Romantické Terčino údolí

Romantické Terčino údolí

Naše vlast nám nabízí celou řadu zajímavých míst, kam se vydat na výlet. Jedním z nich je i romanticky vypadající Terčino údolí, které najdeme v Novohradských horách.

Skvělý nápad hraběnky Terezie

Terčino údolí se také občas označuje jako Terezino či Tereziino údolí. Najdeme ho v údolí říčky Stropnice přibližně jeden kilometr od Nových Hradů. Terčino údolí je přírodně krajinářský park, který se v současné době rozkládá na ploše 138 hektarů, přičemž původně byla plocha poloviční – 68,8 ha. Již v roce 1949 se podařilo Terčino údolí zapsat na seznam národních přírodních památek. Terčino údolí bylo založeno již v polovině osmnáctého století Janem Nepomukem Buquoyem na podnět hraběnky Terezie. Ostatně právě po hraběnce má Terčino údolí svůj název, přičemž původně se mu říkalo Krásné údolí. Do původního šlechtického parku byly osázeny některé cizokrajné dřeviny, které však postupem času kvůli stáří mizí. Práce na budování parku řídil zahradník Ignác Fnoika. Ale historie oblasti je ještě o něco starší, protože místo původně šlechtě sloužilo jako bažantnice, jejíž původ je někde kolem poloviny století sedmnáctého.


Poničený Modrý dům

Do současnosti však mohou návštěvníci obdivovat vstupní bránu z roku 1797, empírový dům Václavovy lázně, klasicistní tzv. Modrý dům, u kterého jsou však dostupné informace, že v roce 1915nebo 1936 ho poničila povodeň, takže dnes je k vidění již jen jeho zřícenina, Švýcarský dům, zachovalý a upravený hamerský mlýn, kde je dnes penzion s restaurací, či tvrz Cukštejn. Zajímavé jsou i rybníky Gabrielin a Dámský, stejně jako pět set let starý památný dub a umělý vodopád napájený náhonem z říčky Stropnice. Vše pak spojuje pětikilometrová okružní naučná stezka, která je velice pěkně vymyšlená a na níž se seznámíte s přírodou i historií Terčina údolí na dvanácti informačních panelech. Informační panely dávají znalosti např. o vodopádu, lese, Modrém domě, Cukštejnu či místních dřevinách a bylinách.

K ochraně slouží Humenice

Krajináři považují Terčino údolí za jeden z vrcholů romanticko-sentimentální doby krajinářské architektury. Místo neslouží pouze k procházkám a výletům, ale dobře poslouží také jako ukázka řemeslně jemně řešené krajinné kompozice, jež si ve všech ročních obdobích zachovává půvab a přitažlivost pro lidské oko. Ostatně romantické Terčino údolí se řadí k těm nejvíce navštěvovaným místům celých Novohradských hor. Vzhledem k vyhlášení parku jako národní přírodní památky je také místo pod památkovou ochranou. Ovšem i přesto byl park během období socialismu udržován nedostatečně a často i problematickým způsobem, takže část staveb byla obnovena až v poslední době a drobný architektonický mobiliář částečně zaniknul. Na okraji Terčina údolí byla vystavěna vodní nádrž Humenice, jež brání dalším devastujícím povodním v parku, jak tomu bylo v minulosti.

Pokud se do Terčina údolí rozhodnete vypravit, pak byste měli vědět, že je park celoročně přístupný zdarma a bez omezení, přičemž k dispozici jsou i dvě parkoviště, pokud přijedete vozem.