Jako z jiného světadílu – lomy Amerika

Jako z jiného světadílu – lomy Amerika

Naše země nabízí celou řadu překrásných míst. Ovšem některé oblasti uchvacují i tím, že vůbec nevypadají jako klasická středoevropská krajina. Jako z jiného světadílu vypadají lomy příhodně pojmenované Amerika.

Oblast nedaleko Karlštejna


Jako Amerika se označuje soustava jámových vápencových lomů v Českém krasu. Tyto lomy jsou propojené podzemními štolami. K nejznámějším lomům se řadí Velká Amerika, Malá Amerika či Mexiko. Ovšem nejedná se o jediné lomy, protože několik větších i menších lomů se nachází v okolních lesích. Lomy najdeme u obce Mořina, která se nachází nedaleko hradu Karlštejn. Názvy jednotlivých lomů jsou druhotné a vznikly z valné většiny z trampského prostředí. Třeba název Amerika je doložen pro samotu, jež se nachází poblíž dolů, již z roku 1859. V devatenáctém století v Českém kraji vznikla celá řada nových vápencových lomů pro potřeby rozvíjejícího se průmyslu (hlavně kladenských železáren a oceláren).

Velká Amerika

Lom Velká Amerika má dno, jež se nachází na úrovni 322 m. n. m., což je 6. těžební patro. Žádný jiný lom ve skupině do tohoto patra nezasahuje. Po úroveň 5. těžebního patra je lom zatopen a slouží jako zásobárna vody pro provoz R. D. Mořina. Velká Amerika se také označuje jako Východní lom. Jedná se o největší ze skupiny zdejších lomů. Velikost lomu je zhruba 750 x 150 metrů. Hloubka se udává v rozmezí od 67 do 80 metrů. Ve východní, o něco výše položené a nezatopené části skládají lidé z kamenů rozmanité obrazce a nápisy, takže se místo často označuje jako „Obrazárna“.

Lom Velká Amerika

Lom tvoří překrásný kaňon a je vyhledávaným místem pro turisty i filmaře, kdy se zde natáčely snímky jako Limonádový Joe, Malá mořská víla či Micimutr. Přístup přímo do lomu je zakázán a to samé platí i o nezabezpečených místech či těsné blízkosti okrajů. Správa lomů celá desetiletí bojuje proti návštěvníkům, kteří nerespektují zákazové tabule a využívají jezero k rekreaci či nepovoleným průzkumům. V minulosti zde došlo i k několika vážným úrazům.

Malá Amerika a Mexiko

Malá Amerika se též označuje jako Rešná, Školka, Nákladový lom či Amerika. Délka lomu je přibližně 150 metrů a dno se nachází v nadmořské výšce 348 metrů. Do výšky 4. těžebního patra je lom zatopen vodou – Rešenské jezero. Poloostrůvek na severní straně lomu je přístupný pouze po vodě či horolezecky z tzv. galerie, tedy z oken tzv. hlavní štoly nebo pozemními chodbami.

Lom Malá Amerika

Lom Mexiko se nazývá taktéž Trestanecký lom, Schniloušák či Deštivý lom. Délka lomu je přibližně 300 metrů, šířka 100 metrů a hloubka asi 80 metrů. Dno lomu je zatopeno a lidové pojmenování vychází z toho, že na něj nikdy nesvítí sluneční paprsky.

Ve středních Čechách se tedy nachází velice zajímavá přírodní oblast, kam se vyplatí podívat. Historie využívání vápenců Českého krasu má za sebou dlouhá léta – minimálně 4 000 let. Do míst se vypravuje řada turistů, protože se jedná o skutečně interesantní podívanou. Pokud i vás baví navštěvování pěkných koutů naší vlasti, neměli byste lomy Amerika minout.