Nové Hrady – Malý Schönbrunn nebo České Versailles?

Nové Hrady – Malý Schönbrunn nebo České Versailles?

Za architektonickými krásami našich předků nemusíme vždy cestovat do méně či více vzdálených zemí, abychom se pokochali pohledem na skvostné stavby. I v našich končinách můžeme najít místa, která se svým velkým vzorům z Francie, Itálie či Rakouska směle vyrovnají. I když ne svými obrovskými rozměry, tak provedením určitě ano. Zámek Nové Hrady u Litomyšle je díky své architektonické jedinečnosti a slohové čistotě právem nazýván Malý Schönbrunn nebo České Versailles.

Nové Hrady

 

Tento čistě rokokový zámek byl vystavěn v letech 1774 – 1777 hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de Chamaré právě ve stylu francouzských letních sídel, a to podle stavebního návrhu Josefa Jägra.


Během poměrně krátké doby zde tedy vyrostl ucelený zámecký areál, ve kterém nechyběla okázalá vstupní brána, upravená francouzská zahrada s náležitými správcovskými budovami či anglický park s pískovcovou Křížovou cestou.  Hrabě Harbuval de Chamaré zdědil novohradské panství v roce 1773 po smrti své matky Anny Barbory Sauginové a bez větších okolků se pustil do budování nového sídla v blízkosti původního gotického hradu. Vybral pro něj místo se svažitým terénem, což v konečném důsledku zapříčinilo velmi originální členění celého areálu do terasovitých stupňů.

Podle některých odborníků zde byl zbudován zámek již v polovině 16. století, ale písemné doklady o něm však mlčí. Zámek samotný byl dokončen již v roce 1777, ale některé části byly dostavovány až později. Například zahrada s kruhovým altánem, hospodářské a úřednické budovy kolem nádvoří či špýchar nebo zámecká kaple s oltářem, který je dílem řezbáře J. J. Procházky. Zámek se kromě nepřehlédnutelného průčelí pyšní bohatou reliéfní štukovou a kamennou sochařskou výzdobou, která je nejspíše z části dílem samotného hraběte.

Na počátku 19. století pak ještě pokračovala výstavba francouzské zahrady, celá stavba zámku jako uceleného komplexu skončila tedy až roku 1804. Během následujících 150 let zámek několikrát změnil majitele a střídala se období, kdy zámek chátral s obdobími, kdy byl opravován. V roce 1948 přešel zámek do vlastnictví státu a pro vysokou uměleckou cenu byl zařazen mezi nejcennější památky. Část areálu byla zpřístupněna veřejnosti, zatímco jiné budovy obsadila škola, která zde byla až do 80. let minulého století.  Po roce 1989 prošel zámek restitucemi a v roce 1997 byl zakoupen manžely Kučerovými z Prahy a rokokový zámek zažíval skutečnou renesanci – prošel rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, aby mohl být v roce 2001 v celé své kráse zpřístupněn veřejnosti.

Nové Hrady francouzské zahrady

Na zámku Nové Hrady je umístěna expozice Umění nábytku v proměnách století, sestávající ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, která mapuje trendy ve středoevropském nábytkovém umění od baroka až po secesi. V barokním špýcharu lze navštívit zase První české muzeum cyklistiky, kde jsou k vidění exponáty od poloviny 19. století po současnost. Ve špýcharu, tedy v jeho podkroví, je k vidění také původní barokní vazba bez jediného opěrného sloupu. Bylo zde proto umístěno malé zámecké divadlo a také dětský kolotoč na šlapací pohon. 

Nové Hrady cyklistika

V nově postavené oranžerii byla v roce 2012 otevřena Galerie anglických klobouků, tedy sbírka dámských společenských klobouků různých typů z různých období. Některé z nich si můžete dokonce vyzkoušet. Prohlídku tohoto noblesního zámku můžete zakončit hledáním cesty ven z rozsáhlého labyrintu.