Přírodní rezervace Žofínský prales

Foto: Karelj, wikimedia

Přírodní rezervace Žofínský prales

Česká republika uchvacuje návštěvníky spoustou pamětihodností, ale nesmíme zapomínat ani na krásy naší přírody. Vždyť máme celou řadu krásných národních přírodních rezervací, kde se ochraňuje překrásná příroda. Jedním z těchto míst je také Žofínský prales, který najdeme ve střední části Novohradských hor nedaleko hranic s Rakouskem.

Nejstarší přírodní rezervace v pevninské Evropě

Žofínský prales je společně s dalším pralesem Hojná voda nejstarší přírodní rezervací v pevninské části Evropy. Starší je v Evropě jen rezervace na ostrově Vilm v Baltském moři. Přírodní rezervace Žofínský prales byla založena již v roce 1838, což má „na svědomí“ hrabě Jiří František August Buqoy. Sám Buqoy se o svém nařízení vyjádřil takto: „… rozhodl jsem se zachovat zmíněnou lesní část jako památník dávno minulých dob názornému požitku přátel přírody a vzdáti se v ní veškerého hospodářského těžení…“.

Původní plocha rezervace byla necelých čtyřicet hektarů, avšak po převzetí panství jeho synem bylo rozhodnuto o zmenšení plochy rezervace na necelé dva hektary. Teprve v roce 1882 byl vydán úplný zákaz těžby a od roku 1888 se plocha místní rezervace znovu zvyšovala. Současná rozloha přírodní rezervace je 102,71 hektaru.

Foto:Mgr. Zdeněk Kubeš [CC BY 2.5], Wikimedia

Stromy staré až čtyři sta let

Nejstarší stromy v rezervaci jsou až čtyři sta let staré. Tyto mohutné dožívající smrky a jedle jsou čtyřicet až padesát metrů vysoké a ve většině případů hodně přečnívají nad úroveň převládajícího bukového porostu. Od půlky osmnáctého století se na velké části území vyvíjí prales bez zbytečných lidských zásahů. Mezi stromy je dominantní buk (cca 81 %) a v menším počtu se tu vyskytují také smrky (cca 14 %) a jedle (cca 4 %).

Od roku 1991 je Žofínský prales oplocen proti nežádoucímu vlivu divoké zvěře a není přístupný pro veřejnost kvůli zajištění nerušeného vývoje pralesního ekosystému. Ovšem prohlédnout si Žofínský prales přeci jen můžete, protože kolem něj vede cyklostezka č. 34 ze Žofína k Huťskému rybníku případně na Stříbrné Hutě. Do roku 1975 v rezervaci rostla Žofínská královna jedlí, která však na začátku zmíněného roku padla za prudkého nárazového větru. Dožila se 425 let, měřila 51 metrů a obvod kmene dorostl 553 centimetrů.

Foto: Karelj [Public domain], Wikimedia

Z dalších zásahů určitě stojí za zmínku likvidace kůrovce v padesátých letech dvacátého století. Přístup do Žofínského pralesa je povolován pouze výjimečně pro odborné pracovníky, kteří provádí vědecký výzkum, a pro návštěvy odborníků v lesnických a přírodovědných oborech.

Člověk se do historie pralesa také zapsal

Chráněné území najdeme na mírných severních svazích Stříbrného vrchu – na jihovýchod od osady Žofín v nadmořské výšce 735 – 825 metrů. Povrch rezervace je členěn rozmanitými roklinami několika drobných potůčků, jež sbírají vodu v řadě plošných pramenišť. Na větší části plochy pralesa se tedy dá krásně doložit nepřetržitý přirozený vývoj pralesa od přelomu osmnáctého a devatenáctého století až po současnost bez zásahů lesníků.

Foto: Karelj [Public domain], Wikimedia

Ovšem člověk se přeci jen v historii na budoucím pralese podepsal svými zásahy – hlavně těžbou, zpracováním vývratů a souší. Během období obou světových válek se zde těžily takzvané loďařské výřezy. V bylinném podrostu najdeme povětšinou charakteristické druhy květnatých bučin – hlavně kyčelnici devítilistou, kyčelnici cibulkonosnou, bukovinec kapraďovitý, bažanku vytrvalou či kostival lékařský. Zajímavá je i přítomnost řeřišnice trojlisté, což je jeden z druhů alpského původu v jihočeské květeně.

Foto: Karelj [Public domain], Wikimedia

Žofínský prales je také velmi důležitým biotopem pro ohroženou ptačí faunu. Mezi lety 1989 – 1990 se zde prováděl průzkum a bylo zjištěno celkem 44 druhů ptactva. K nejvýznamnějším zjištěným druhům patří čáp černý, holub doupňák, kulíšek nejmenší, datel černý, datlík tříprstý a lejsek malý. Kromě ptactva zde žije i spousta hmyzu. Při průzkumu v roce 1997 bylo zjištěno 163 druhů, z nichž velká část indikuje svou přítomností reliktnost a relativní nedotčenost přírodního prostředí Žofínského pralesa.


Podobné

Fascinující Adršpašsko-Teplické skály

Skvělou příležitost k aktivní dovolené vám poskytuje návštěva tohoto nádherného skalního města. Adršpašsko-teplické skály  jsou  největším skalním městem  střední Evropy. V...

Národní přírodní památka Klokočka

O národní přírodní památky není v naší vlasti nouze. Jednu ze zajímavých národních přírodních památek představuje Klokočka. Jedná se přitom o jednu ze starších přírodních pa...

Broumovské a Polické stěny

Severovýchodní Čechy nabízí celou řadu zajímavých pamětihodností a přírodních krás. Mezi nejzajímavější přírodní místa patří Broumovské a Polické stěny, které najdeme v okre...

Zajímavé Venušiny misky

Česká republika disponuje celou řadou národních přírodních památek a jednou z nich jsou i Venušiny misky, které se nachází v okrese Jeseník. Jedná se o nesmírně zajímavý geo...

Boubínský prales

Česká republika má celou řadu národních přírodní rezervací a jednou z nich je i Boubínský prales, který se nachází v okrese Prachatice. Jedná se o poměrně starou přírodní re...

Koněpruské jeskyně- nejdelší jeskynní systém v Čechách

Pouhých 5 km od města Beroun , uvnitř návrší Zlatý Důl nad obcí Koněprusy, můžete pod zemským povrchem obdivovat tuto krásu. Koněpruské jeskyně jsou nejdelším a určitě je...

Dlouho zakázaná Bismarckova rozhledna

Otto von Bismarck byl významným státníkem a na jeho počest se na našem území vystavěly hned tři věže. Jednou z nich je i Bismarckova rozhledna nacházející se na Zelené hoře ...

Pravčická brána – klenot Českého Švýcarska

České Švýcarsko patří k poměrně často navštěvovaným a turisticky oblíbeným oblastem naší vlasti. Jedním z nejzajímavějších míst celého Českého Švýcarska pak bezesporu je Pra...

Tipy na film

Smrt přichází v bílém

Pro Franka a jeho rodinu jsou Vánoce důležitým dnem v roce. Už 20 let je slaví tradičním způsobem. Ale tentokrát se rozhodnou pro malou změnu. Ještě však netuší, že udělali ...

Pád do tmy 2

Pokračování Pádu do tmy se věnuje osudu Sarah, které se jako jediné podařilo přežít v minulém dílu. Jako jediná se dokázala propracovat z labyrintu podzemních chodeb a nyní ...

Poslední skotský král

O jednom z největších afrických diktátorů jste možná nikdy neslyšeli. Jmenoval se  Idi Amin , ale mnohem známější je jako „ řezník z Kampaly “. O tomto muži byl natočen vyni...

Stáhni mě do pekla

Hororový příběh si pohrává s myšlenkou, že nakrknout starou cikánskou čarodějnici se nevyplácí. Mladá bankovní úřednice Christine (Alison Lohman) se pokouší jedné takové pom...

Kletba z temnot

Kletba z temnot vypráví příběh bývalých manželů Clyda (Jeffrey Dean Morgan) a Stephanie (Kyra Sedgwick) a jejich dvou malých dcer. Jednoho dne si mladší dcera Em (Natasha Ca...

Bent

Historických filmů se každý rok natočí hned několik. Druhá světová válka je pak velice oblíbenou tematikou, protože nabízí možná nevyčerpatelné množství různých příběhů. F...

Naše vlast je plná zajímavých místTipy na výlet

Zřícenina hradu Přimda

Nejstarší známý kamenný hrad na území České republiky se jmenuje Přimda a do dnešních časů se dochoval pouze jako zřícenina. Přimdu najdete nad stejnojmenným městem, které s...

Trosky a tajemné podzemí

Hrad Trosky je symbolem celého Českého ráje. Nachází se na severu Čech, kde přitahuje pozornost turistů nejen svými typickými věžemi Babou a Pannou, ale také řadou pověstí, ...

Vodní nádrž Les Království

Řada lidí si pod názvem Les Království nedokáže vůbec nic představit. Rozhodně ne vodní nádrž, která by se dala označit za nejhezčí v celé České republice. Les Království vy...

Pražský palác Kinských

Hlavní město České republiky skýtá spoustu zajímavých pamětihodností, mezi něž patří i současné sídlo Národní galerie - Palác Kinských. Tuto významnou rokokovou stavbu najde...

Záhada jihlavského podzemí

Spletité podzemní chodby pod Jihlavou jsou se svými pěti hektary a 25 kilometry druhým největším komplexem svého druhu v České republice . Nachází se pod celým městem i pod...

Mohutný hrad v Českém Šternberku

Hrady sloužily jako obrana před nepřáteli, a proto se stavěly poměrně velké. Jedním z hodně mohutných hradů je ten v Českém Šternberku. Gotický hrad přestavěný na zámek se n...