Monumentální hrad Hohenzollern

Monumentální hrad Hohenzollern

Německý rod Hohenzollernů je poměrně známý, protože se dostal k moci již ve středověku a vládnul Prusku a Braniborsku až do konce první světové války. Málokdo však ví, že existuje i stejnojmenný hrad, který byl sídlem mocného rodu.

Tři fáze hradu Hohenzollern

 


Hrad se vypíná na 855 metrů vysokém kopci zhruba 50 kilometrů na jih od německého Stuttgartu. V blízkosti se nachází město Hechingen. Právě podle hradu se nazývá i celá okolní krajina – Hohenzollernsko. Původní stavba zde byla postavena v první polovině jedenáctého století, nicméně byla zničena po deset měsíců trvajícím obléhání, datujícím se k roku 1423. První oficiální zmínka o hradu se však datuje až k roku 1267. Do osudného roku 1423 byl hrad považován za téměř nedobytný.

Druhá, větší a mnohem masivnější fáze hradu přišla v letech 1454-1461. Na místě původního zámku byl postaven větší a monumentálnější hrad. V této podobě hrad přetrval až do konce osmnáctého století. Ze středověké podoby se do současnosti zachovala jen hradní kaple. Koncem osmnáctého století však hrad ztratil na strategické důležitosti a postupem času se začal rozpadat. Třetí fáze hradu byla postavena mezi lety 1846 až 1867 z iniciativy pruského krále Fridricha Viléma IV. Současná podoba je tedy novogotická.

Krásná podívaná v zimních měsících

V hradu se nachází kolem 140 pokojů, které zahrnují i královskou ložnici a knihovnu. Interiér zdobí luxusní nábytek, vykládaná podlaha a na stěnách visí portréty pruských královen. Hrad Hohenzollern se určitě vyplatí navštívit obzvláště v zimních měsících, kdy napadne sníh, protože právě sněhová pokrývka dodává celému sídlu pohádkovou krásu.

Populární turistickou destinaci každoročně navštíví přibližně 300 000 lidí, což z Hohenzollernu činí jeden z nejnavštěvovanějších německých hradů. Hrad sloužil rodu Hohenzollernů jako ceremoniální sídlo a připomínka slávy a starobylosti rodu. Na přebývání ovšem nebyl využíván, takže zůstal neobývaný až do roku 1945.

V současnosti se na hradě nachází expozice pruské historie, kdy mezi nejzajímavější exponáty patří koruna Viléma II. či osobní věci Fridricha II. Velikého. Na Hohenzollernu je pohřben pruský korunní princ Vilém Pruský se svou manželkou Cecílií. Hra se řadí na seznam kulturních památek Německa. Jde o jednu z nejznámějších a nejnavštěvovanějších turistických památek spolkového státu Bádensko-Würtembersko.