Památka UNESCO – Holašovice

Památka UNESCO – Holašovice

Česká republika je prošpikovaná zajímavými památkami. Několik jich dokonce organizace UNESCO zařadila na svůj seznam světového dědictví. Jednou z možná méně známých památek jsou Holašovice.

Unikátně zachovalá obec

Holašovicím se podařilo v silné světové konkurenci uspět díky tomu, že tvoří živé a nezakonzervované společenství. Holašovice jsou jen malou vesnicí, jejíž počet obyvatel se pohybuje kolem 140. Ovšem tato vesnice slouží převážně k trvalému bydlení a většina budov je v soukromém vlastnictví. Vesnice neleží přímo při hlavních komunikacích a trasách, což je poměrně velkou výhodou pro zachování klidného prostředí a této poloze ostatně obec vděčí za unikátní zachovalost. Vesnici tvoří 23 památkově chráněných výstavných usedlostí s celkovým počtem 120 budov, jež utvářejí ucelený památkový soubor včetně chlévů, maštalí, výměnků, stodol, sýpek, bran a různých ohrazení.


Usedlosti se rozkládají po obvodu rozlehlé obdélníkové návsi o přibližných rozměrech 210 x 70 metrů. Nachází se zde téměř plně dochovaný středověký systém řazení jednotlivých usedlostí štítovými průčelími obytných domů a sýpek, které jsou propojené ohradními zdmi s brankami a klenutými vjezdy do prostoru návsi. Uspořádání společně s dochovaným štukovým dekorem tzv. lidového nebo selského baroka na většině průčelí dává celému sídlu jedinečnou atmosféru a výraz. Návštěvníci se dostanou do prostředí vesnického sídla, jak bylo formováno stavebním a výtvarným vývojem ve druhé polovině devatenáctého století.

Památka na jihu Čech

V okolí rozlehlé obdélníkové návsi se nachází několik budov, jež nejsou evidovány jako nemovité kulturní památky. Jedná se např. o bývalou obecní školu, která dnes slouží jako informační centrum. Novější zástavba z dvacátého století se nachází na severovýchodním okraji obce mimo historické jádro. Holašovice se nachází v jižních Čechách v okrese České Budějovice. Od Českých Budějovic jsou Holašovice vzdálené patnáct kilometrů na západ. V současné době jsou Holašovice součástí obce Jankov. Unikátní soubor budov ve stylu selského baroka je od roku 1995 vesnickou památkovou rezervací a v roce 1998 byly Holašovice zapsány do Seznamu světového dědictví UNESCO.

Dvanáct českých památek UNESCO

V České republice můžeme najít hned dvanáct památek světového dědictví UNESCO. Patří k nim třebíčská židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa, brněnská vila Tugendhat, sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, zámek v Litomyšli, vesnická památková rezervace v Holašovicích, zámek s přilehlými zahradami v Kroměříži, lednicko-valtický areál, historické centrum Kutné Hory s kostelem svaté Barbory a s chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, historické centrum Telče, historické centrum Českého Krumlova a historické centrum Prahy.

Pokud jste ještě nenavštívili zónu selského baroka v Holašovicích, pak byste tak měli učinit. Jedná se o skutečně zajímavě vypadající místo. Ostatně všechny památky UNESCO v České republice stojí za návštěvu.