Dětské křížové výpravy

Dětské křížové výpravy

Mýtus o tom, že středověk byl dobou temna, se sice historiků a učitelům dějepisu daří pomalu ale jistě odstranit z veřejného povědomí, nic to však nemění na tom, že některé – pro nás takřka hororové – události náležející právě do tohoto období se již z historie odstranit nepodaří. A stále platí, že středověk je obklopen spoustou záhad, která se odborníci pokoušejí rozklíčovat již pěknou řádku let. Jednou z nich je nepochybně i dětská křížová výprava, o které dodnes s jistotou nevíme, zda se skutečně odehrála.

Zjevil se malému chlapci anděl?

Pokud ano, pak mělo k této události odejít v roce 1212 – tedy přesně v tom legendárním roce, který je v českých zemích spojován se zlatou bulou sicilskou. Právě tehdy se v Německu prý odehrála zajímavá událost: desetiletý chlapec Mikuláš údajně spatřil anděla, který ho ponoukl k uspořádání výpravy do Jeruzaléma. Malý pastýř se setkal s ohromným zájmem ze strany svých vrstevníků a zanedlouho už skupina desítek tisíc dětí putovala přes celou Evropu směrem na Blízký východ. Děti bosýma nohama překročily Alpy a pěšky došly až do Říma, kde požádaly o audienci u papeže. Většina jich však tak daleko nedorazila a po cestě přišla o život. Papež sice děti přijal, pod pohrůžkou exkomunikace z církve je však poslal na cestu zpět. Domů se jich úspěšně vrátila jen hrstka.

Francouzská verze s neslavným koncem

Příběh jako vystřižen z dobrodružného filmu se ve víceméně totožné podobě udál ve stejném roce rovněž v sousední Francii. I zde se malému chlapci údajně zjevil Boží posel a dvanáctiletý Štěpán shromáždil dav svých dětských následovníků, se kterým dokázal dojít až do přístavu Marseille. Zde měl původně v plánu nastoupit na loď a doplout do Jeruzaléma přes moře, celá výprava však dopadla ještě neslavněji než ta německá. Část přeživších dětí se zmocnili překupníci s otroky a zbytek zahynul při ztroskotání lodě.

Zda je na legendě o dětských křížových výpravách něco pravdy, to je dodnes předmětem žhavých diskuzí. Odborníci se však vesměs přiklánějí k názoru, že se jednalo o omyl v překladech starých kronik a žádné dětské křížové výpravy historie nezná. Pokud skutečně došlo k hrdinným výpravám přes celou Evropu, pak se pravděpodobně jednalo o skupiny chudých lidí na okraji společnosti, ktří toužili po uznání a naplnění ideálu apoštolské chudoby.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmBooking.com

Chceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".Daruj zážitek!!!

Simulátor volného pádu

Simulátor volného pádu

Tak to je fičáááák. Létání v simulátoru volného pádu je určeno každému, kdo si někdy chtěl zkusit volný pád a doposud se neodvážil!

Kurz přežití

Kurz přežití

Přežít v divočině, postavit si příbytek, rozdělat oheň jen pomocí křesadla, najít a vyčistit pitnou vodu, naučit se orientaci v terénu ve dne i v noci. Jsou dovednosti, které jako civilizovaní lidé ztrácíme, a přesto se nám mohou hodit. ...

Pobyt v korunách stromu

Pobyt v korunách stromu

Užijte si zážitkový pobyt odpočiňte si od ruchu velkoměsta a rušných ulic. Představte si ten moment, kdy otevřete okno vašeho domečku a před vámi se rozprostře všudypřítomná zeleň, kterou doplňují již jen zvuky přírody.

Podobné články

Jack Rozparovač

Když  8. září 1888  večer procházel kolem dvora Hanbury street 29 v londýnské chudinské čtvrti Whitechapel místní Albert Cadosch, slyšel velmi zřetelně, že se za plotem děje...

Tajemná oblast Nákla a bájný Veligrad

Veligrad neboli Velehrad byl hlavním městem čí jakýmsi centrem Velké Moravy , kde sídlil kníže Svatopluk a odkud kázal arcibiskup Metoděj. Právě ten Metoděj, který na naše ...

Kašpar Hauser - dítě Evropy

Když se v roce  1828 objevil v ulicích Norimberku , přesněji na náměstí Unschlichtt, podivný mladík v šedém kabátu a starém ošuntěném oblečení, šel nejistým krokem, vrávorav...

Mínojská civilizace

Období starověkého Řecka je považováno za epochu vzniku současné moderní západní civilizace. Trochu je v tomto smyslu opomíjená krétská mínojská civilizace, která existovala...

Bridgewaterský trojúhelník

Pokud jste doposud slyšeli jen o věhlasném bermudském trojúhelníku, budete se možná divit, že podobných oblastí protkaných nevysvětlitelnými událostmi a jevy, je na zemi mno...

Karel IV. jak ho možná neznáte

Jméno Karla IV., Otce vlasti, se v době, kdy oslavujeme 700 let od jeho narození, skloňuje ve všech pádech. Pojďme se na něj podívat i možná trochu jinak, než jak jej známe ...

Rudolf Höss

Psal se rok 1947 a v Osvětimi se celé dva roky po osvobození opět popravovalo. 16. dubna byl zde na šibenici za krematoriem č. 1, na šibenici, kterou nechal sám vystavět, os...

Křišťálová noc otevřela cestu holocaustu

Události označované jako Křišťálová noc se odehrály v noci z 9. na 10. listopadu 1938 a jedná se o jeden z největších protižidovských pogromů v moderní historii. Útok proved...

Hitlerův věrný služebník polní maršál Keitel

Adolf Hitler se obklopoval celou řadou spolupracovníků a mezi ty nejvěrnější patřil jednoznačně polní maršál Wilhelm Keitel. Nešlo sice o příliš schopného důstojníka, leč ce...