Mýtus o Atlantidě

Mýtus o Atlantidě

Odkud se vzal mýtus o Atlantidě, kde měla žít vysoce vyspělá civilizace? Do Evropy se patrně dostal z Egypta, který navštívil kolem roku 600 př. Kr. řecký učenec Solón. Ten zde byl v podstatě na studijním pobytě, při rozhovoru s chrámovými kněžími jej ale zaujalo vyprávění některých z nich, které poté převyprávěl dál svým přátelům. Ve čtvrtém století před Kristem je pak zachytil v písemné podobě další ze slavných antických Řeků, Platón.

Konec civilizace na Atlantidě přišel údajně velmi záhy, šlo nejspíše o přírodní katastrofu obřích rozměrů. I proto se spekuluje často o tom, že místo nějaká bájné ztracené civilizace šlo spíše o minojskou kulturu, kterou zničil výbuch sopky na ostrově Santorini v 16. století před Kristem. Atlantida prý zmizela během jednoho jediného dne, tajemný ostrov přinesl konec civilizace, jaká kulturně i vojensky převyšovala všechny dosavadní středomořské státy a státečky, Egypt samozřejmě nevyjímaje.

A kde že se vlastně potopená Atlantida nachází dnes? Na to asi neexistuje jednoznačné vysvětlení. Podle britského badatele Simona Coxe, mimochodem také autora Šifry mistra Leonarda, existuje vyjma nejpravděpodobnější verze Atlantidy v podobě minojské civilizace ještě několik dalších možností.

Atlantida se mohla nacházet někde v Atlantiku, jejími pozůstatky tedy jsou Azorské ostrovy? Nebo jde o Kanárské ostrovy, kde žili tajemní Guančové, ještě než je španělští dobyvatelé na prahu novověku stihli vyhubit a tito si tak vzali své tajemství s sebou do hrobu? Mají snad bájní Atlanťané něco společného s Féničany, kteří byli také špičkovými námořníky?

Kniha Oera Linda zase naznačuje, že potomky Atlanťanů jsou vlastně Frísové (tedy dnešní Nizozemci). Podle této knihy se krátce poté, co nastal konec této velké civilizace v Atlantidě, několik lodí s přeživšími obyvateli, kteří stihli včas uprchnout, vydalo na moře a doplulo kamsi na západ Evropy, kde se usadili.

Kde je tedy vlastně pravda? To se přes více než dva tisíce let trvající zkoumání různých badatelů i nadšenců nepodařilo dodnes odhalit. Konec civilizace Atlantidy je tak dodnes opředen mystikou, která přitahuje nespočet zvědavců...

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmChceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".

Podobné články

Jack Rozparovač

Když  8. září 1888  večer procházel kolem dvora Hanbury street 29 v londýnské chudinské čtvrti Whitechapel místní Albert Cadosch, slyšel velmi zřetelně, že se za plotem děje...

Tajemná oblast Nákla a bájný Veligrad

Veligrad neboli Velehrad byl hlavním městem čí jakýmsi centrem Velké Moravy , kde sídlil kníže Svatopluk a odkud kázal arcibiskup Metoděj. Právě ten Metoděj, který na naše ...

Kašpar Hauser - dítě Evropy

Když se v roce  1828 objevil v ulicích Norimberku , přesněji na náměstí Unschlichtt, podivný mladík v šedém kabátu a starém ošuntěném oblečení, šel nejistým krokem, vrávorav...

Mínojská civilizace

Období starověkého Řecka je považováno za epochu vzniku současné moderní západní civilizace. Trochu je v tomto smyslu opomíjená krétská mínojská civilizace, která existovala...

Bridgewaterský trojúhelník

Pokud jste doposud slyšeli jen o věhlasném bermudském trojúhelníku, budete se možná divit, že podobných oblastí protkaných nevysvětlitelnými událostmi a jevy, je na zemi mno...

Karel IV. jak ho možná neznáte

Jméno Karla IV., Otce vlasti, se v době, kdy oslavujeme 700 let od jeho narození, skloňuje ve všech pádech. Pojďme se na něj podívat i možná trochu jinak, než jak jej známe ...

Rudolf Höss

Psal se rok 1947 a v Osvětimi se celé dva roky po osvobození opět popravovalo. 16. dubna byl zde na šibenici za krematoriem č. 1, na šibenici, kterou nechal sám vystavět, os...

Křišťálová noc otevřela cestu holocaustu

Události označované jako Křišťálová noc se odehrály v noci z 9. na 10. listopadu 1938 a jedná se o jeden z největších protižidovských pogromů v moderní historii. Útok proved...

Hitlerův věrný služebník polní maršál Keitel

Adolf Hitler se obklopoval celou řadou spolupracovníků a mezi ty nejvěrnější patřil jednoznačně polní maršál Wilhelm Keitel. Nešlo sice o příliš schopného důstojníka, leč ce...