Památka UNESCO – sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Památka UNESCO – sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Olomouc je sama o sobě velice zajímavým městem. Kromě dalších památek se v Olomouci nachází památka ze seznamu UNESCO – sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci.

Unikátní sloup

Město Olomouc leží v samotném srdci Hané a odjakživa patřilo k nejvýznamnějším moravským metropolím, kde se scházely důležité osobnosti dějin. V současné době se jedná o stotisícové město. Velice významnou památkou je sloup Nejsvětější Trojice, který patří na Seznam světového dědictví UNESCO od roku 2000. Budování morových sloupů bylo odstartováno po tridentském koncilu, který tak dal době baroka jeden z nejvýraznějších rysů. Vzorem byl sloup na Piazza Santa Maria Maggiore v Římě, který byl vztyčený v roce 1614.


Olomoucká verze se vznikem v letech 1716-1754 se řadí až k posledním příkladům této módní vlny. Ovšem svou koncepcí, bohatstvím figurální výzdoby a rozměry a výškou se výrazně odlišuje od všech podobných památek. Výška sloupu je 35 metrů. Sloup se okamžitě po svém dokončení stal pro obyvatele města zdrojem obrovské hrdosti, jelikož všichni, kdo se na stavbě podíleli, byli občany města Olomouce. Sloup byl vysvěcen 9. září a osobně se vysvěcení účastnil tehdejší první pár monarchie, císařovna Marie Terezie se svým manželem Františkem I. Štěpánem Lotrinským.

Mnoho soch svatých

Sloupu dominují pozlacené měděné sochy Nejsvětější Trojice doprovázené archandělem Michaelem na vrcholu a Nanebevzetí Panny Marie na dříku pod nimi. Základna sloupu, která je tvořena třemi patry, je obklopena dalšími osmnácti sochami svatých a čtrnácti reliéfy ve zdobených kartuších. Na nejvyšším patře stojí svatí spojení s pozemským životem Ježíše – rodiče jeho matky svatá Anna a svatý Jáchym, jeho nevlastní otec svatý Josef a svatý Jan Křtitel, který připravoval jeho příchod - a spolu s nimi svatý Vavřinec a svatý Jeroným.

Postaven jako velkolepý sloup

V dřívějších dobách jako projev díků za přečkanou morovou epidemii sloužil Mariánský sloup na Dolním náměstí, nicméně jeho staviteli Renderovi se zdál málo honosný, takže následně přišel s myšlenkou postavit na Horním náměstí sloup mnohem velkolepější. Olomoucký sloup Nejsvětější Trojice je vrcholným dílem hned několika umělců a řemeslnických mistrů, jimž však příliš štěstí nepřinesl.

Již během stavby zemřel jako první Václav Render. Avšak ani jeho následovníkům Františku Thoneckovi, Janu Václavovi Rokickému a Augustinu Scholtzovi se nepodařilo dočkat dokončení stavby. Tu dokončil až Rokického syn Jan Ignác. Pozlacená replika dělové koule pak připomíná, že sloup byl několikrát zasažen pruskými děly při obléhání roku 1758. Olomoučtí se vydali v procesí žádat pruského generála, aby jeho vojsko na monument nestřílelo a generál jejich přání vyhověl, a proto byl sloup dalších škod ušetřen.

Další české památky UNESCO

Naše vlast se může chlubit hned dvanácti památkami světového dědictví UNESCO. Kromě sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci se mezi ně řadí třebíčská židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa, brněnská vila Tugendhat, zámek v Litomyšli, vesnická památková rezervace v Holašovicích, zámek s přilehlými zahradami v Kroměříži, lednicko-valtický areál, historické centrum Kutné Hory s kostelem svaté Barbory a s chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, historické centrum Telče, historické centrum Českého Krumlova a historické centrum Prahy.

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci je jedním z nejzajímavějších objektů podobného ražení v celé České republice. Pokud vás zajímají památky UNESCO, měli byste určitě Olomouc a její sloup navštívit.