Hostýn – nejnavštěvovanější poutní místo Moravy

Hostýn – nejnavštěvovanější poutní místo Moravy

Poutní místa v České republice zase takovou váhu v posledních letech nemají, přesto jsou některá navštěvovaná poměrně často. Mezi nejnavštěvovanější místa v celé republice patří jednoznačně moravský Hostýn.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Svatý Hostýn je velice významné mariánské poutní místo na střední Moravě. Z katolického hlediska se nachází v Olomoucké arcidiecézi. Hostýn najdeme ve Zlínském kraji. Poutní místo bylo postaveno v nadmořské výšce 718 metrů na hoře Hostýn a nachází se na něm barokní bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Chrám byl postaven na místě původní kaple v první polovině osmnáctého století. Chrám je charakteristický svou kopulí a dvěma věžemi. Postaven byl nejspíš podle návrhu architekta Cirani holešovským stavitelem Tomášem Šturmem.


Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Posvěcení se chrám dočkal v červenci 1748, kdy ho vysvětil kardinál Troyer. Ovšem v roce 1787 byl odsvěcen a zrušen. Obnoven byl v roce 1845, kdy sem také byla dovezena socha Panny Marie metající blesky. Kostel vymaloval Jan Zapletal z Prahy v osmdesátých letech devatenáctého století. V roce 1930 dostal kostel ocelovou vazbu a střechu pokryla měděná krytina. Zdejší varhany pochází z Krnova. Počet poutníků a návštěvníků Hostýnu v minulosti dosahoval za rok až čtvrt milionu. Kostel má 48x32 metrů a výška v kopuli je 28 metrů. Na Hostýnu se nachází duchovní správa od roku 1887.

Unikátní socha Panny Marie

V areálu najdeme Sarkanderovu kapli z roku 1658, Vodní kapli ze stejného roku, poutní domy, Jurkovičovu křížovou cestu z první poloviny dvacátého století nebo několik soch (sv. Cyril a Metoděj, sv. Ambrož, Božské Srdce Páně, sv. Anna). K chrámu návštěvníky dovede obrovské schodiště, které čítá 250 schodů. Schodiště bylo postaveno v roce 1909. Schodiště od vodní kaple ke kostelu bylo upraveno v roce 1964 z darů poutníků.

Zdejší zmiňovaná socha Panny Marie Hostýnské je ojedinělá na celém světě – Panna Marie s Ježíškem v životní velikosti metá blesky určené Tatarům. Matce Boží totiž byla připsána záchrana lidu před nájezdy Tatarů, když měla bleskem podpálit jejich ležení. Socha se v chrámu nachází od roku 1845, kdy byla přivezena. Autorem sochy je brněnský umělec Benedikt Edele.

Kořeny Hostýnu sahají k roku 1567, kdy tu bylo kutáno zlato a stříbro. Díky tomu zde byla postavena první kaple. Lidové podání datuje vznik hostýnských poutí k vpádu Tatarů na Moravu v roce 1241, jimž se křesťané ubránili právě za zmíněné pomoci Panny Marie. Chrám byl však několikrát zničen a hostýnská hora byla opuštěna. Poutní tradice se postupem věků hluboce zakořenila a zůstává i nadále. Na severu od baziliky se nachází rozhledna s kaplí svatého Kříže a lesní hřbitov. Na místě byla nově postavena i větrná elektrárna.

Hradiště již v pravěku

Podle archeologických nálezů se na místě nacházelo rozsáhlé pravěké hradiště. Jednalo se o významnou lokalitu v prostoru Moravské brány, která díky své poloze sehrála rozhodující roli na severojižní spojnici mezi Moravou a Slezskem. Hostýn je jedním z hlavních vrcholů Rusavské hornatiny, severozápadní části pohoří Hostýnské vrchy.

Plochý pískovcový vrch kryje převážně smrkový les. Část západního svazu je ochraňována jako přírodní památka Stráň. Pod vrcholem se nachází pramen, který podle tradice zázračně uzdravuje. Poutní místo v současné době spravují jezuité, kteří zde mají zřízen noviciát.

Hostýn je volně přístupný a fotografování i natáčení je v exteriéru bez problémů povoleno. Na místo není povolen přístup se psem. Setkat se můžete s prodejními stánky. V celém areálu je zákaz ježdění na kole. Poblíž se nachází poměrně velké parkoviště. Místo se nachází zhruba 17 kilometrů vzdušnou čarou na sever od Zlína. Nejbližší vlaková stanice je Bystřice pod Hostýnem, odkud se můžete dopravit autobusem, nebo pěšky. Po Hostýnu je také pojmenována osada Hostyn v americkém Texasu.