Chrám Vasila Blaženého – symbol Rudého náměstí

Chrám Vasila Blaženého – symbol Rudého náměstí

Chrám Vasila Blaženého se nachází na území Ruska na nejslavnějším Rudém náměstí v hlavním městě Moskva. Pro mnohé obyvatelé je to symbol Ruska stejně jako například pro Francii slavná Eiffelova vež. Jeho architektura symbolizuje spojení Ruska s Evropou a Asií a od roku 1990 je dokonce na seznamu chráněných památek Unesco.


Z historie

Chrám se stavěl v letech 1555 – 1561 na příkaz Ivana Hrozného, jako připomínka vítězství nad kazaňským chámem. Jména jeho stavitelů upadla v zapomnění. Podle jedné verze byl architektem Postnik Jakovlev, podle druhé verze jsou architekti dva, Barma a Postnik. Dle nedoložené legendy byl Jakovlev po dokončení chrámu na Ivanův příkaz oslepen, aby už nemohl nikdy postavit podobné dílo. Ivan Hrozný byl krutý vládce a pod jeho rukama zamřelo mnoho lidí.

Jedinečná architektura

Chrám se skládá z osmi víceméně samostatných kostelů, kde každý z nich symbolizuje jednotlivé dny rozhodujících bojů o Kazaň. Čtyři z kostelů jsou osové, další čtyři jsou umístěny mezi ně. Těchto osm kostelů obepíná centrální sloupovitý chrám Pokrovskoj cerkvi.

Každá kopule působí na první pohled jinou výzdobou, pokud se však podíváte zblízka, zjistíte, že opak je pravdou. Základem celé stavby je velký kříž, nad jehož každým koncem stojí jedna velká kaple s velkou kopulí. Velký kříž je protknutý malým křížem. Nad každým koncem malého kříže stojí pro změnu malá kaple s malou kopulí. V roce 1588 byla ke stavbě přistavěna kaple Vasilije Blaženého, která dala celé stavbě její druhé, doteď používané jméno. Celek byl završen dobudováním zvonice v roce 1670. Ačkoliv zvenku chrám působí velkým dojmem, zevnitř se vám už tak velký zdát nebude. Chrám má dvě patra, ale uvnitř má spoustu malinkých kapliček. Chrám od začátku působil spíše jako památník, než jako chrám, jelikož každé kapli byly prováděny bohoslužby pouze jednou za rok, vždy na výročí svatého, jemuž byla zasvěcena ta konkrétní kaple. V roce 1929 byl chrám bolševiky uzavřen a z věží byly odstraněny zvony. Znovu otevření se konalo až v roce 1990, od roku 1991  se tu opět konají nepravidelné  bohoslužby  podle pravoslavnéhoritu.

Chrám Vasila Blaženého

Součastná návštěva

Pokud navštívíte Mosku, pravděpodobně nevynecháte návštěvu Rudého náměstí, kde se na jeho jižním konci nachází tato slavná stavba. V Chrámu Vasila Blaženého funguje v součastné době muzeum. Otevírací doba je denně od 11 do 18 hodin. Kromě první středy v měsíci, kdy je sanitární den. Cena prohlídky činí 150 – 250 rublů. Pozor! Pokladna se zavírá 45 minut před uzavřením muzea. Prohlídka vnitřních prostor a jednotlivých chrámů vyzdobených pestrobarevnými freskami je rozhodně velkým kulturním zážitkem.