Hrad Malbork řádu německých rytířů

Hrad Malbork řádu německých rytířů

V sousedním Polsku se nachází celá řada zajímavých historických památek. Jendou z nich je i hrad Malbork, který je dominantou stejnojmenného města ležícího na severu země. Pokud tedy budete mít cestu kolem, určitě si hrad nenechte ujít, protože se jedná o nesmírně zajímavé místo, které se nachází na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Sídlil zde i velmistr řádu

Hrad se nachází v Pomořském vojvodství a leží na břehu řeky Nogat. Jedná se o obrannou tvrz, která byla postavena v gotickém stylu a zaujímá prostor více než 250 000 metrů čtverečních. Areál se skládá z podzámčí, středního a vyššího hradu. Jde o největší gotickou stavbu na celém světě a zároveň je to největší stavba z cihel na světě. Na seznam světového dědictví UNESCO byl křižácký hrad v Malborku přidán v roce 1997. Stavba hradu byla zahájena řádem německých rytířů asi v roce 1274 a hned o dva roky později dostala městská práva osada, jež vznikla během stavby hradu.


Původní opevněný klášter řádu německý rytířů přerostl v majestátný hrad poté, co sem roku 1309 přesídlil velmistr řádu z Benátek. Mezi lety 1309-1457 byl tedy dokonce Malbork sídlem samotného velmistra řádu a hlavním městem křižáckého státu. Velmistrova tvrz nikdy nebyla dobyta a to ani během obléhání polsko-litevskými vojsky pod vedení krále Vladislava II. Jagellonského po bitvě u Grunwaldu v roce 1410. Tato bitva je zde dokonce každoročně rekonstruována, takže se jedná o nesmírně zajímavou podívanou.

Prusové se starali o obnovu hradu

Malbork byl zakoupen během třináctileté války králem Kazimírem IV. Jagellonským. Poté byl až do roku 1772 jednou z rezidencí polských králů. Během válek se Švédskem byl Malbork poškozen a ta samá situace nastal při dělení Polska a za napoleonských válek. Rekonstrukce hradu přišly na pořad dne v roce 1817. Hrad procházel dalekosáhlou rekonstrukcí, jež probíhala dlouhá léta.

Na počátku devatenáctého století padlo severopolské území pod nadvládu pruského království a Prusové se výrazně podepsali na přežití středověkého hradu, jelikož pokračovala rekonstrukce, jelikož Prusové hrad vnímali jako součást vlastní říšské tradice. V roce 1945 byl hrad poměrně silně poškozen Rudou armádou během bojů o město a rekonstrukce probíhá v zásadě dodnes. V padesátých letech nastala situace, že byly ruiny Starého Města rozebírány a stavební materiál se odvážel do jiných oblastí Polska, což znamená, že město má dnes již jen hrad bez historické městské části.

Nezaplacený dluh připravil řád o hrad

Jak již bylo zmíněno, hrad je postaven z cihel. Ty byly ke stavbě vybrány kvůli nedostatku jiných stavebních materiálů. V současné době je již jen několik hradních zdí původních. Pokud se ptáte, jak vlastně řád německý rytířů přišel o svůj hrad, pak odpovědí je, že rytíři neměli peníze na zaplacení námezdné posádce českých žoldnéřů vedených hejtmanem Oldřichem Červenkou a řád dal hrad i s okolním městem vojákům do zástavy a ti poté Malbork jednoduše prodali králi Kazimírovi.

Jestliže se vydáte na prohlídku hrad Malbork, měli byste si vyhradit minimálně čtyři hodiny, protože se zde nachází i historické muzeum a široká jantarová sbírka. Silné obranné zdi v zásadě spojují tři samostatné hrady. Při prohlídce můžete vidět rozsáhlé gotické interiéry. Asi nejzajímavější je letní refektář. V letních měsících je Malbork otevřen každý den kromě pondělí. Vstupné pak zahrnuje vstup do všech objektů.