Slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna

Slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna

Naše země v historii nabídla celou řadu zajímavých osobností. Jednou z velice významných válečných osobností byl i Albrecht z Valdštejna, který byl šlechticem, státníkem i vojevůdcem.

Mládí

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna se narodil 14. září 1583 v Heřmanicích u Jaroměře na malém panství Viléma z Valdštejna a Markéty rozené Smiřické. Rodiče malému Albrechtovi zemřeli poměrně brzy, takže v roce 1595 odešel na českobratrskou školu do Košumberka a následně navštěvoval evangelické gymnázium ve slezském Goldbergu. V roce 1599 přešel na akademii do Altdorfu, nicméně tu byl kvůli výtržnostem nucen opustit již po půl roce.


Albrecht poté cestoval po Německu, Belgii, Francii a Itálii, aby se v roce 1602 vrátil do Heřmanic. O dva roky později si zvolil vojenskou kariéru a nastoupil jako praporčík do Uher, kde bojoval proti Turkům. V roce 1609 se Albrecht oženil s bohatou vdovou Lukrécií Nekšovou z Landeka. Také si nechal sestavit horoskop od Johannese Keplera, který mu předpověděl velké bohatství i moc.

Získal důvěru císaře

V roce 1615 byl Albrecht z Valdštejna v hodnosti komořího dvořanem arcivévody Ferdinanda Štýrského, který se později stal českým králem a byl i císařem. V roce 1618 vypuklo povstání českých stavů proti Habsburkům a zároveň se jednalo o počátek třicetileté války. Začátek povstání Albrechta zastihnul jako bohatého moravského šlechtice, který pečoval o rozkvět rozsáhlých panství na Valašsku.

Roku 1619 velel Albrecht pěchotnímu vojsku moravských stavů a v okamžiku, kdy Morava ztratila neutralitu a připojila se k povstání, odcizil Albrecht násilím vojenskou pokladnu a přivezl finanční hotovost císaři. Tím pádem byl v Čechách a na Moravě prohlášen za psance a veškerý jeho majetek propadl konfiskaci. Ovšem na druhé straně si Albrecht získal důvěru a respekt císaře. Porážka českého stavovského povstání v bitvě na Bílé hoře pro Valdštejna znamenala úspěch a sám velel oddílům vojska zajištujícím kapitulaci měst na severu Čech. Následně se Albrecht opětovně ujal svých konfiskovaných statků.

Valdštejn vévodou

Valdštejn se stal plukovníkem a staral se o žold i zásobování vlastního vojska, s nímž likvidoval poslední ohniska povstání. Také se dal do finančního podnikání. V roce 1622 skoupil jako konfiskát frýdlantské a liberecké panství, následně získal také panství rodu Smiřických, např. zámek Hrubá Skála. Rok 1623 znamenal další příjemnou novinku pro Albrechta z Valdštejna, když byl povýšen do knížecího stavu. Svatba s Izabelou Kateřinou z Harrachu navíc posílila jeho pozici u dvora. O rok později proběhla v Jičíně přestavba zvolené sídelního města podle projektu italských architektů.

V roce 1625 byl Valdštejn povýšen na vévodu a císař ho jmenoval vrchním velitelem svého vojska vyslaného do říše. Valdštejn dokázal zverbovat armádu obrovského rozsahu a organizačně zajišťoval i její zásobování. Se svou armádou následně slavil úspěchy na severu Evropy. V roce 1627 podnikl slezské tažení a vypudil odtud zbytek Mansfeldovy armády.

Vzestupy a pády slavného vojevůdce

V roce 1628 se Albrecht z Valdštejna stal vévodou meklenburským a současně říšským knížetem. Několik měsíců poté byl jmenován císařským generálem nad baltským a oceánským loďstvem. Ovšem nárůst jeho moci vzbuzoval obří závist a odpor nepřátelských politických kruhů. Těm se podařilo prosadit jeho odvolání z funkce generalissima a rozpuštění jeho armády, k němuž došlo v r. 1630.

Ovšem vítězství švédské a saské armády a obsazení Čech vedly císaře k návratu Valdštejna do čela armády. Ten vytlačil saskou armádu z Čech a vrátil vojenskou iniciativu na stranu katolického vojska. Rok 1633 byl pro Valdštejna špatný, když po několika příliš shovívavých či netečných činech klesla důvěra k jeho osobě. O rok později byl zbaven velení a prohlášen za zrádce.

22. února 1634 Valdštejn vyrazil do Chebu, kam dorazil o dva dny později. Byla pro něj uspořádána hostina, která byla záminkou k likvidaci Valdštejna a jeho přívrženců. Albrecht se na hostinu sice nedostavil, ale přesto byl zavražděn – v domě, kde byl ubytován, byl také zavražděn partyzánou 24. února 1634.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmBooking.com

Chceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".Daruj zážitek!!!

Pilotem na zkoušku - privátní let

Pilotem na zkoušku - privátní let

Fanouškové létajících zážitků zbystřete. Odteď si totiž kromě vyhlídkového létání můžete vyzkoušet letadlo rovnou řídit a stát se na chvilku pilotem opravdického letounu. Zkušený letecký instruktor vám bude po celou dobu k dispozici a za...

Letecký simulátor stíhačky F16

Letecký simulátor stíhačky F16

Věrohodný simulátor bojového letounu F16 Fighting Falcon. Komplexní ovládání, dech beroucí vizualizace, neskutečná rychlost a prostředí skutečného kokpitu to všechno je součástí tohoto neskutečného zážitku.

Vyhlídkový let balónem

Vyhlídkový let balónem

Balónové létání je romantika a dobrodružství v jednom zážitku. Vidět pole, lesy, hrady, jezera a městečka z ptačí perspektivy má své nezaměnitelné kouzlo. Při pozorování vás neruší hluk motoru a můžete v klidu plout vzduchem tak, jak plu...

Podobné články

Jack Rozparovač

Když  8. září 1888  večer procházel kolem dvora Hanbury street 29 v londýnské chudinské čtvrti Whitechapel místní Albert Cadosch, slyšel velmi zřetelně, že se za plotem děje...

Tajemná oblast Nákla a bájný Veligrad

Veligrad neboli Velehrad byl hlavním městem čí jakýmsi centrem Velké Moravy , kde sídlil kníže Svatopluk a odkud kázal arcibiskup Metoděj. Právě ten Metoděj, který na naše ...

Kašpar Hauser - dítě Evropy

Když se v roce  1828 objevil v ulicích Norimberku , přesněji na náměstí Unschlichtt, podivný mladík v šedém kabátu a starém ošuntěném oblečení, šel nejistým krokem, vrávorav...

Mínojská civilizace

Období starověkého Řecka je považováno za epochu vzniku současné moderní západní civilizace. Trochu je v tomto smyslu opomíjená krétská mínojská civilizace, která existovala...

Bridgewaterský trojúhelník

Pokud jste doposud slyšeli jen o věhlasném bermudském trojúhelníku, budete se možná divit, že podobných oblastí protkaných nevysvětlitelnými událostmi a jevy, je na zemi mno...

Karel IV. jak ho možná neznáte

Jméno Karla IV., Otce vlasti, se v době, kdy oslavujeme 700 let od jeho narození, skloňuje ve všech pádech. Pojďme se na něj podívat i možná trochu jinak, než jak jej známe ...

Rudolf Höss

Psal se rok 1947 a v Osvětimi se celé dva roky po osvobození opět popravovalo. 16. dubna byl zde na šibenici za krematoriem č. 1, na šibenici, kterou nechal sám vystavět, os...

Křišťálová noc otevřela cestu holocaustu

Události označované jako Křišťálová noc se odehrály v noci z 9. na 10. listopadu 1938 a jedná se o jeden z největších protižidovských pogromů v moderní historii. Útok proved...

Hitlerův věrný služebník polní maršál Keitel

Adolf Hitler se obklopoval celou řadou spolupracovníků a mezi ty nejvěrnější patřil jednoznačně polní maršál Wilhelm Keitel. Nešlo sice o příliš schopného důstojníka, leč ce...