Nepohodlný rod Vršovců

Nepohodlný rod Vršovců

V českých dějinách máme několik případů, kdy se celý nepohodlný rod vyvraždil. Asi nejznámější je případ Slavníkovců vyvražděných na Libici, ale zaostávat by neměl ani rod Vršovců, který také doplatil na svůj vliv.

Významný rod

Vršovci byli raně středověkým velmožským rodem, který zažil největší slávu v jedenáctém a na počátku dvanáctého století. Výrazně ovlivňoval dějiny přemyslovského státu. Vršovci se často uvádí jako příklad tzv. rané šlechty. Společně s Vršovci mezi ranou šlechtu patří Těpticové a Municové. Přemyslovci ve Vršovcích oprávněně viděli velké konkurenty, takže se je hned třikrát pokusili vyvraždit. První pokus se udál v roce 1003, druhý v roce 1014, poté si Přemyslovci dali na nějaký čas pokoj a poslední pokus se udál v roce 1108 v obci Vraclav poblíž Vysokého Mýta.


O původu rodu dosud nepanuje shoda. Historici tradičně zastávají názor, že Vršovci patřili k staré pozemkové šlechtě, nicméně vyskytují se i další názory, které tvrdí, že Vršovci byli úřednickou šlechtou. Velice zajímavé je, že o Vršovcích se zmiňuje i slavná Kosmova kronika. Kosmas tvrdí, že Vršovci pomáhali s vyvražděním Slavníkovců na Libici roku 995. Vršovci údajně měli pomáhat při útoku a za odměnu pak získat právě libické hradiště. Někteří historikové toto tvrzení přijali, zatímco jiní s ním polemizují.

Nezabránil vpádu z Polska

Jisté je, že Vršovci zaujímali poměrně silnou pozici ve druhé polovině jedenáctého století, kdy se přední člen rodu jménem Mutina stal pobočníkem a tajemníkem samotného knížete Břetislava II. Roku 1108 dokonce Mutina knížete zastupoval po dobu jeho nepřítomnosti. Jak se pozice Vršovců zlepšovala, začalo se to nelíbit jejich okolí. Za vražedným běsněním na úkor Vršovců stojí kníže Svatopluk, který dokázal nejen, že byl mužem překvapujících rozhodnutí a obratných činů, ale také byl nemilosrdný a možná až krutý.

Vše začalo v době, kdy český kníže provázel v létě 1108 německého krále Jindřicha na výpravě do Uher. Jeho nepřítomnosti využil vypuzený Bořivoj a vtrhl spolu s Poláky do Čech. Ty měli podle Kosmy bránit Vacek a Mutina. Jejich obrana ovšem nebyla dostatečně důsledná, vyklidili pozici u polských hranic a ustoupili. Přesně to vedlo k domněnce, že Mutina je s Poláky nějakým způsobem spolčen. V pramenech se však žádný důkaz o Mutinově zradě nenašel a naopak existují poměrně přesvědčivé stopy toho, že zůstával věrný Svatoplukovým zájmům.

Ukrutné vraždění

Svatopluk si všechny indicie vyložil jako zradu. První část vršovské tragédie se odehrál na hradě Vraclavi. Právě sem svolal Svatopluk po návratu do Čech předáky na shromáždění. A na tomto místě obvinil Mutinu ze zrady. Kníže Vršovcům vytknul i vlastní hříchy a tragédie mohla započít. Na Vraclavi byli povražděni předáci, nicméně davy slibem odměny poháněných vrahů se vydaly napříč celou zemí a jejich zbraním padlo za oběť snad tři tisíce členů rodu Vršovců. Vraždění vyvrcholilo na Libici a smrti neunikli ani Mutinovi synové. Tato událost na řadu desetiletí poskvrnila jméno Přemyslovců.

Po vyvraždění v roce 1108 zůstala z dříve velmi rozsáhlého rodu naživu již jen jedna rodina. Tito zbylí Vršovci však zvládli do konce dvanáctého století získat v podstatě celé své dřívější pozice.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmBooking.com

Chceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".Daruj zážitek!!!

Indoor surfing

Indoor surfing

Všichni jsme se už asi smířili s tím, že moře nemáme nikdy mít nebudeme. Že si "doma" prostě a jednoduše nezasurfujeme. Ale to není úplně pravda - máme tu Surf Arénu, kde si může vyzkoušet surfování i úplný začátečník. Čeká vás umělá vln...

Pilotem na zkoušku - privátní let

Pilotem na zkoušku - privátní let

Fanouškové létajících zážitků zbystřete. Odteď si totiž kromě vyhlídkového létání můžete vyzkoušet letadlo rovnou řídit a stát se na chvilku pilotem opravdického letounu. Zkušený letecký instruktor vám bude po celou dobu k dispozici a za...

Ošetřovatelem v ZOO

Ošetřovatelem v ZOO

Ošetřovatelé v ZOO vstávají brzo. Natáhnou si montérky, obují holinky a hned po snídani se vydají za svými zvířaty. Zvířata se už nemohou dočkat, až dostanou svou pravidelnou dávku krmení a až jim hodní ošetřovatelé uklidí v jejich prost...

Podobné články

Jack Rozparovač

Když  8. září 1888  večer procházel kolem dvora Hanbury street 29 v londýnské chudinské čtvrti Whitechapel místní Albert Cadosch, slyšel velmi zřetelně, že se za plotem děje...

Tajemná oblast Nákla a bájný Veligrad

Veligrad neboli Velehrad byl hlavním městem čí jakýmsi centrem Velké Moravy , kde sídlil kníže Svatopluk a odkud kázal arcibiskup Metoděj. Právě ten Metoděj, který na naše ...

Kašpar Hauser - dítě Evropy

Když se v roce  1828 objevil v ulicích Norimberku , přesněji na náměstí Unschlichtt, podivný mladík v šedém kabátu a starém ošuntěném oblečení, šel nejistým krokem, vrávorav...

Mínojská civilizace

Období starověkého Řecka je považováno za epochu vzniku současné moderní západní civilizace. Trochu je v tomto smyslu opomíjená krétská mínojská civilizace, která existovala...

Bridgewaterský trojúhelník

Pokud jste doposud slyšeli jen o věhlasném bermudském trojúhelníku, budete se možná divit, že podobných oblastí protkaných nevysvětlitelnými událostmi a jevy, je na zemi mno...

Karel IV. jak ho možná neznáte

Jméno Karla IV., Otce vlasti, se v době, kdy oslavujeme 700 let od jeho narození, skloňuje ve všech pádech. Pojďme se na něj podívat i možná trochu jinak, než jak jej známe ...

Rudolf Höss

Psal se rok 1947 a v Osvětimi se celé dva roky po osvobození opět popravovalo. 16. dubna byl zde na šibenici za krematoriem č. 1, na šibenici, kterou nechal sám vystavět, os...

Křišťálová noc otevřela cestu holocaustu

Události označované jako Křišťálová noc se odehrály v noci z 9. na 10. listopadu 1938 a jedná se o jeden z největších protižidovských pogromů v moderní historii. Útok proved...

Hitlerův věrný služebník polní maršál Keitel

Adolf Hitler se obklopoval celou řadou spolupracovníků a mezi ty nejvěrnější patřil jednoznačně polní maršál Wilhelm Keitel. Nešlo sice o příliš schopného důstojníka, leč ce...