Památka UNESCO – Telč

Památka UNESCO – Telč

Jako památku UNESCO se neoznačuje jen tak něco. Památek UNESCO je na celém světě pouze omezené množství a naše republika má také několik takovýchto památek. Patří mezi ně mimo jiné historické centrum Telče.

12 památek světového dědictví


V České republice se nachází dvanáct památek světového dědictví UNESCO. Patří mezi ně třebíčská židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa, brněnská vila Tugendhat, sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, zámek v Litomyšli, vesnická památková rezervace v Holašovicích, zámek s přilehlými zahradami v Kroměříži, lednicko-valtický areál, historické centrum Kutné Hory s kostelem svaté Barbory a s chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, historické centrum Telče, historické centrum Českého Krumlova a historické centrum Prahy. Historické centrum Telče bylo zapsáno mezi prvními třemi památkami do seznamu světového dědictví z Československa v roce 1992. Zapsání na seznam UNESCO přineslo zvýšený zájem a také příliv turistů.

Historické jádro města

Telč se nachází na jihozápadě Moravy na polovině cesty mezi Prahou a Vídní. Podle pověsti je založení města spojeno s vítězstvím moravského knížete Otty II. nad českým knížetem Břetislavem v roce 1099. Právě vítěz se zasadil o založení kaple, později kostela a osady, dnešního Starého Města. Největšího rozmachu město doznalo za panování Zachariáše z Hradce ve druhé polovině 16. století. Historické jádro města, uzavřené rybníky a branami, si udrželo svoji osobitou tvář po celá staletí již od dob Zachariáše z Hradce. Na prvním místě musíme jmenovat původní královskou vodní tvrz ze třináctého století založenou na křižovatce obchodních cest, která získala svou současnou podobu díky přestavbě právě z 16. století.

Historické jádro města Telč

Rozsáhlý renesanční komplex patří do dílny architekta Baltazara Maggiho z Arogna. K zámku ještě přiléhá zajímavě dispozičně řešená zahrada s parkem. Uvnitř zámku většinu lidí zaujmou honosné interiéry s jedinečnou výzdobou, dobovým inventářem a cennými sbírkami. Kromě zámku se k význačným památkám řadí náměstí s unikátním nenarušeným komplexem historických domů v renesančním a barokním slohu. Podloubí a průčelí těchto domů byla ve většině případů stavěna dle jednotného plánu. Nejstarší stavební památkou celé Telče je pozdně románská Svatodušní věž z 13. století.

Historie města

Telč má v současné době více než pět tisíc obyvatel. Podle místní pověsti bylo město založeno již v roce 1099. První písemná zmínka o městě však pochází až z roku 1315. Významným rokem je rok 1339, kdy Telč dostal do rukou Oldřich III. z Hradce z rodu Vítkovců. Právě rod Vítkovců stál za rozvojem Telče. V roce 1386 zničil oheň západní polovinu náměstí i s kostelem a radnicí. V roce 1423 město dobyli husité.

V polovině šestnáctého století získal zdejší panství již výše zmíněný Zachariáš z Hradce a pro Telč nastalo období rozkvětu. Během třicetileté války však město i celý kraj trpěli kvůli švédským i císařským vojskům. Poté je ještě zajímavým rokem 1980, kdy byly k Telči připojeny vesnice Borovná, Dolní Dvorce, Doupě, Dyjice, Dyjička, Stranná, Horní Myslová, Vanov, Vanůvek, Volevčice a Zvolenovice. V následujícím desetiletí se k Telči přičlenily i obce Radkov, Strachoňovice, Mysletice, Olší a Zadní Vydří. Všechny zmíněné vesnice se však v roce 1992 opět osamostatnily.

Důvodem, proč se Telč stala součástí kulturního dědictví UNESCO, je její historické jádro, které představuje dobře zachovalý goticko-renesanční urbanistický celek, který dokumentuje velice vyspělou renesanční stavební a uměleckou kulturu druhé poloviny šestnáctého století. Pokud jste ještě neměli možnost Telč navštívit, rozhodně můžeme doporučit, ať se do městečka na Vysočině vydáte a prozkoumáte krásy sami.