Pevnost Masada v Izraeli

Foto: Berthold Werner, Wikimedia

Pevnost Masada v Izraeli

Izrael je jistě velmi zajímavá země, jejíž návštěva skýtá celou řadu zajímavých turistických cílů. Jedním z velice oblíbených zájmů všech turistů je pevnost Masada. Pevnost se dokonce často označuje za symbol svobodného židovského národa.

Izraelští vojáci zde skládají přísahu

Pevnost Masada je výjimečná z více důvodů. Zaujme svou polohou i historií. Nachází se totiž na stolové hoře na jihu Judské pouště. V dřívějších dobách se stala němým svědkem bojů mezi Židy, Římany a Araby. V současnosti je Masada cílem řady poutníků a také místem, kde slavnostně přísahají izraelští vojáci, kteří prohlašují, že „Masada nesmí znovu padnout“.


S místní pevností je spojen příběh židovských rebelů, kteří roku 66 n. l. obsadili pevnost po pádu Jeruzaléma. Několik roků se jim podařilo vzdorovat římským legionářům, kterým se však nakonec přeci jen podařilo navršit u stometrové skalní stěny přístupovou rampu z kamení a pevnost dobyli. Římané však našli již pouze dvě živé ženy, jelikož židovští obránci pevnost vypálili a zničili všechno kromě potravin. Tím ukázali, že je nepřítel nevyhladověl, ale že raději zemřeli, než aby se dostali do zajetí.

Foto: Berthold Werner, Wikimedia

Sídlil tu Herodes Veliký

Název Masada vznikl ze slova „mecada“, což v překladu znamená pevnost. Masada byla vybudována nesmírně chytře a sloužila jako sídlo krále Heroda Velikého v roce 37 př. n. l. Obří podzemní nádrže vody dokázaly vystačit na celý rok a snesitelný život v horkém a suchém podnebí zabezpečoval systém místností a chodeb s tlustými stěnami, které nepouštěly nesnesitelné vedro.

Určitě není bez zajímavosti ani historie tzv. svitků od Mrtvého moře, jež obsahují dva tisíce let staré biblické a jiné náboženské texty, přičemž část jich byla nalezena při archeologickém výzkumu pevnosti před pěti desítkami let. Do pevnosti se původně vstupovalo velmi strmou stezkou z východní strany – Hadí stezkou, ze severu – Vodní branou a nejspíše i z jihu. Po dobytí pevnosti Římany vznikla i Byzantská brána na západní straně s použitím navršeného valu.

Foto: Andrew Shiva Wikimedia

Na dlouhá staletí zapomenuto

Po dobytí Římany zůstala na Masadě římská posádka dalších čtyřicet let až do začátku druhého století našeho letopočtu, načež byla pevnost opuštěna. Od pátého století našeho letopočtu si v Masadě postupně postavili poustevníci křesťanský kostel a klášter. Jenže oblast byla dobyta vyznavači islámu a v sedmém století tedy museli mniši opustit Masadu. Zdejší klášter zanikl a pevnost Masada byla na dlouhá staletí zapomenuta.

Foto: flickr.com

Místo bylo znovuobjeveno až v roce 1838 a o čtyři roky později byl proveden první výstup na vrchol. V roce 1875 se pak pevnost dočkala prvního novodobého popisu a důkladného zmapování. V okolí pevnosti se dodnes dají najít poměrně unikátní pozůstatky obléhacích prací římské armády, jež se zachovaly díky odlehlosti místa i konzervujícímu pouštnímu podnebí.

Masada dodnes symbolizuje odhodlání židovského národa ke svobodě ve vlastní zemi. Symbolika láká i turisty z širého světa. Kromě toho je nádherný výhled na okolní poušť, Mrtvé moře a pohoří ve vzdáleném Jordánsku. Od roku 2001 patří Masada na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Dnes je možné se na vrchol nechat vyvézt lanovkou.