Skalní město Ostaš

Skalní město Ostaš

Pár kilometrů od Police nad Metují se nachází osamocená stolová hora zvaná Ostaš. Už zdálky upoutá svým pravidelným, jakoby zaříznutým tvarem. Hora láká návštěvníky svými skalními městy tvořenými kvádrovými pískovci, mnoha zajímavými skalními útvary a puklinami a krásným panoramatickým výhledem do krajiny na Krkonoše a Broumovské hory.

Hora se vypíná do výšky 700 m. n. m. a její plošina má úctyhodných 500 × 400 m. Odjakživa byla oblíbeným loveckým revírem. Pojmenována je právě podle patrona myslivců, svatého Ostacha.  Přístup na Ostaš není všude úplně jednoduchý, celý masiv je totiž lemován strmými skalisky, často až 40 metrů vysokými. Pro horolezce však skýtá až 500 výstupových cest různých obtížností, takže i ti si zde přijdou na své. Hora je tzv. Polickým zlomem rozdělena na dvě oblasti, na jedné se nachází Dolní labyrint neboli Kočičí skály, na druhé Horní labyrint. Tato oddělená skalní města se pyšní mnoha známými skalními útvary jako například Zbrojnoš, Medvědi, Mohyla smrti či Žába.


Mohyla smrti

Modrá turistická značka vás zavede do Horního Labyrintu po trase asi 3,5 kilometrů dlouhé. Stezka vás dovede ke studánce Samaritánka, u které byl do pískovce nad studánkou vytesán obraz ženy, kterak podává vodu Kristovi. Podle dostupných pramenů je autorem tohoto povedeného reliéfu kameník Celestýn Šolc, který svou práci realizoval v roce 1856. V Horním labyrintu dále narazíte nejen na křivolaké rokliny, ale také na krásné skalní útvary jako jsou již zmiňované Zbrojnoš s kuklou či Mohyla smrti, ale také Výří brána nebo Čertovo auto.

Čertovo auto

Po zelené naopak dojdete do Dolního labyrintu, který nejvíc proslavila Sluj českých bratří. Ta se nachází v části zvané Betlém a má velmi zajímavou historii. Jak již její název napovídá, je spojena s českými evangelíky, kteří se v ní dle pověsti scházeli k tajným bohoslužbám v době, kdy české země procházely násilnou rekatolizací. Kalich s letopočtem 1627 vytesaný na stěně sluje je však podle historiků podvrhem. Pravdou však zůstává, že tento prostor skutečně poskytoval útočiště obyvatelům nedaleké Police nad Metují v době válek. Kaple, která zde byla postavena v roce 1484, připomíná památku vyvražděných obyvatel Police, kteří se zde skryli před Slezany v době husitských válek. Ti bojovali na straně Zikmunda a místí husitské obyvatelstvo napadli velmi surovým způsobem, prý jim vyřezávali jazyky. Lidé se pokusili ukrýt právě na Ostaši, ale byli vyzrazeni zrádcem, patrně to byl mlynář Holinka z Hlavňova, kterému se Slezani odměnili stětím hlavy. Obyvatelé Police pak byli krutě potrestáni házením ze skal a věšením na stromy. Tzv. Husitská lípa, která byla podle pověsti svědkem těchto bojů, je navzdory svým velkým rozměrům a kmenu o obvodu 460 cm stará nanejvýš 200 let.

Sluj českých bratří