Jesenické Rešovské vodopády

Jesenické Rešovské vodopády

Vodopády vždy upoutávají lidskou pozornost. V České republice jich je několik poměrně zajímavých. Rešovské vodopády určitě za pozornost stojí, protože se jedná i o národní přírodní rezervaci.

Nejlepší je pěší cesta

Nepříliš významná říčka Huntava pramení ve Stříbrných Horách u Horního Města, ale dokázala na svém horním toku vyhloubit hluboké skalnaté údolí s mnohými kaskádami a několika vodopády největšími v Nízkém Jeseníku. Rešovské vodopády dovedou návštěvníky ohromit svou přírodní krásou. Kromě toho se zde nachází poměrně rozmanitá fauna a flóra, kterou spatříte, když se vydáte po naučné žluté stezce. Rešovské vodopády se nachází stranou hlavních dopravních tepen. Najdete je uprostřed lesů v podhůří Jeseníků. Díky jeho umístění se na místo dostanete nejlépe pěšky, protože veřejná doprava do okolní oblasti příliš nejezdí. V okolí Rešovských vodopádů najdete čistý vzduch, zachovalou přírodu a boží klid. K Rešovským vodopádům se běžně můžete dostat z Rešova, což je kilometr a půl, z Tvrdkova, který je vzdálen tři kilometry nebo z Horního Města, jež je také vzdáleno tři kilometry. K větším městům v okolí vodopádů patří Rýmařov a Uničov.

Jedny z nejhezčích vodopádů


Rešovské vodopády jsou považovány za jedny z nejhezčích vodopádů na našem území. Nejsou sice ani nejmohutnější, nejvyšší ani nejznámější, zato mají vždycky dostatek vody a návštěvníci si je mohou užít v podstatě po dobu celého roku. Rešovské vodopády prostě nikdy nezklamou a obávat se jejich návštěvy nemusíte ani v zimním období. Již od roku 1966 je území chráněno jako národní přírodní památka. Od roku 2013 je pak celé území chráněno jako národní přírodní rezervace Rešovské vodopády. Rozloha je kolem 70 hektarů. Pod vodopády v minulosti pracoval vodní mlýn. Vodopády tvoří přibližně dvě stě metrů dlouhá a zhruba deset metrů široká kaňonovitá soutěska, jejíž stěny jsou až ve dvacetimetrové výšce. Voda z Huntavy tedy postupně padá z několika stupňů, z nichž ten největší má kolem deseti metrů. Po okolí je možné procházet za pomoci systému dřevěných mostů, schodů a lávek, což je doplněno vyhlídkami na nejzajímavější části oblasti. Pro přírodovědce jsou důležitá místní mechová společenstva stinných skal, vlhkých balvanů a padlých kmenů.

Historie vzniku Rešovských vodopádů

A jak vlastně Rešovské vodopády vznikly? Vznik soutěsky podmínilo hodně intenzivní zahlubování říčky Huntavy, které následovalo po vyzdvižení Nízkého Jeseníku, k němuž došlo na konci třetihor. Bezprostřední příčinou vzniku byla přítomnost protáhlého čočkovitého tělesa nezvykle tvrdé horniny, skrz niž si musela říčka Huntava probourat cestu. Tato málo běžná hornina světlé barvy nese nezvyklé označení porfyroid. Původně šlo o vulkanickou horninu s vysokým obsahem SiO2. Při horotvorném tlaku při hercynském vrásnění však podlehla slabé přeměně a původní struktura i minerální složení se změnily a celkovým prokřemeněním se razantně zvýšila tvrdost. Při přeměně se v porfyroidu vytvořila typická břidličnatost, jež se projevuje odlučností horniny podél pravidelných, rovných ploch. Právě po jedné z těchto ploch stéká voda dolního, hlavního stupně Rešovských vodopádů. Ohraničení čočkovité tělesa porfyroidu je stejné se začátkem i koncem soutěsky.

Rešovské vodopády se těší popularitě Klubu českých turistů, takže se jedná o místo, kde je možné získat sběratelskou kartu KČT, turistickou známku či turistickou vizitku.