Lérinské ostrovy a muž se železnou maskou

Lérinské ostrovy a muž se železnou maskou

Dva zdánlivě nenápadné francouzské ostrovy nedaleko Cannes jsou skutečnou oázou klidu od tohoto životem pulzujícího města. Přesto jsou oba velmi zajímavými místy. St. Marguerite a St. Honorat jsou tak oblíbeným historickým cílem, vyhledávaným pro klidné pláže, levandulová pole, malebné lesy a hlavně pro bývalé státní vězení, kde byl vězněn i legendární muž se železnou maskou, a cisterciácké opatství Lérinských mnichů.

St. Marguerite

Ostrov svaté Markéty  je ze zmíněné dvojice větší, 3 kilometry dlouhý a 1 kilometr široký. Jedná se o velmi malebné místo pokryté borovicemi a eukalypty, s romantickými zátokami lákajícími ke koupání, Mořským muzeem a naučnou botanickou stezkou. Dominantou tohoto ostrova je však Fort Royal, tedy někdejší královské vězení, vybudováné v první polovině 17. století na podnět kardinála Richelieu, a ve kterém byl v letech 1687 – 1698 vězněn mýty opředený muž se železnou maskou. Francouzi se tento krásný kousek pevniny skutečně střeží , je zde zakázáno kde co – stanování, kouření, jízda na kole a podobně.


Muž se železnou maskou

Osoba, která nosila železnou masku, aby skrývala jeho totožnost, zde byla skutečně v těchto letech vězněna. S největší pravděpodobnodstí však nešlo o dvojče Ludvíka XIV., jak nám tvrdí legenda a podle její předlohy také mimo jiné slavný Dumasův román či populární film. Pravá totožnost muže zatím nebyla s jistotou odhalena a budí všeobecnou zvědavost, umocněnou právě četnými filmovými či literárními zpracováními.


Poprvé byl muž s maskou zmíněn francouzským filozofem a spisovatelem Voltairem, který o něm napsal, že pokud by někdo poznal jeho pravou tvář, musel by být vězeň okamžitě zabit. Tato informace dává tušit, že jistě nešlo o jen tak ledajakého vězně. Kdo jím tedy mohl být? Plejáda kdy vyřknutých možností je vskutku široká. Krom filmy podporované verzi o dvojčeti krále Slunce, Ludvíka XIV., se hovoří o tom, že to mohl být také jeho starší bratr, nelegitimní syn královny Anny Rakouské. Tato verze je dokonce považována za pravděpodobnou. Tím však nejsou možnosti ani zdaleka vyčerpány – mužem se železnou maskou mohl být Nicolas Fouquet, králův ministr financí, či slavný mušketýr D´Artagnan, nebo neméně slavný Moliér. Ten sice oficiálně zemřel krátce po uvedení své hry Zdravý nemocný, mluví se však o možnosti, že byl pouze zajat jeziuty, kterým se příliš nepozdávala jeho hra Tartuffe. Utajený vězeň měl podle jiných zdrojů zplodit ve vězení syna, který se pak narodil Korsice a pojmenován byl Buonaparte, což znamenalo “dobrého původu”. To ukazuje na nejen vysoké postavení vězně, ale také na možnost, že by mohlo jít o předka Napoleona Bonaparteho. Pravá totožnost muže, už nebude asi nikdy odhalena, což bude stále dávat prostor pro fantazii všem milovníkům romatnických příběhů.

St. Honorat

Menší ze dvou ostrovů byl pojmenován po galském světci Honoratiovi, který měl podle legendy založit na tomto místě v 5. století klášter. S klášterem, který najdete mezi nádhernými levadulovými poli, olivovníky a vinicemi, je spajta vlastě celá historie i současnost ostrova. Ten je dnes v soukromém vlastnictví opatství Lérinských cisterciácských mnichů. Jedná se o jeden z nejstarších a nejslavnějších klášterů západního křesťanství, kterým prošlo obrovské množství mnichů. Ve středověku zde sídlily stovky snad i tisíce mnichů, mezi nimi například svatý Patrik, který pak šířil křesťanství do Irska. Klášter zažil i krušné chvíle, například během francouzské revoluce, kdy byl dokonce na pár desetiletí zrušen. Cisterciáci se sem však vrátili a obhospodařují toto malebné místo dodnes. V současné době  jich tam v žije kolem 40. Pracují na vinicích, pěstují levanduli a vyrábějí kromě výtečného klášterního vína i speciální likér La Lérina ze směsi 40 aromatických bylin. Na ostrově naleznete také mnišský hrad z 11. století, novorománský kostel, muzeum a Kapli Nejsvětější trojice. Vše je přístupno turistům a dokonce lze přenocovat v jednom z klášterních pokojů.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmChceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".