Nejrozsáhlejší hradní zřícenina ve Střední Evropě – Spišský hrad

Nejrozsáhlejší hradní zřícenina ve Střední Evropě – Spišský hrad

V zemi našich východních sousedů se nachází celá řada pamětihodností, které stojí za vidění. Velkou zajímavostí je nejrozsáhlejší hradní zřícenina v celé Střední Evropě, kterou je Spišský hrad, jenž se nachází nedaleko městečka Spišské Podhradie. V roce 1993 byl Spišský hrad zapsán spolu s přilehlými památkami na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Osídlení již v době kamenné

Jeden z největších hradních komplexů v celé Evropě najdeme na travertinovém kopci na katastru obce Žehra. Spišský hrad je ochraňován jako slovenská Národní kulturní památka. Spišský hrad vytváří společně s městečky Spišské Podhradie a Spišská Kapitula souvislou historickou sídelní jednotku tvořenou třemi různými sídly. Spišský hrad byl centrem královské moci na Spiši. Hrad se nachází pod horským průsmykem Branisko, kudy procházela velice stará obchodní stezka.


Ovšem hradní kopec byl osídlen již v době kamenné. Opětovné osídlení hradního vrchu nastalo v průběhu dvanáctého století v souvislosti se začleněním této části Slovenska do Uherského království. Právě v oné době zde byl postaven románský hrad s mohutnou obytnou věží. Hrad měl kruhový půdorys a nacházel se na nejvyšším vrcholu hradního skaliska. Ovšem obytná věž byla poměrně brzy zničena, za což nejspíš mohla tektonická porucha podloží. Na začátku třináctého století byl vystavěn románský poschoďový hradní palác s hradní kaplí, jež posloužila i proboštovi kapituly.

Hrad byl několikrát přestavěn

Hrad byl jedním z mála, který dokázal odolat vpádu Tatarů roku 1241. Následně bylo zesíleno opevnění hradu. V průběhu čtrnáctého století se udělalo nové velké hradní nádvoří a o století později byl vybudován tzv. Dolní hrad. V druhé polovině patnáctého století hrad vlastnil rod Zápolských, kteří chtěli přeměnit tzv. Horní hrad na reprezentativní šlechtické sídlo. Hrad také rozšířili o nové budovy včetně hradní kaple postavené na volném prostranství.

Během období renesance hrad patřil Thurzovcům a Csákyovcům. Ti přebudovávali tzv. Horní hrad a byl změněn i vstup na hrad. Románský palác se přeměnil ve zbrojnici a na nádvoří se objevily arkády a pavlače. Ovšem postupem času přestal Spišský hrad vyhovovat zvýšeným nárokům šlechty na pohodlné bydlení, takže panstvo na počátku osmnáctého století místo opustilo. Pohroma pro Spišský hrad nastala v roce 1780, kdy hrad vyhořel a proměnil se ve zříceninu, protože ho již nikdo neobnovil.

Jedna z nejcennějších památek Slovenska

Zřícenina Spišského hradu se nachází v nadmořské výšce 634 metrů. Najdeme ji na vápencové skále, jež převyšuje okolní terén o 200 metrů. Spišský hrad se nachází ve Spišské kotlině a považuje se za jednu z nejcennějších slovenských národních památek.

V historických materiálech se zmínky o Spišském hradu objevují již k roku 1209. Spišský hrad patří k jedinečným dokladům vývoje architektury na Slovensku od dvanáctého do osmnáctého století. Rozloha převyšuje čtyři hektary. Spišský hrad měl strategický a administrativní význam. V současnosti reprezentuje jedinečný soubor kulturních a přírodních památek.

V sedmdesátých letech dvacátého století začala komplexní obnova historické památky. Rozsáhlý hradní komplex byl postupně rekonstruován pro potřeby expozice Východoslovenského muzea v Košicích. Hrad je v současnosti zpřístupněn veřejnosti, která si může prohlédnout hned několik objektů. Na dolním nádvoří se nachází tzv. Naučná trasa. V osmdesátých letech byla veřejnosti zpřístupněna i renesanční arkádová chodba a západní gotické hradní paláce Horního hradu.