Památka UNESCO – Český Krumlov

Památka UNESCO – Český Krumlov

Jižní Čechy nabízí celou řadu krásných a historicky zajímavých památek. Velice pěkné je historické centrum města Český Krumlov, které dokonce patří mezi jednu z dvanácti českých památek UNESCO.

Na seznamu od roku 1992


Na úplném jihu Čech se nachází region, jenž je vhodným místem k prožití zajímavých zážitků. Centrem regionu je město Český Krumlov, jež sice není zase tak velké svou rozlohou, nicméně je přitažlivé svou atmosférou dávných let. Právě díky jedinečné středověké zástavbě se město již od roku 1992 může pyšnit tím, že je chráněno organizací UNESCO. Jako přirozené centrum ovšem Český Krumlov nežije jen historií, jež je v podobě starobylých památek přítomna doslova na každém kroku, ale postupem času se změnil i na město kultury, umění a netradičních zážitků. V podstatě v každém ročním období se můžete těšit na pestré menu kulturních akcí. Zajímavá může být návštěva muzeí a galerií, pro zájemce je ve městě celá řada koncertů a posedět se dá i ve stylových hospodách.

Architektonický skvost republiky

Český Krumlov se řadí k mimořádným architektonickým skvostům, jejichž význam potvrzuje zápis města na seznam světového kulturního dědictví UNESCO již v roce 1992. Nad meandry řeky Vltavy se vyvinul jedinečný soubor městské zástavby, především ze šestnáctého století, společně s velkým areálem hradu a zámku. Ten je po Pražském hradu druhým největším zámeckým komplexem celé naší vlasti. Historické sídlo Rožmberků zahrnuje řadu zámeckých budov, slavný maškarní sál, unikátní barokní divadlo, zámeckou zahradu s rokokovou fontánkou a letohrádek Bellarie s otáčivým hledištěm, kde se v sezóně konají divadelní představení.

Zásadní dominantu města pak tvoří chrám svatého Víta, což je dodnes ceněné dílo jihočeské gotiky. Krumlovské barokní divadlo je navíc vcelku ojedinělou ukázkou vyspělé barokní divadelní scény. Skvěle zachovaný divadelní fond tvoří nejen předmětné reálie, ale také písemná dokumentace. Otáčivé hlediště v zámecké zahradě je experimentální divadelní scénou situovanou do zahrady zámku a obstarává střídání scén během představení.

Trocha historie

První písemné zmínky o Krumlově se datují k roku 1253. Místo bylo latinsky nazýváno Chrumbenove a později Castrum Crummau. Samotný název zřejmě pochází ze staré němčiny – Krumben Ouwe, což je křivý luh či křivá louka. Tok řeky Vltavy přivedl do oblasti v mladší době železné Kelty. Stopy po slovanském osídlení pak pocházejí z šestého století. Novodobá historie města se však spojuje se založením hradu kolem roku 1250. Následně se tu usídlila jedna z větví šlechtického rodu Vítkovců, která byla později známá jako páni z Krumlova. Jak hrad, tak i erbovní znak s pětilistou růží po Vítkovcích zdědili jejich příbuzní – Rožmberkové. A právě ti jsou spjati s největším rozmachem zámku a rozvojem i prosperitou města.

Nejen Český Krumlov je na seznamu UNESCO. Z České republiky se tam nachází ještě sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, třebíčská židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa, brněnská vila Tugendhat, vesnická památková rezervace v Holašovicích, zámek s přilehlými zahradami v Kroměříži, lednicko-valtický areál, historické centrum Kutné Hory s kostelem svaté Barbory a s chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, historické centrum Telče, zámek v Litomyšli a historické centrum Prahy.