Kolínský dóm na seznamu UNESCO

Kolínský dóm na seznamu UNESCO

Seznam světového kulturního dědictví je poměrně obsáhlý a najdeme na něm památky z celého světa. Německo má v současné době na seznamu 42 památek. Nechybí mezi nimi např. katedrála Panny Marie v Cáchách, Würzburská rezidence, hanzovní město Lübeck, hrad Wartburg nebo klášterní ostrov Reichenau. Kromě toho na seznamu objevíte i katedrála svatého Petra v Kolíně nad Rýnem.

Jedna z největších gotických katedrál světa

Město s německým názvem Köln am Rhein je čtvrtým největším v celém Německu. Nachází se ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Dominantou města je katedrála svatého Petra, které se krátce říká Kolínský dóm. Tato gotická katedrála je zároveň sídlem kolínského arcibiskupa. Katedrálu najdeme poblíž řeky na západním břehu řeky Rýn. Za místo stavby byl vybrán severní okraj dřívější římské kolonie. V nejbližším okolí se nachází hlavní kolínské vlakové nádraží.


Katedrála svatého Petra má délku 147 metrů a dosahuje výšky věží 157 metrů, čímž patří k největším gotickým katedrálám a kostelům na celém světě. Založena byla sice již v roce 1248, nicméně dostavěna byla teprve mezi lety 1823-1880. Během válečného bombardování v roce 1945 byla katedrála mírně poškozena, ale blízké nádraží a most byly úplně zničeny, takže katedrála měla velké štěstí. Od roku 1996 patří Kolínský dóm na sezam památek světového dědictví UNECO.

Foto:Pedro Szekely from Los Angeles, USA [CC BY-SA 2.0], Wikimedia

Dlouhou dobu se s výstavbou nepohnulo

Katedrálu najdeme na místě, kde v dřívějších dobách stály jiné stavby. Konkrétně se jedná o stavby z let okolo roku 500 a 650, které se nacházely u severní hradby tehdejšího římského města. V druhé polovině devátého století zde byl vysvěcen „Starý dóm“, který měl dvojí chór a dvě příčné lodě. V roce 1164 byly arcibiskupem přivezeny ostatky sv. Tří králů, což byl dar císaře Fridrich Barbarossy. Díky tomu začaly do Kolína nad Rýnem proudit davy poutníků. V roce 1248 pak byla zahájena výstavba současného chrámu. Za vzor byla brána katedrála v Amiens, nicméně změna byla v počtu lodí, kterých je v Kolíně pět.

Foto:Source: F. ErmertDerivative: Zachi Evenor [CC BY 2.0], Wikimedia

Stavební činnost čile pokračovala a v roce 1337 dosáhla jižní věž výšky 59 metrů, takže do ní bylo možno zavěsit trojici zvonů. Ovšem stavební činnost po roce 1510 ustávala, až nakonec úplně přestala. O dvacet let později zde byl zvolen Ferdinand I. německým králem. Mezi lety 1744 až 1770 došlo k barokním úpravám chóru. Další významnější práce na katedrále začaly probíhat v devatenáctém století. V roce 1880 pak bylo konečně dokončeno i západní průčelí s oběma věžemi. Na slavnostním otevření katedrály byl i císař Vilém I. Pruský, takže slavnost získala politický a národní význam.

Zajímavosti o katedrále svatého Petra

Pětilodní gotickou baziliku každoročně navštíví přibližně šest milionů návštěvníků. Náklady na údržbu historické památky činí zhruba deset milionů EUR. Na vyhlídkovou plošinu jižní věže vede 523 schodů. Na hlavním oltáři se nachází schránka na ostatky sv. Tří králů, přičemž se jedná o 2,20 metrů dlouhou truhlu z pozlaceného stříbra ve tvaru baziliky ze třináctého století. Truhla je ozdobena 74 postavami, více než tisícem drahokamů a perlami a více než 300 starověkými kamejemi.

Foto:Neuwieser, User:Wirginiusz Kaleta and User:MathKnight [CC BY-SA 4.0], Wikimedia

Chórové lavice jsou z let 1308-1311 a mají 104 míst. Dvě z těchto míst byla vyhrazena papeži a císaři. V oknech jsou k vidění středověké vitráže. Většina barevných oken pochází z devatenáctého a dvacátého století. Čtrnáct soch na pilířích v chóru představuje Ježíše Krista, Pannu Marii a apoštoly. Chrámový poklad je od roku 2000 umístěn v podzemí. Vystaveny jsou cenné předměty, rouch a nálezy od čtvrtého do dvacátého století.

Určitě není bez zajímavosti, že dostavba kolínského dómu přímo podnítila také dostavbu pražské katedrály svatého Víta. I v Praze se nalezla část původních plánů, takže bylo možno stavbu dokončit. Kolínský dóm dlouhodobě poškozovaly vlivy ovzduší, ale také již zmíněné bombardování během druhé světové války. Ovšem ocelová konstrukce krovu vydržela a nezhroutila se. Po skončení války došlo k archeologickému průzkumu oblasti a teprve v roce 1956 došlo ke znovuotevření katedrály svatého Petra.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmChceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".

Podobné články

Tenerife, La Gomera, Lanzarote – Kanárské ostrovy

Vraťte se s námi zpět na dovolenou na Kanárské ostrovy. V Článku najdete praktické informace a inspirace na dovolenou. A závěrem Vás trochu vyděsím.

Luang Prabang a jeho historické jádro, které je součástí UNESCO

Na světě se nachází spousta zajímavých pamětihodností. Některé z nich pak patří na seznam světového a kulturního dědictví UNESCO. Ostatně i v České republice takové památky ...

Skvostný buddhistický klášter Kijomizu

Buddhistické kláštery vypadají pro Středoevropana velice zajímavě a působí jako z jiného světa. Skvostem mezi buddhistickými kláštery je Kijomizu, který najdeme na území Jap...

Kronborg patří na seznam UNESCO

Dánsko nepatří mezi nejčastější cíle turistů, ale přesto v této zemi najdeme spoustu zajímavých pamětihodností, které stojí za pozornost. Jednou z nich je i opevněný renesan...

Zámek Gödöllő byl oblíbeným místem císařovny Sissi

Císařovna Sissi a její životní příběh je poměrně známá. Ovšem už mnohem méně se ví, že jejím oblíbeným místem byl zámek Gödöllő. Už podle názvu je zřejmé, že se jedná o ma...

Vratislav má vlastní zápis na seznamu UNESCO

Polsko má na seznamu světového dědictví UNESCO v současné době hned patnáct záznamů. Jedním z nich je i Hala století ve městě Vratislav, která je významnou památkou moderní ...

Horská dráha Semmering

Semmering je i v českých luzích a hájích poměrně známé označení. Můžete se setkat s pojmenováními jako Pražský Semmering, Krušnohorský Semmering nebo třeba Saský Semmering. ...

Rozsáhlé šlechtické sídlo v Heidelbergu

Impozantní zámek v německém Heidelbergu patří mezi největší turistické atrakce své země. Dokonce se dostal i na první místo mezi stovkou nejoblíbenějších památek v Německu, ...

Slavná berlínská Braniborská brána

Hlavní město Německa skýtá spoustu zajímavých míst a pamětihodností. Okouzlující Braniborská brána se řadí k těm úplně nejznámějším památkám celého Berlína a bez okolků může...