Koněpruské jeskyně- nejdelší jeskynní systém v Čechách

Koněpruské jeskyně- nejdelší jeskynní systém v Čechách

Pouhých 5 km od města Beroun, uvnitř návrší Zlatý Důl nad obcí Koněprusy, můžete pod zemským povrchem obdivovat tuto krásu. Koněpruské jeskyně jsou nejdelším a určitě jedním z nejznámějších jeskynních systémů v Čechách. Pojďte se o tomto daru přírody dozvědět více.

Vznik a vývoj

Koněpruské jeskyně patří mezi jeskyně krasové, vznikly činností vody, která prosakovala vápencovým masivem, až vytvořila systém tří jeskynních pater s převýšením více než 70 metrů. Vyšší jeskynní patra jsou starší, spodní je nejmladší. Lze předpokládat, že hlavní etapa vývoje jeskynních prostor jako takových probíhala před 25 - 30 miliony lety. Některé prostory mají opravdu nádhernou výzdobu. Krápníková výzdoba je však mnohem mladší než prostory samotné a je pravděpodobné, že se v nich vystřídaly výzdoby v několika generacích. Nejstarší a nejkrásnější dochovanou výzdobou jsou Koněpruské růžice, jejíž staří může být vetší nežli 1,5 mil. let. Tyto útvary připomínají květák čí přímo růžičky. Vznikaly v době, kdy na povrchu doznívalo tropické až subtropické klima. Kromě kalcitu obsahují také zrna opálu. Opál se vyskytuje i v jiných jeskyních, ale růžičky s opálem jsou světovým unikátem. Nikde jinde na světě takové růžičky neuvidíte.


Velkolepý objev

Objeveny byly na jihovýchodním úbočí hřebenu Zlatého koně, kde byl roku 1950 proveden odstřel, po kterém se ve stěně lomu objevil jeskynní otvor. Dělníci se pod vedením mistra Karla Mareše dostali do krátké jeskyní chodby, kde na konci objevili v závalu drobný otvor s průvanem. Ve svém volném čase zával překonávali, až se jim to nakonec povedlo a objevili několik podzemních prostorů. Celkem byla postupně objevena soustava jeskyň se třemi patry, kde bylo nalezeno mnoho ostatků zvířat i pravěkých lidí. Dne 2.8 1959 byla část jeskynního systému zpřístupněna pro veřejnost.

Návštěva

Pokud se vydáte do tajů tohoto jeskynního systému, budete si na chvíli připadat jako v jiném světě. Bez mobilního signálu budete necelou hodinu procházet temnými a chladnými uličkami pod zemským povrchem. Zajímavý je již samotný vstup do jeskyně. Ten je umístěný ve stěně lomu, ze kterého byly při těžbě vápence jeskyně objeveny. Prohlídky probíhají vždy s průvodcem po malých skupinkách. Návštěvníci se od průvodce dozvědí nejen to, jak vznikají jeskyně a jejich výzdoba, ale mnoho zajímavých informací týkajících se vývoje Koněpruských jeskyní, ke kterým přímo v jeskyni uvidí i důkazy. Na povrchu navazuje naučná stezka po Zlatém koni a jeho opuštěných lomech.