Landštejn – rejdiště bílé paní a ducha Viléma

Landštejn – rejdiště bílé paní a ducha Viléma

Mohutnou zříceninu hradu Landštejn najdeme v oblasti známé jako Česká Kanada. Hrad má za sebou celkem dlouhou historii a spojený byl i s různými nadpřirozenými bytostmi. Celá jedna rodina zde měla podle pověstí strašit.

Hrad založil Přemysl Otakar I.

Zřícenina hradu se tyčí v nadmořské výšce 650 metrů na vrcholu výrazného návrší nad osadou Landštejn v okrese Jindřichův Hradec. Hrad byl založen prokazatelně nejpozději po roce 1222. O jeho vznik se zasloužil Přemysl Otakar I. Nejstarší část skutečně stála v roce 1231, kdy se uvádí jako první purkrabí Harlieb z Landštejna.


Území Vitorazska, kam Landštejn spadá, patřilo ke sporným územím na hranicích mezi Čechami a Rakouskem, takže mezi lety 1226-1241 zde probíhaly boje o sporná území. To ukončil až král Přemysl Otakar II. svatbou s rakouskou vévodkyní Markétou Babenberskou.

Foto:Kralpilot [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Landštejn získal známý starý český rod Vítkovců. Ti nejprve zřejmě zastávali funkci kastelánů, leč hrad přešel postupem času do jejich soukromého vlastnictví. Prvním skutečně doloženým zástupcem rodu, který používal predikát z Landštejna, byl Oldřich z třeboňské větve rodu. Další členové rodu se následně označovali podle hradu jako pánové z Landštejna.

Zajímavá situace nastala za Viléma z Landštejna, který patřil k panstvu nespokojenému s vládou Jana Lucemburského, jenž proti Landštejnu vypravil koncem roku 1317 vojsko, které vyplenilo řadu vesnic, leč po zásahu Petra z Rožmberka muselo odtáhnout. V dalším roce však došlo ke smíru. Po Vilémově smrti panství zdědil syn Litold z Landštejna, jemuž hrad patřil až do roku 1369. Po něm získal Landštejn dodnes neznámým způsobem král Václav IV.

Boje během husitských válek

V roce 1381 hrad přešel do držení Kondráda Krajíře z Krajku. Jeho syn Lipold následně stál na straně katolíků během husitských válek a společně s Albrechtem Habsburským v roce 1420 nezdárně obléhal Tábor, za což Jan Žižka vyrazil na novobystřický hrad, který dobyl i s městem a zajal Lipoldovu manželku i s dětmi. Slavný husitský válečník také oblehl nově opevněný Landštejn, ale v jeho případě není jasné, zda se mu ho podařilo dobýt.

Foto:Daniel Baránek [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Archeologické nálezy nám však během husitského obléhání dokládají intenzivní boje, během nichž část hradu vyhořela. Lipoldův syn Volfgang stál na straně podobojí a hrad nechal přestavět v pozdně gotickém slohu. Další příslušníci rodu Krajířů z Krajku hrad ještě více opevnili. Posledním zástupcem tohoto rodu na Landštejně se stal Zdeněk II., který po své smrti zanechal panství v obrovských dluzích, načež bylo panství vdovou a nevlastní dcerou prodáno.

Vystřídala se celá plejáda majitelů

Landštejn přešel do rukou Rakušana Štěpána z Eicinku, ale ten ho prodal jihlavskému měšťanovi Davidu Neumaierovi. Jeho syn se při stavovském povstání postavil na stranu stavů a na hrad byla umístěna stavovská posádka. Hrad se nejprve pokusil dobýt Jindřich Duval Dampierre, ale tento záměr realizoval až císařský generál hrabě Karel Bonaventura Buquoy.

Ten posádku hradu v roce 1619 vyhladověl a donutil ji kapitulovat. Zkonfiskované panství zakoupil hejtman Jakub Kecl z Rotendorfu, leč obchod zrušil král Ferdinand II. Novými majiteli se stali bratři Mohrové z Lichtenegga.

Foto:Kralpilot [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Majitelé se v průběhu sedmnáctého století poměrně často střídali, až panství koupil generál Ferdinand Arnošt z Herbensteina, jehož potomkům zůstalo až do roku 1816. Následovaly dlouhé spory o dědictví, načež se dalším majitelem stal teprve po třiceti letech baron Ferdinand Sternbach.

Ovšem v tu dobu již hrad nebyl v nejlepší kondici, jelikož v druhé polovině sedmnáctého století do něj udeřil blesk a srazil nároží jedné z věží. Poté hrad ještě zachvátil požár a obnova nepřišla. Lidé z okolí navíc začali rozebírat stavební materiál. Po skončení druhé světové války byla zřícenina zkonfiskována poslednímu majiteli z rodu Sternbachů a pokračovalo chátrání.

Pověst o bílé paní a duchu Viléma

Když se zaměříte na hrubou omítku u landštejnské brány, najdete tvář Markéty – dcery Viléma z Landštejna. Podle pověsti zde došlo ke zločinu, kdy krásná Markéta doplatila na rozhodnutí tvrdohlavého otce. Od těch dob na hradě straší vítkovská rodina. Markéta byla slíbena Jindřichovi II. z Jindřichova Hradce, protože Vilém z Landštejna chtěl posílit sílu rodů.

Jindřich se do Markéty sice zamiloval, ale chtěl dostat věnem mýto ze stezky, což Vilém odmítl. To byl počátek dlouhou dobu trvajících bojů, které vešly do povědomí jako válka růží. Svatba byla zrušena a Vilém se zatvrdil.

Foto:Daniel Baránek [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Markétu měl osvobodit rytíř Buzek z Lásenic, jenže vše bylo prozrazeno a milý rytíř zemřel v hladomorně. Markétiny protesty ji měly údajně dostat až do vězení a nakonec měla být zazděna. To potvrzeno nemáme, nicméně stopy po ní končí. Vilém z Landštejna podle pověsti klid v hrobě nenašel a za chladných větrných nocí by se měl zjevovat na hradě jeho duch a ze zřícenin se údajně nesou strašidelné zvuky, kvílení a vzdechy.

Ovšem svou zásluhu na vzdeších a naříkání má i místní bílá paní, což by měl být duch Vilémovy dcery Markéty, která se zde prochází v bílém šatu s dlouhým vlajícím závojem. Bílá paní pak naříká velice smutným hlasem nad svým teskným údělem.

Obnova zříceniny začala sice již na začátku šedesátých let dvacátého století, nicméně pro návštěvníky byl hrad zpřístupněn teprve v roce 1990. Každoročně zříceninu hradu navštíví více než třicet tisíc lidí. V rámci prohlídky hradu je přístupná hranolová hradní věž, na kterou se dá dostat přes dřevěné schodiště. Při dobrém výhledu se dají spatřit i dolnorakouské Alpy.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmBooking.com

Chceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".Daruj zážitek!!!

Bungee jumping ve dvou

Bungee jumping ve dvou

Zažijte stav beztíže ve dvou při skoku na pružném laně. Dorazíte na most, někdo vám uváže lano kolem kotníků, oba se postavíte na úplný kraj pevného tělesa a čekáte na odpočet. Čas plyne pomaleji, hledíte jeden na druhého a zazní příkaz ...

Dvoudenní pobyt na jachtě

Dvoudenní pobyt na jachtě

Fascinuje vás život námořníků? Máte rádi lodě? Nebo jen přemýšlíte, jak po dlouhé době originálně strávit čas se svými blízkými? Prožijte úžasné dva dny dobrodružství na palubě plachetnice! Loď budete mít k dispozici po celou dobu pobytu...

Ošetřovatelem v ZOO

Ošetřovatelem v ZOO

Ošetřovatelé v ZOO vstávají brzo. Natáhnou si montérky, obují holinky a hned po snídani se vydají za svými zvířaty. Zvířata se už nemohou dočkat, až dostanou svou pravidelnou dávku krmení a až jim hodní ošetřovatelé uklidí v jejich prost...

Podobné výlety

Hrad Kotnov i další zajímavosti města Tábor

Město Tábor sice nemá zrovna nejdelší historii, ale přesto v něm najdeme celou řádku zajímavých budov. Jednou z nich je samozřejmě i hrad Kotnov, ale tím výčet rozhodně neko...

Zámek ve Lnářích

Na jihu Čech se nachází barokní zámek uprostřed malebné krajiny plné rybníků a lesů, který má jedinečnou freskovou výzdobu, jež je velice zachovalá. Zámek Lnáře se nachází v...

Zřícenina hradu Choustník

Na jihu Čech se nachází celá řada zajímavých historických pamětihodností. Mnoho z nich je v perfektně zachovalém stavu, ale další spousta se dochovala pouze jako zřícenina. ...

Přírodní rezervace Žofínský prales

Česká republika uchvacuje návštěvníky spoustou pamětihodností, ale nesmíme zapomínat ani na krásy naší přírody. Vždyť máme celou řadu krásných národních přírodních rezervací...

Vodní zámek v Blatné

Na jihu Čech se nachází celá řada zajímavých pamětihodností. Svého druhu unikátem je i vodní zámek ve městě Blatná. Patří mezi stavebně historicky nejhodnotnější památky na ...

Nové Hrady – Malý Schönbrunn nebo České Versailles?

Za architektonickými krásami našich předků nemusíme vždy cestovat do méně či více vzdálených zemí, abychom se pokochali pohledem na skvostné stavby. I v našich končinách můž...

Krajina jako na Sahaře – písečný přesyp u Vlkova

V naší zemi člověk neočekává písečnou krajinu, která vzhledem připomíná africké pouště. Ovšem u Vlkova se nachází písečný přesyp, jenž na první pohled evokuje Saharu. Z píse...

Památka UNESCO – Český Krumlov

Jižní Čechy nabízí celou řadu krásných a historicky zajímavých památek. Velice pěkné je historické centrum města Český Krumlov, které dokonce patří mezi jednu z dvanácti čes...

Nový zámek v Dačicích

Řada pěkných památek zůstává skryta pozornosti lidí. Jedním z velice zajímavých památek je nový zámek v Dačicích, který vypadá velice pěkně již na první pohled, protože má n...