Pražský palác Kinských

Pražský palác Kinských

Hlavní město České republiky skýtá spoustu zajímavých pamětihodností, mezi něž patří i současné sídlo Národní galerie - Palác Kinských. Tuto významnou rokokovou stavbu najdeme na Staroměstském náměstí nedaleko pomníku Jana Husa.

Podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera

Ve středověku na místě dnešního paláce stály hned dva starší domy. V západní části paláce se pak v podzemí zachovaly zbytky románského domu, severněji poté jiný raně gotický dům. Současný rokokový palác nechal postavit hrabě Jan Arnošt Golz mezi lety 1755 až 1765 podle starších plánů slavného stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera pod vedením architekta Anselma Luraga. Na fasádě paláce byla provedena bohatá štuková výzdoba a průčelí je nahoře zakončeno dvěma atikami, jež zdobí celá řada soch. Sochy mají znázorňovat antické bohy a jejich autorem je Ignác František Platzer.

Dvojici souměrně umístěných monumentálních vchodů lemují kamenné sloupy a v prvním patře je spojuje úzký balkón. Jakmile zemřel hrabě Golz, zakoupil v roce 1768 palác kníže Rudolf Kinský. Za doby vlastnictví Kinských se interiéry přestavěly v klasicistním stylu. Kromě toho došlo i k rozšíření paláce o druhý dvůr. V roce 1835 pak byl konečně připojen další dům, jenž byl přestavěn novobarokně.

Role v komunistické propagandě


Na konci devatenáctého století v budově mělo sídlo německé gymnázium, které navštěvoval i pozdější významný německy mluvící židovský spisovatel Franz Kafka. Velice důležitou propagandistickou roli sehrál palác v roce 1948, když právě z jeho balkónu pronesl Klement Gottwald svůj slavný projev, nicméně zapřisáhlý komunista Gottwald zde řečnil o čtyři dny dříve, než jak bylo později uváděno.

Od roku 1949 se palác Kinských stal sídlem sbírky grafiky Národní galerie v Praze. V roce 1992 se dočkal uznání, když byl společně se Staroměstským náměstím prohlášen za národní kulturní památku. V současné době je v paláci umístěna sbírka pojmenovaná Umění Asie a Afriky, kterou vystavuje Národní galerie.

Umění Asie a Afriky

Sbírka umění Asie a Afriky čítá více než třináct tisíc předmětů, které mají svůj původ v Koreji, Japonsku, Číně, Tibetu, jižní a jihovýchodní Asii, islámských kulturních oblastech a v Africe. Díky svému rozsahu a významu se tato sbírka Národní galerie řadí k nejvýznamnějším sbírkám svého druhu v celé Evropě.

Od svého založení byla sbírka neustále systematicky rozšiřována cílenými nákupy, převody z jiných institucí či odkazy a dary soukromých sběratelů. Expozice přesně dokumentuje obraz sběratelství asijského umění v českých zemích od poloviny devatenáctého století až do současnosti. V prvním patře paláce návštěvníci najdou expozici zaměřenou na nejvýznamnější umělecké soubory Sbírky umění Asie a Afriky.

Do paláce Kinských se dá jednoduše dostat metrem A, kde vystoupíte na zastávce Staroměstská. Na stejnojmennou zastávku vás dopraví i tramvaje s čísly 2, 17 a 18. Do muzea se dostanete i ze stanice metra Můstek či z tramvajové zastávky Právnická fakulta. Muzeum je po většinu roku otevřeno od 10 do 18 hodin včetně pondělí a základní vstupné činí 300 Kč. Palác Kinských najdete hned vedle Domu U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí.