Templáři obviněni z uctívání démona

Templáři obviněni z uctívání démona

Templáři se ve středověku dostali do skvělé pozice a stali se velice bohatým rytířským řádem. To však postupem času začalo být nebezpečné, takže bylo rozhodnuto o likvidaci templářského řádu. Jedním ze zásadních obvinění proti templářům bylo nařčení, že uctívají démona jménem Bafomet.

Dějiny templářů

Řád templářů se zformoval jako jeden z nejmocnějších křesťanských středověkých rytířských řádů. Celý název templářů byl Chudí rytíři Krista a Šalamounova chrámu, což se zobecňovalo jako rytíři templu, templářští rytíři nebo jen templáři. Řád byl založen kolem roku 1120 v důsledku první křížové výpravy do Svaté země. Původní úlohou řádu bylo zajištění bezpečnosti pro davy poutníků z Evropy, které putovaly do Jeruzaléma po jeho obsazení. Řád velice brzy zesílil natolik, že se účastnil bitev, čímž se jeho původní poslání změnilo na ochranu celého nově založeného Jeruzalémského království proti okolním nepřátelským muslimům.


Templáři byli vždy vedeni velmistrem. Prvním velmistrem byl Hugues z Payens. Templářům se podařilo nahromadit velký majetek, takže dokonce nastala situace, že když byla finanční nouze, byli to právě templáři, kdo mohli králi Ludvíku VII. půjčit větší finanční obnos. Ve třináctém století templáři podporovali nároky sicilského krále Karla z Anjou na jeruzalémský trůn, čímž si znepřátelili většinu šlechty ve Svaté zemi, která podporovala kyperského krále. Hrady a pozemky templářů se nacházely po celé Evropě a Středním východě. Kromě toho vystupovali i jako významní mezinárodní bankéři a vydělávali na křížových výpravách a obchodování se Svatou zemí.

Konec řádu

Proti templářům od roku 1307 začal vystupovat francouzský král Filip IV. Sličný. Řád uzavřený před okolním světem obklopovala řada tajemství a legend, jichž král využil k obviněním, která byla v řadě případů vznesena neprávem. Templáři byli obviněni z kacířství, neúcty k svátosti oltářní a sodomie. Ráno v pátek 13. října 1307 začalo rozsáhlé zatýkání templářů po celé Francii a templářský majetek byl převzat královými zplnomocněnci. Bylo zatčeno na 5 000 rytířů včetně velmistra Jacquese de Molay. Zatčení templáři byli skoro rok ve vězení, což v kombinaci s použitím útrpného práva zlomilo většinu k přiznání viny. Procesy trvaly několik let a první templáři skončili na hranici v roce 1310.

Tajuplný Bafomet

Bafomet je jméno nejasného původu, ale zato je znám jako modla, kterou měli údajně uctívat templáři. Ovšem i podoba této modly je značně nejasná. Mučení templáři při výsleších popsali Bafometa jako vousatou hlavu děsivého vzezření. Žádná modla však nebyla nalezena a výpovědi templářů se značně lišily. To napomáhá myšlence, že zřejmě žádné modly neexistovaly a že veškeré výpovědi byly z templářů vynuceny pomocí mučících zařízení. V současné době se i většina historiků přiklání k názoru, že se jednalo o vymyšlený proces.

V 19. století však byly konspirační teorie související s templáři poměrně oblíbené, takže se ustálila podoba Bafometa, jak ji nakreslil Eliphas Lévi. Jde o podobu mendéského kozla sabatu, nicméně tato podoba se s popisem templářů neshoduje. V podobě od Léviho vypadá Bafomet jako okřídlená bytost s hlavou kozla, lidským tělem, rukou ženy a rukou muže a rozštěpenými kopyty. Kromě rohů se na hlavě nachází zapálená pochodeň.

Ohledně původu jména existuje řada výkladu. Jeden z nich odkazuje na zkomoleninu jména muslimského proroka Mohameda – starofrancouzsky Mahomet. Další varianta tvrdí, že by mělo jít o spojení řeckých slov bafé a metis, což by znamenalo křest ohněm. Dále se uvažuje o odvození od arabského Abufihamat – Otec porozumění či o zkratce tem.o.h.p.ab (templi omnium hominum pacis abbas – otec (opat) chrámu míru všech lidí), která by byla čtená zprava.

Dosud není jasně vyřešeno, nakolik bylo obvinění z hereze oprávněné a nakolik bylo založeno na skutečných poměrech v řádu. Při mučení se někteří templáři přiznali k homosexuálním praktikám a k existenci tajemství označovaného jako Bafomet. Výpovědi templářů se však značně různily. 

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmBooking.com

Chceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".Daruj zážitek!!!

Offroad jízda na čtyřkolkách

Offroad jízda na čtyřkolkách

Drsný terén, adrenalin a pohon na všechny čtyři kola - ideální kombinace pro ty, co chtějí zažít jízdu na čtyřkolce se všemi jejími extrémními vlastnostmi. Vyzkoušejte si na speciálním polygonu vše co 4x4 čtyřkolka dokáže. Potrápit sebe ...

Romantický let letadlem pro dva

Romantický let letadlem pro dva

Vy dva. Spolu. Šumivé víno. 2 000 metrů nad realitou. Celé město pod vámi. Nebesům na dosah. Pozemské starosti jsou menší a menší. Romantika by se dala krájet. Co víc si přát? Musíme vás ale varovat, může se vám z toho všeho zatočit hlav...

Letecký simulátor stíhačky F16

Letecký simulátor stíhačky F16

Věrohodný simulátor bojového letounu F16 Fighting Falcon. Komplexní ovládání, dech beroucí vizualizace, neskutečná rychlost a prostředí skutečného kokpitu to všechno je součástí tohoto neskutečného zážitku.

Podobné články

Jack Rozparovač

Když  8. září 1888  večer procházel kolem dvora Hanbury street 29 v londýnské chudinské čtvrti Whitechapel místní Albert Cadosch, slyšel velmi zřetelně, že se za plotem děje...

Tajemná oblast Nákla a bájný Veligrad

Veligrad neboli Velehrad byl hlavním městem čí jakýmsi centrem Velké Moravy , kde sídlil kníže Svatopluk a odkud kázal arcibiskup Metoděj. Právě ten Metoděj, který na naše ...

Kašpar Hauser - dítě Evropy

Když se v roce  1828 objevil v ulicích Norimberku , přesněji na náměstí Unschlichtt, podivný mladík v šedém kabátu a starém ošuntěném oblečení, šel nejistým krokem, vrávorav...

Mínojská civilizace

Období starověkého Řecka je považováno za epochu vzniku současné moderní západní civilizace. Trochu je v tomto smyslu opomíjená krétská mínojská civilizace, která existovala...

Bridgewaterský trojúhelník

Pokud jste doposud slyšeli jen o věhlasném bermudském trojúhelníku, budete se možná divit, že podobných oblastí protkaných nevysvětlitelnými událostmi a jevy, je na zemi mno...

Karel IV. jak ho možná neznáte

Jméno Karla IV., Otce vlasti, se v době, kdy oslavujeme 700 let od jeho narození, skloňuje ve všech pádech. Pojďme se na něj podívat i možná trochu jinak, než jak jej známe ...

Rudolf Höss

Psal se rok 1947 a v Osvětimi se celé dva roky po osvobození opět popravovalo. 16. dubna byl zde na šibenici za krematoriem č. 1, na šibenici, kterou nechal sám vystavět, os...

Křišťálová noc otevřela cestu holocaustu

Události označované jako Křišťálová noc se odehrály v noci z 9. na 10. listopadu 1938 a jedná se o jeden z největších protižidovských pogromů v moderní historii. Útok proved...

Hitlerův věrný služebník polní maršál Keitel

Adolf Hitler se obklopoval celou řadou spolupracovníků a mezi ty nejvěrnější patřil jednoznačně polní maršál Wilhelm Keitel. Nešlo sice o příliš schopného důstojníka, leč ce...