Krvavé rituály Aztéků

Krvavé rituály Aztéků

Vydávání obětí bohům nebylo v historii lidstva a dodnes vlastně není v některých částech světa a v různých náboženstvích a kulturách žádnou zvláštností. Udobřit si a předcházet občas rozhněvaná božstva sesílající na nebohé lidičky hromy, blesky, sucho a vichřice se pokoušeli všelijakými způsoby různé národy a kultury bez ohledu na jejich vyspělost či náboženské vyznání. Možná vás překvapí, že i natolik vyspělí lidé, jako byli příslušníci středoamerické Aztécké říše, prováděli obětní rituály v rámci svého slunečního kultu. A ne ledajaké. Svou krvavostí se řadí mezi nejkrutější obětní rituály na světě.

Zatímco některé národy obětovaly jídlo, umělecké předměty či zvířata, jiné, Aztéky nevyjímaje, se nezdráhaly pokládat lidské oběti. Věřili totiž, že vesmír funguje na principu střídání období řádu a zmaru a že Slunce jednoho dne zanikne. Mysleli si, že ho musí každodenně vyživovat, aby mělo sílu prorazit noc. Lidská srdce obětovali hlavně proto, že věřili, že v nich sídlí životní energie, tzv. tona. A to ne zrovna v malém měřítku. Rovnou po tisících. Jen při zasvěcování Velkého chrámu Slunce v Tenochtitlánu v roce 1478 mělo být obětováno na dvacet tisíc lidí. Tento chrám byl pro Aztéky nejdůležitějším místem. Energie z obětí zde mohla nejlépe odcházet přímo ke Slunci. Ročně pak počet obětí standardně dosahoval padesátitisícové hranice. Zřídili si zvláštní vojsko, které mělo za úkol neustále zásobovat kněží lidskými oběťmi, mezi které nejčastěji patřili váleční nepřátelé.


Systém obětování byl velmi promyšlený a komplikovaný, řídil se složitým aztéckým kalendářem. Každý bůh měl jeden nebo více chrámů a skupinu kněží, kteří se věnovali jeho uctívání, včetně obětování. Provádění nejvyšších rituálů měli na starosti tzv. tlenamacac, kněží ohně. Právě oni svírali v rukou pazourkový nůž, kterým rozřezávali hrudi obětí. Mluvíme-li o obětech, je třeba zdůraznit, že ačkoli šlo většinou o válečné zajatce, bylo s nimi zacházeno velmi dobře a byli uctíváni. Pro samotné oběti zase bylo ctí, nechat se obětovat. Zvláště ti, kteří byli obětování jako zosobnění bohové.

Krev, krev a zase jen krev

Oběť zakončená vytržením srdce byl nejtypičtější aztécký rituál. Prováděl se zpravidla až na vrcholcích pyramid. Kněz měl k ruce čtyři pomocníky s vlasy slepenými krví, kteří drželi oběť za ruce a nohy na vypouklém kameni. Kněz pak rozřízl oběti hruď pod posledním žebrem obsidiánovým nožem a ještě pulzující srdce vytrhla a sochu božstva pokropil jeho krví. Toto se zpravidla dělo při slavnostech Slunce, které trvaly až do odpoledne a lidé se při ní často sami zraňovali, aby krev obětovali božstvu. Krev, krev, krev. Bohové podle Aztéků obětovali svou krev, aby tvořili lidstvo. Lidé jsou tedy jejich dlužníci a tento dluh může být splacen pouze obětováním lidské krve. Lidská krev byla významná ve všech mezoamerických náboženstvích a kulturách a byla tou nejcennější látkou, kterou mohl člověk bohům obětovat. To je základní podstata všeho toho krveprolití, které však bylo považováno za správné a žádoucí a to natolik, že docházelo i k obětování dětí.

Dětské oběti

Děti byly obětovány bohu deště Tlalokovi, protože pláč malých dětí měl přivolávat déšť. Dětská oběť tak sloužila jako prosba o déšť v dobách sucha. V tomto případě však nešlo pochopitelně o válečné zajatce, ale vybírány byly domácí aztécké děti, které musely splňovat dvě podmínky. Muselo jít o dítě narozené ve vhodné době zasvěcené bohu Tlalokovi a muselo mít dvě kadeře vlasů vyčnívající z účesu. Když bylo potřeba, vyhlásili kněží požadavek na odkoupení takového dítěte za vysokou odměnu. Dítě pak naložili na nosítka a v doprovodu slavnostního průvodu bylo vyneseno na horu Tlaloc. Na vrcholu mu prořezali hrdlo, čím více dítě plakalo, tím lépe. Před Velkým chrámem pak ještě čekalo malé děvčátko oblečené v Tlalokově modrém šatu a po vykonání první oběti ji kněží prořezali hrdlo tak, aby krev stékala do vody, kam následně hodili její tělo.

Sebeobětování

Každý člověk se dříve či později připojil také k sebeobětování. Nejčastěji si propíchávali ušní lalůčky, ze kterých jak známo teče hodně krve, ostrými ostny agáve. Stranou však nezůstaly ani jiné části těla jako stehna, jazyk, nadloktí či genitálie. Někteří, obzvláště zbožní jedinci, si propíchnutými částmi těla protahovali ostrá stébla trávy. Kněží prováděli sebeoběti dokonce každou noc poté, co se očistili a pálili kadidlo.

Další typy obětování

Kult boha vegetace, Xipe Toteka, si žádal zase jiný rituál. Statečný válečný zajatec byl přivázán ke kůlu a po absolvování rituálního čištění mu byla na několika místech naříznuta kůže. Šlo o symbol představující praskání půdy, když z ní klíčí semena. Následně zajatec bojoval se čtyřmi nejlepšími bojovníky a po jeho smrti mu kněz opět vytrhl srdce. Oběť byla obřadně stažena z kůže, kterou si oblékl kněz a chodil v ní po dlouhých dvacet dní. Někdy se prováděla také oběť šípy, při níž bylo na oběť přivázanou ke kůlu vystřeleno tolik šípů, až její krev stékala hojně na zem. Bohyni kukuřice, Xilonen, byli obětováni čtyři muži a jedna žena. Té byla během rituálního tance znenadání uťata hlava a tělo pohřbeno v kukuřičném lánu.

Pro božstva ohně se oběti pochopitelně upalovaly. Kněží rozdělali velkou hranici, tančili rituální tanec kolem ohně se zajatci na zádech a jednoho po druhém je házeli do ohně. Že je to proti ostatním rituálům poměrně milosrdné? Nenechte se mýlit. Oběti byly ještě zaživa s těžkými popáleninami z ohně vytaženy dlouhými háky. Pak jim, jak jinak, byly rozřezány hrudníky a vyrvána srdce.

Někdy docházelo k následnému rituálnímu kanibalismu. Někteří odborníci přišli s poněkud zvláštním vysvětlením, že si tak Aztékové kompenzovali nedostatek masa, a tedy bílkovin, ve stravě. Náboženské vysvětlení obětí je však všeobecně přijímáno jako pravděpodobnější. 

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmBooking.com

Chceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".Daruj zážitek!!!

Ošetřovatelem v ZOO

Ošetřovatelem v ZOO

Ošetřovatelé v ZOO vstávají brzo. Natáhnou si montérky, obují holinky a hned po snídani se vydají za svými zvířaty. Zvířata se už nemohou dočkat, až dostanou svou pravidelnou dávku krmení a až jim hodní ošetřovatelé uklidí v jejich prost...

Dvoudenní pobyt na jachtě

Dvoudenní pobyt na jachtě

Fascinuje vás život námořníků? Máte rádi lodě? Nebo jen přemýšlíte, jak po dlouhé době originálně strávit čas se svými blízkými? Prožijte úžasné dva dny dobrodružství na palubě plachetnice! Loď budete mít k dispozici po celou dobu pobytu...

Romantický pobyt v domečku knížete Alexandra

Romantický pobyt v domečku knížete Alexandra

Prožijte romantický pobyt v prostředí, které se k tomu přímo nabízí. V zámeckém areálu zámku Loučeň můžete strávit krásné dny plné odpočinku, romantiky a zaslouženého klidu. Dopřejte si bohatou snídani, romantickou večeři při svíčkách, p...

Podobné články

Jack Rozparovač

Když  8. září 1888  večer procházel kolem dvora Hanbury street 29 v londýnské chudinské čtvrti Whitechapel místní Albert Cadosch, slyšel velmi zřetelně, že se za plotem děje...

Tajemná oblast Nákla a bájný Veligrad

Veligrad neboli Velehrad byl hlavním městem čí jakýmsi centrem Velké Moravy , kde sídlil kníže Svatopluk a odkud kázal arcibiskup Metoděj. Právě ten Metoděj, který na naše ...

Kašpar Hauser - dítě Evropy

Když se v roce  1828 objevil v ulicích Norimberku , přesněji na náměstí Unschlichtt, podivný mladík v šedém kabátu a starém ošuntěném oblečení, šel nejistým krokem, vrávorav...

Mínojská civilizace

Období starověkého Řecka je považováno za epochu vzniku současné moderní západní civilizace. Trochu je v tomto smyslu opomíjená krétská mínojská civilizace, která existovala...

Bridgewaterský trojúhelník

Pokud jste doposud slyšeli jen o věhlasném bermudském trojúhelníku, budete se možná divit, že podobných oblastí protkaných nevysvětlitelnými událostmi a jevy, je na zemi mno...

Karel IV. jak ho možná neznáte

Jméno Karla IV., Otce vlasti, se v době, kdy oslavujeme 700 let od jeho narození, skloňuje ve všech pádech. Pojďme se na něj podívat i možná trochu jinak, než jak jej známe ...

Rudolf Höss

Psal se rok 1947 a v Osvětimi se celé dva roky po osvobození opět popravovalo. 16. dubna byl zde na šibenici za krematoriem č. 1, na šibenici, kterou nechal sám vystavět, os...

Křišťálová noc otevřela cestu holocaustu

Události označované jako Křišťálová noc se odehrály v noci z 9. na 10. listopadu 1938 a jedná se o jeden z největších protižidovských pogromů v moderní historii. Útok proved...

Hitlerův věrný služebník polní maršál Keitel

Adolf Hitler se obklopoval celou řadou spolupracovníků a mezi ty nejvěrnější patřil jednoznačně polní maršál Wilhelm Keitel. Nešlo sice o příliš schopného důstojníka, leč ce...