Boubínský prales

Boubínský prales

Česká republika má celou řadu národních přírodní rezervací a jednou z nich je i Boubínský prales, který se nachází v okrese Prachatice. Jedná se o poměrně starou přírodní rezervaci, která byla vyhlášena již v polovině devatenáctého století, čímž jde o třetí nejstarší českou přírodní rezervaci. Boubínský prales najdeme na území CHKO Šumava.

Ochrana za pomoci plotu

Boubínský prales se dá označit za unikátní rezervaci v srdci šumavských hvozdů. Některé stromy v Boubínském pralese jsou staré klidně až čtyři sta let. V dávných dobách byl prales úplně všude, nicméně lidé postupně lesy vykáceli a znovu osazovali a z původních pralesů již do dnešní doby zbyly pouze ostrůvky, které jsou dnes chráněny nejpřísnějšími zákony. Rezervace byla vyhlášena v roce 1858 na popud místního lesníka Josefa Johna a postupem času se z původních 47 hektarů rozrostla až na dnešních 685 hektarů.


Některé části pralesa byly poničeny povětrnostními vlivy, vzrůstajícím turismem, přemnoženou zvěří či kůrovcovou kalamitou. Kvůli tomu byla jádrová část pralesa ohraničena plotem, který nedává možnost vstupu turistům ani zvěři, čímž se ochraňuje mladá generace stromků. Kromě celé řady stromů a rostlin se v Boubínském pralese nachází i více než tři sta druhů bezobratlých živočichů. V Boubínském pralese dále žijí různé druhy ptáků. V dřívějších dobách na Šumavě žili větší predátoři jako medvědi, vlci či rysové. Ti však byli vyhubeni, takže se zde přemnožila zvěř jako srnec, jelen, daněk apod. Ovšem vlivem vyhubení predátorů a přemnožení má za následek decimaci nižšího stromového patra, které zvěř ukusuje a poškozuje tím mladé stromky.

Rozhledna na Boubíně

Důvodem ochrany Boubínského pralesa je bukosmrkový porost s vtroušeným klenem. Prales tvoří jednu z nejvýznamnějších lesnických lokalit v celé Evropě. Rezervace patří k nejvíce navštěvovaným místům Šumavy a vede přes ni naučná stezka a několik turistických tras směřujících k rozhledně na vrchu Boubín.

Rozhledna se nachází na vrcholové plošině Boubína v nadmořské výšce 1360 metrů. Tato dřevěná stavba zde byla postavena v letech 2004-2005. Po dokončení se stala nejvýše položenou dřevěnou rozhlednou v ČR a celkově druhou nejvýše položenou rozhlednou u nás. Oblast rezervace se nachází na kopcích tvořených rulami a nebulity, svory a hrubozrnnými žulami.

Ochrana již za dob Schwarzenberků

Jak již bylo zmíněno, Boubínský prales je třetí nejstarší českou přírodní rezervací po Žofínském pralesu a Hojné vodě. Velkou zásluhu na ochraně měl lesmistr vimperských lesů schwarzenberského panství Josef John. John po souhlasu knížete Jana ze Schwarzenberku vyznačil osm výzkumných oblastí, kde se nacházel nejzachovalejší les.

V roce 1933 převzal boubínské lesy do své správy stát a potvrdil ochranu pralesa vyhlášením Státní přírodní rezervace Boubínský prales. V dřívějších dobách nebylo nic zvláštního, když se po trase k Boubínskému jezírku a ke Králi smrků prošlo i více než sto tisíc návštěvníků za rok. Ostatně i v současnosti je celá oblast podobně navštěvovaná. V roce 2007 byly vrcholové partie v okolí vrchu Boubín poničeny orkánem Kyrill a poté o rok později vichřicí Ema.

K nejznámější stromům Boubínského pralesa patřil až do roku 1970 Král smrků, který byl povalen sněhovou vichřicí. Král smrků byl starý zhruba 440 let a měřený obvod kmene měl 508 centimetrů při průměru 162 centimetrů. Výška dosahovala 57,6 metru. Právě pád Krále smrků přispěl k uzavření jádra pralesa před veřejností. Doposud je možné spatřit pozůstatky stromu na naučné stezce.