Libice – prokleté místo českých dějin

Libice – prokleté místo českých dějin

Když se řekne Libice, většina z české populace si asi vybaví vyvraždění rodu Slavníkovců. Ale Libice není spojena pouze s vyvražděním Slavníkovců. Libici totiž poté získali Vršovci, ale ani tento rod neunikl krutému osudu.

Slavníkovci byli významným českým rodem, jehož rozkvět, ale i zánik spadá do desátého století. Dne 28. září 995 došlo k vyvraždění Slavníkovců na Libici. Z kdysi mocného rodu přežili pouze Soběslav a Vojtěch.


V osudný den slavil rod Slavníkovců na svém hradě v Libici významný svátek – den svatého Václava. Ten byl přesně před šedesáti lety zavražděn ve Staré Boleslavi. Během slavnosti vtrhli na hrad čeští velmožové a v okolí kostela povraždili veškeré jeho přítomné členy. V některých učebnicích se sice píše o vypálení a vyvraždění celé vesnice, nicméně doklady z dobových pramenů hovoří vyloženě o zavraždění Slavníkovců. Tomu ostatně nasvědčuje také přes sto let trvající archeologický výzkum na Libici, při němž nebyla nalezena významná spáleništní vrstva. Výzkum také potvrdil, že hradiště plnilo svou funkci i po těchto událostech.

Proč byli Slavníkovci vyvražděni

Dodnes není přesně jasné, kdo byl konkrétně pachatelem či objednatelem nebo jaké byly jeho motivy. Někdy se uvádí, že hlavní sílu útoku na slavníkovský hrad tvořili Vršovci, ale to není stoprocentně prokázané. Jedním z motivů mohlo být bohatství Slavníkovců a jejich hradů Libice a Malín položených na obchodních koridorech do Slezska, na Moravu a do Malopolska. Mluví se též o zásobách stříbra či zlata. Dalším motivem mohl být incident, při němž Vojtěch jakožto pražský biskup poskytl na Pražském hradě církevní azyl cizoložnici a zastal se tak jí i cizoložníka, svého jáhna. Přitom se však Vojtěch nepohodl s bojovníky, patrně Vršovci, kteří církevní azyl nerespektovali a před Vojtěchem cizoložnici setnuli hlavu. V závěru přepadení pak bylo vyhrožováno Slavníkovcům pomstou za to, že jejich člen Vojtěch bránil okamžitému trestu ženy.

Černý konec dalších majitelů Libice

Ovšem Libice je spojena s krušným osudem i u Vršovců. Ti totiž získali Libici za pomoc při útoku na Slavníkovce jejich hradiště.  Vyvražděni nebyli jen Slavníkovci, ale došlo i ke krvavé akci proti Vršovcům. Vršovci byli středověkým velmožským rodem, který se Přemyslovci pokusili vyvraždit hned třikrát. Poprvé v roce 1003, podruhé asi v roce 1014 a potřetí v roce 1108 v obci Vraclav nedaleko Vysokého Mýta. Získání Libice bylo jednou z posledních výsep slávy Vršovců. Ovšem v případě Vršovců se nedá hovořit o nějakém úplném vyvraždění, protože z rozsáhlého rodu zůstala naživu alespoň jedna rodina.

Libice se tedy stala černým místem v českých dějinách. Nejprve je spojená s vyvražděním Slavníkovců, které bylo skutečně krvavé. Ovšem i další majitel pokračoval v prokletí rodu Slavníkovců – řada Vršovců byla povražděna v roce 1108.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmBooking.com

Chceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".Daruj zážitek!!!

Bungee jumping ve dvou

Bungee jumping ve dvou

Zažijte stav beztíže ve dvou při skoku na pružném laně. Dorazíte na most, někdo vám uváže lano kolem kotníků, oba se postavíte na úplný kraj pevného tělesa a čekáte na odpočet. Čas plyne pomaleji, hledíte jeden na druhého a zazní příkaz ...

Výprava do středu země

Výprava do středu země

Seznamte se s historií jeskynního systému Rudické propadání, oblečte se do speleologické výstroje a vydejte se po provazových žebřících a lanech do nitra země. Průvodcem vám bude zkušený instruktor-speleolog, který vás dovede až do 153 m...

Romantika na zámku pro dva

Romantika na zámku pro dva

Užijte si romantický pobyt v prostředí přímo k tomu vybízejícím. V apartmánech zámku Loučeň můžete strávit krásné dny, během kterých vám přinesou snídani do postele, povečeříte při svíčkách, prohlédnete si zámek, projdete se v deseti mís...

Podobné články

Jack Rozparovač

Když  8. září 1888  večer procházel kolem dvora Hanbury street 29 v londýnské chudinské čtvrti Whitechapel místní Albert Cadosch, slyšel velmi zřetelně, že se za plotem děje...

Tajemná oblast Nákla a bájný Veligrad

Veligrad neboli Velehrad byl hlavním městem čí jakýmsi centrem Velké Moravy , kde sídlil kníže Svatopluk a odkud kázal arcibiskup Metoděj. Právě ten Metoděj, který na naše ...

Kašpar Hauser - dítě Evropy

Když se v roce  1828 objevil v ulicích Norimberku , přesněji na náměstí Unschlichtt, podivný mladík v šedém kabátu a starém ošuntěném oblečení, šel nejistým krokem, vrávorav...

Mínojská civilizace

Období starověkého Řecka je považováno za epochu vzniku současné moderní západní civilizace. Trochu je v tomto smyslu opomíjená krétská mínojská civilizace, která existovala...

Bridgewaterský trojúhelník

Pokud jste doposud slyšeli jen o věhlasném bermudském trojúhelníku, budete se možná divit, že podobných oblastí protkaných nevysvětlitelnými událostmi a jevy, je na zemi mno...

Karel IV. jak ho možná neznáte

Jméno Karla IV., Otce vlasti, se v době, kdy oslavujeme 700 let od jeho narození, skloňuje ve všech pádech. Pojďme se na něj podívat i možná trochu jinak, než jak jej známe ...

Rudolf Höss

Psal se rok 1947 a v Osvětimi se celé dva roky po osvobození opět popravovalo. 16. dubna byl zde na šibenici za krematoriem č. 1, na šibenici, kterou nechal sám vystavět, os...

Křišťálová noc otevřela cestu holocaustu

Události označované jako Křišťálová noc se odehrály v noci z 9. na 10. listopadu 1938 a jedná se o jeden z největších protižidovských pogromů v moderní historii. Útok proved...

Hitlerův věrný služebník polní maršál Keitel

Adolf Hitler se obklopoval celou řadou spolupracovníků a mezi ty nejvěrnější patřil jednoznačně polní maršál Wilhelm Keitel. Nešlo sice o příliš schopného důstojníka, leč ce...