Půvabný zámek Dětenice a středověká krčma

Půvabný zámek Dětenice a středověká krčma

Zajímavá středověká krčma a zámek se snoubí v Dětenicích v Královéhradeckém kraji. Původní zámek byl renovován na konci dvacátého století a po několika desetiletích otevřen pro širokou veřejnost. Na zámku se v současné době konají historické programy, plesy a středověké hostiny. V blízkosti zámku pak stojí opravená historická budova pivovaru se středověkou krčmou a výrobou vlastního piva.

V majetku Maltézských rytířů


Na zámku se nachází unikátní sbírky zbraní Maltézských rytířů, loveckých trofejí či netradiční květinová výzdoba interiérů. Vidět tu můžete nástěnné malby al seco i al fresco, barokní a rokokové štuky. Zmíněná sbírka zbraní čítá přibližně 350 kousků převážně z dob třicetileté války včetně zajímavých lodních děl z bitvy o ostrov Rhodos z roku 1522. V saloncích je dobový nábytek, stylové hodiny, české křišťálové či mosazné lustry, kachlová kamna, vzácné koberce a obrazy.

Návštěvníci interiéru často obdivují závěsy, květinovou výzdobu a ukázku porcelánu a dalších zámeckých doplňků. Kromě toho se můžete projít v přilehlém zámeckém parku. V zámeckých komnatách se můžete celoročně zúčastnit prohlídky v doprovodu čarodějnice, která se koná každou sobotu od 10 do 17 hodin. Součástí je i zámecký pivovar se staročeskou krčmou a zámecká stáj, kde se nachází na pět desítek koní. V parku se také dochovala celá řada soch klasicizujícího baroka.

Podle pověsti založeno Oldřichem

Původní tvrz byla v obci Dětenice doložena historickými prameny již k roku 1404. Na konci šestnáctého století byla renesančně přestavěna Křineckým z Ronova. K barokní výstavbě však došlo později – když Dětenice koupil Jan Kristián, hrabě Clam-Gallas. V letech 1762-1765 stavitel Zachariáš Fiegert zámku přisoudil jeho současnou podobu. Při opravách prováděných pro maltézské rytíře již došlo pouze k menším úpravám zevnějšku.

Podle pověsti však byly Dětenice založeny již za vlády přemyslovského knížete Oldřicha v první polovině jedenáctého století. Oldřich měl lovit se svojí družinou ve zdejších lesích a našel tu zbloudilé a opuštěné děti, kterých se ujal. Nechal pro ně postavit vesnici a na jejich počest ji pojmenoval Dětenice.

Majitelem i Albrecht z Valdštejna

Původní dřevěnou tvrz přebudoval Beneš z Valdštejna a Dětenic na tvrz gotickou a kamennou. V zámku jsou do současnosti patrné zbytky zámecké věže a ranně gotické sklepy. V roce 1503 panství zakoupili páni Křinečtí. Jiří Křinecký nechal postavit na zámku věž s hodinami a gotickou tvrz přestavěl na renesanční. Ovšem Jiří se zúčastnil povstání proti králi Ferdinandu II, za což mu bylo po bitvě na Bílé hoře vše zkonfiskováno a prodáno v dražbě Albrechtovi z Valdštejna. Po Albrechtově smrti panství získal jeho synovec Adam. Jeho vnuk Oktavián nechal vystavět morovou sochu sv. Salvatora, sochu Panny Marie u Suchánků a sochu Barbory v zámeckém parku.

V 19. století se majitelem stal Filip Wessenberk, po jehož smrti panství připadlo řádu Maltézských rytířů, jehož byl právě Filip členem. Ovšem ani Maltézští rytíři nebyli posledními majiteli. Posledním majitelem panství byl v letech 1926-1945 Ing. Emanuel Řehák. V roce 1948 byl však Řehákův majetek zestátněn novým režimem. V budově zámku byla nejdříve učňovská zahradnická škola a od r. 1959 internátní zvláštní škola. V roce 1991 zůstal zámek prázdný a pomalu chátral v majetku okresního úřadu Jičín. Rekonstrukce začala v roce 1998, kdy zámek odkoupil Pavel Ondráček.

Dětenice v posledních letech skutečně ožívají a velice často se zde konají různé akce, které lákají návštěvníky z širokého okolí. V Dětenicích se kromě jiného konají i svatební obřady, protože se jedná o skutečně zajímavé místo. Jde i o často vyhledávaný cíl pro rozmanité firemní akce.