Hrad Eltz

Foto: Evolutione003 [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Hrad Eltz

V Německu se nachází celá řada nesmírně zajímavých pamětihodností a velmi známé jsou hlavně různé hrady. Jedním z impozantních německých hradů je Eltz, který se nachází ve spolkové zemi Porýní-Falc.

Nedobytný hrad

Stavba Eltzu byla započata na počátku dvanáctého století na obchodní stezce mezi řekou Moselou a úrodným krajem Maifeld. Tento německý středověký náhorní hrad je usazený na skále nad řekou Elzbach mezi městy Koblenec a Trevír. Řeka Elzbach hrad obtéká ze tří stran. Původními majiteli hradu byl rod Eltzů, kteří zde žili již ve dvanáctém století, a hrad dodnes patří potomkům stejných majitelů.


V současné době jde o rodové sídlo rodin Rübenachů a Rodendorfů, které je přístupné široké veřejnosti. Třetí linie rodu – Kempenichové, obývají zbývající třetinu hradu. Hrad Eltz je společně se dvěma dalšími hrady jediným na levém břehu Rýna v Porýní-Falci, které nikdy nebyly poškozeny. Zbylými dvěma jsou Bürresheim a Lissingen.

Foto: Conde Sánchez [CC BY-SA 3.0 de], Wikimedia

Dominanta na 70 metrů vysoké skále

Hrad Eltz se nachází na sedmdesát metrů vysoké skále, takže jde o skutečně monumentální stavbu. Asi je plným právem považován za nejhezčí hrad v Německu. Stavba hradu probíhala mezi dvanáctým až šestnáctým stoletím. Díky délce stavby se samozřejmě vystřídala řada stavebních stylů od románského až po barokní. Hrad má celou řadu věží a věžiček s do sebe vloženými vikýři a arkýři. Aby se předešlo sporům, tak byl hrad napsán na tři následovníky, přičemž každý z větví hrad přestavovala a přistavovala zmíněné věžičky.

Při návštěvě hradu se můžete kochat jednotlivými sály a místnostmi, kde se setkáte se zbraněmi, brněním starožitným nábytkem a dalšími uměleckými díly. Klenotnice ve sklepení obsahuje vynikající uměleckou sbírku s více než pěti stovkami exponátů z dvanáctého až devatenáctého století.

Foto: Charlie1965nrw  [GFDL nebo CC-BY-SA-3.0], Wikimedia

Eltz je jedním z nejlépe dochovaných středověkých hradů v celém Německu. Prohlídky stojí devět euro pro dospělé a 5,5 eur pro děti. Hrad je otevřen od dubna do listopadu každý den mezi 9:30-17:30. Na hradě se dá občerstvit za relativně rozumné ceny. Je zapotřebí počítat se zaplněným parkovištěm a před vjezdem se může vyskytnout větší kolona.