Malebný zámek v Častolovicích

Malebný zámek v Častolovicích

Královéhradecký kraj patří k turisticky atraktivním destinacím České republiky. Mohou za to různé historické památky, k nimž se řadí i velice pěkně vyhlížející zámek v Častolovicích. Renesanční zámek najdeme v městysi Častolovice v okrese Rychnov nad Kněžnou.


Místo zámku původně tvrz

Šlechtické sídlo se na místě dnešního zámku nacházelo už někdy okolo poloviny třináctého století, kdy jeden z rodu Ronovců založil tvrz, která byla vystavěna nejspíš v místech nynějšího kostela svatého Víta v lokalitě Na Skalce. Absolutní jistotu máme u faktu, že v roce 1342 byl jako majitel Častolovic zaznamenán Půta, nejstarší z rozrodu Drslaviců, který používal predikát z Častolovic.

Půtovo sídlo se nacházelo v místech, kde dnes stojí zámek. Půtovská tvrz byla vystavěna v močálech na dřevěných pilotech. Na Půtovu žádost dokonce udělil král Jan Lucemburský vsi Častolovice privilegium městečka. V držení tvrze se posléze vystřídali Půtovi potomci. Pánové z Častolovic zastávali poměrně důležité funkce u dvora českých králů z rodu Lucemburků.

Posledními majiteli Šternberkové

Častolovice byly v roce 1440 prodány Hynku Krušinovi z Lichtenburka, který je o čtrnáct let později prodal dále – zemskému správci Jiřímu z Poděbrad. Tím se Častolovice staly součástí litického panství. Když Jiří z Poděbrad zemřel, dostal Častolovice jeho syn Jindřich, který panství v roce 1495 prodal Vilému z Pernštejna, jenž vykonával funkci nejvyššího hofmistra království českého. Díky tomu byly Častolovice přičleněny k pernštejnskému panství Potštejn. Tvrz následně poměrně hodně střídala majitele. V roce 1575 získal Častolovice císař Maxmilián II. a po něm Rudolf II.  Posléze se tvrz dostala do rukou Friedricha z Oppersdorfu, který také zahájil stavbu renesančního zámku.

zámek Častolovice

Roku 1684 koupil Častolovice Tomáš Černín z Chudenic, od nějž však po deseti letech panství zakoupil nejvyšší pražský purkrabí Oldřich Adolf Vratislav, říšský hrabě ze Šternberka. Šternberkové už se držení zámku dobrovolně nevzdali. V roce 1942 se Leopold Sternberg přihlásil k české národnosti, což mělo za následek zabrání zámku Němci. Po válce se mohla rodina Šternberků na zámek vrátit a manželka Leopolda zde provedla některé úpravy a oprav. Po komunistickém převratu se však rodina rozhodla emigrovat do Spojených států amerických a na Jamajku. Zámek tím připadl státu a v jeho držení zůstal až do roku 1992, kdy byl v rámci restitucí vrácen do rukou původních majitelů. V současné době patří zámek Franzisce Dianě Sternbergové-Phipps.

U zámku žijí jeleni a daňci

Součástí zámku je i anglický park o rozloze 42 hektarů. V parku žijí bílí daňci a jeleni Dubowského. U zámku je také minizvěřinec pro děti. V roce 2010 byl v parku otevřen gloriet, který návštěvníkům poslouží k odpočinku. V současné době si v zámku můžeme prohlédnout přibližně patnáct místností západního křídla, kde se nachází expozice seznamující se způsobem života šlechty v době od renesance, přes baroko, rokoko a empír až po biedermaier.

V přízemí je umístěna prodejní obrazová galerie a zámecká restaurace. Majitelka zámku umožňuje pronájem zámeckých prostor, takže se zde poměrně často konají svatební obřady. Diana Sternbergová také klade velký důraz na květinovou výzdobu na nádvoří i v interiérech. Do zámku se dostanou i invalidi díky instalované plošině na hlavním schodišti.

Kromě Častolovic si můžete vybrat i některou z dalších pamětihodností v okolí. Poblíž se totiž nachází renesanční zámek Doudleby nad Orlicí, zámek Potštejn, zřícenina hradu Potštejn či město Rychnov nad Kněžnou s barokním zámkem rodu Kolovratů. Nedaleko je též město Třebechovice pod Orebem.