Údolí padlých: připomínka krutosti generála Franca

Údolí padlých: připomínka krutosti generála Franca

Opomíjená památka, monstrózní pomník obětem války. Tak lze charakterizovat Údolí padlých (španělsky El Valle de los Caídos). Jedná se o monumentální stavbu, která se nachází zhruba padesát kilometrů severozápadně od Madridu a jen necelých deset kilometrů od jiné majestátní stavby, bývalého královského paláce El Escorial.

Náročná výstavba

Stavba pomníku začala v roce 1940, dokončen byl až v roce 1958. Výstavbu nařídil generál Francisco Franco, španělský diktátor, vítěz občanské války. Pomník měl být poctou všem frankistům a republikánům, kteří padli během krvavé občanské války probíhající v letech 1936-1939. Autory projektu byli Pedro Muguruza a Diego Méndez. Na náročné stavbě se podílelo i mnoho politických vězňů, odhady mluví až od dvaceti tisících. Mnoho z nich na nepříznivé podmínky a časté nehody doplatilo životem.


Monstrózní komplex

Rozsáhlý areál se skládá z několika staveb. Najdeme zde jednak benediktínské opatství, částečně upravené na ubytovnu pro turisty. Zajímavější je však bazilika s hrobkami dvou nejkrutějších španělských diktátorů vykopaná hluboko ve skále. Opatství a bazilika jsou umístěny na dvou různých stranách skály, před nimi jsou vybudována rozsáhlá prostranství, která ještě umocňují výsledný dojem. Vše korunuje obrovský kříž viditelný ze vzdálenosti několika desítek kilometrů. Kříž je vysoký 150 metrů a je považován za největší kříž křesťanského světa. Ke kříži vede i lanovka, v současnosti nefunkční.

Místo posledního odpočinku největších španělských diktátorů

Po Francově smrti v roce 1975 bylo nutné rychle vybrat místo jeho posledního odpočinku. Volba padla právě na baziliku. Franco je tak pohřben vedle jednoho ze svých předchůdců, jímž byl José Antonio Primo de Rivera, mimo jiné zakladatel Španělské falangy. Diktátoři jsou navíc pohřbeni na stejném místě jako bezpočet obětí občanské války. Jejich jména je možné dohledat v archivu nacházejícím se v budově opatství. Nejméně pět set těl však bylo do areálu převezeno a pohřbeno bez souhlasu jejich rodin.

Turistický cíl?

Monument je sice stále přístupný veřejnosti a v posledních letech prošel důkladnou rekonstrukcí, ale přílišnému zájmu turistů se netěší. Není divu! Pomník Španělům zákonitě připomíná hrůzy, které se odehrály během občanské války a následně během tvrdé diktarury generála Franca. Ačkoliv se místo nachází velmi blízko jedné z největších španělských památek, královského paláce El Escorial, nájezdy turistů mířících k sídlu králů většinou projedou okolo Údolí padlých bez povšimnutí. A to je velká škoda. V posledních letech je však patrná snaha zbavit tuto památku politického stigmatu a proměnit ji v čistě náboženskou stavbu, která by se stala významným poutním místem.

Jak najít ubytování?

Pro vyhledávání ubytování na výletech doporučujeme stránky ehotel. Další dobrou alternativou je booking, kde najdeš penziony a hotely z celého světa.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelům

Podobné články

Jack Rozparovač

Když  8. září 1888  večer procházel kolem dvora Hanbury street 29 v londýnské chudinské čtvrti Whitechapel místní Albert Cadosch, slyšel velmi zřetelně, že se za plotem děje...

Tajemná oblast Nákla a bájný Veligrad

Veligrad neboli Velehrad byl hlavním městem čí jakýmsi centrem Velké Moravy , kde sídlil kníže Svatopluk a odkud kázal arcibiskup Metoděj. Právě ten Metoděj, který na naše ...

Kašpar Hauser - dítě Evropy

Když se v roce  1828 objevil v ulicích Norimberku , přesněji na náměstí Unschlichtt, podivný mladík v šedém kabátu a starém ošuntěném oblečení, šel nejistým krokem, vrávorav...

Mínojská civilizace

Období starověkého Řecka je považováno za epochu vzniku současné moderní západní civilizace. Trochu je v tomto smyslu opomíjená krétská mínojská civilizace, která existovala...

Karel IV. jak ho možná neznáte

Jméno Karla IV., Otce vlasti, se v době, kdy oslavujeme 700 let od jeho narození, skloňuje ve všech pádech. Pojďme se na něj podívat i možná trochu jinak, než jak jej známe ...

Rudolf Höss

Psal se rok 1947 a v Osvětimi se celé dva roky po osvobození opět popravovalo. 16. dubna byl zde na šibenici za krematoriem č. 1, na šibenici, kterou nechal sám vystavět, os...

Křišťálová noc otevřela cestu holocaustu

Události označované jako Křišťálová noc se odehrály v noci z 9. na 10. listopadu 1938 a jedná se o jeden z největších protižidovských pogromů v moderní historii. Útok proved...

Hitlerův věrný služebník polní maršál Keitel

Adolf Hitler se obklopoval celou řadou spolupracovníků a mezi ty nejvěrnější patřil jednoznačně polní maršál Wilhelm Keitel. Nešlo sice o příliš schopného důstojníka, leč ce...

K čemu potřeboval Hannibal tisíce hadů a škorpiónů?

Proslavil se svým legendárním přechodem přes Alpy během druhé punské války a také velkolepým, i když nakonec neúspěšným tažením proti Římu. Ani poté ale Hannibal nenechal sv...