat, až dostanou svou pravidelnou dávku krmení a až jim hodní ošetřovatelé uklidí v jejich prost...

Podobné články

Jack Rozparovač

Když  8. září 1888  večer procházel kolem dvora Hanbury street 29 v londýnské chudinské čtvrti Whitechapel místní Albert Cadosch, slyšel velmi zřetelně, že se za plotem děje...

Tajemná oblast Nákla a bájný Veligrad

Veligrad neboli Velehrad byl hlavním městem čí jakýmsi centrem Velké Moravy , kde sídlil kníže Svatopluk a odkud kázal arcibiskup Metoděj. Právě ten Metoděj, který na naše ...

Kašpar Hauser - dítě Evropy

Když se v roce  1828 objevil v ulicích Norimberku , přesněji na náměstí Unschlichtt, podivný mladík v šedém kabátu a starém ošuntěném oblečení, šel nejistým krokem, vrávorav...

Mínojská civilizace

Období starověkého Řecka je považováno za epochu vzniku současné moderní západní civilizace. Trochu je v tomto smyslu opomíjená krétská mínojská civilizace, která existovala...

Bridgewaterský trojúhelník

Pokud jste doposud slyšeli jen o věhlasném bermudském trojúhelníku, budete se možná divit, že podobných oblastí protkaných nevysvětlitelnými událostmi a jevy, je na zemi mno...

Karel IV. jak ho možná neznáte

Jméno Karla IV., Otce vlasti, se v době, kdy oslavujeme 700 let od jeho narození, skloňuje ve všech pádech. Pojďme se na něj podívat i možná trochu jinak, než jak jej známe ...

Rudolf Höss

Psal se rok 1947 a v Osvětimi se celé dva roky po osvobození opět popravovalo. 16. dubna byl zde na šibenici za krematoriem č. 1, na šibenici, kterou nechal sám vystavět, os...

Křišťálová noc otevřela cestu holocaustu

Události označované jako Křišťálová noc se odehrály v noci z 9. na 10. listopadu 1938 a jedná se o jeden z největších protižidovských pogromů v moderní historii. Útok proved...

Hitlerův věrný služebník polní maršál Keitel

Adolf Hitler se obklopoval celou řadou spolupracovníků a mezi ty nejvěrnější patřil jednoznačně polní maršál Wilhelm Keitel. Nešlo sice o příliš schopného důstojníka, leč ce...