Transylvánské hrady legendárního Drákuly

Transylvánské hrady legendárního Drákuly

V samém srdci Rumunska stojí hrad připomínající v mnohém český Karlštejn. Hrad postavený na skále ve 14. století se mohutně vypíná nad okolní vesnici. Tento hrad, zvaný Bran, je považovaný za hrad hraběte Drákuly, ačkoli na něm on sám, tedy jeho reálná předloha, nejspíš nikdy nepobýval.

Irský spisovatel Bram Stoker se ve svém románu z konce 19. století o hraběti Drákulovi inspiroval rumunským vlašským knížetem Vladem III. Draculou. Tomu se říkalo Vlad Napichovač, protože měl zálibu v mučení nepřátel nabodáváním na kůl. Jeho sídlem byl dnes již zničený hrad Poenari. Bran však získal pověst Drákulova hradu, a tak k jeho branám proudí stále hodně turistů dobrodružné povahy, kteří pak mohou obdivovat mimořádně zachovalé vnitřní expozice hradu.

Bran


První základy tohoto hradu byly postaveny již na počátku 13. století v podobě dřevěné pevnosti k obraně obchodní cesty, která údolím pod pevností procházela. Poté, co byla tato pevnost zničena nájezdem Mongolů, vystavěli na tom samém místě ve druhé polovině 14. století saští obyvatelé nedalekého Brašova pevnost kamennou. Záhy začal hrad sloužit uherským králům jako obranný bod proti vpádům Osmanské říše. Ve 20. století se hrad stal sídlem rumunských králů, pobývala zde například rumunská královna Marie Edinburská, která za sebou zanechala rozsáhlé úpravy interiéru. Po konfiskaci hradu komunisty byl hrad v roce 2006 vrácen potomkům Habsburků, konkrétně Dominiku Habsburskému, který zde nakonec nechal vybudovat muzeum. Původní hradní exponáty zkonfiskované státem byly do sbírek navráceny, a tak je zde v současné době skutečně co obdivovat. Jedná se o předměty a nábytek ze sbírek rodiny Habsburků, mezi nimi například koruna, žezlo a stříbrná dýka krále Ferdinanda I. Nicméně s hrabětem Drákulou tento hrad skutečně nepojí vůbec nic, i když se proslýchá, že na něm kdysi párkrát pobýval, žádné doklady o tom neexistují. Přesto je toto sídlo se svými sedmnácti síněmi jednou z nejdražších nemovitostí v zemi. Jeho hodnota se odhaduje na 140 milionů dolarů.

Hrad Bran

Bran Interiér

Poenari

Kde ale jisto jistě Vlad III. Dracula byl, je hrad, nebo spíše jeho zřícenina, Poenari. Byl vystavěn na skalním útesu nad vesnicí Aref, asi 120 kilometrů od hradu Bran, uprostřed krásných hor a lesů někdy na počátku 13. století valašskými vojvody. Svoji funkci jakési strážní věže však neplnil a právě až Vlad Drákula z něj udělal důstojné sídlo, které mělo být opěrným bodem při jeho bojích proti Turkům. Vypráví se, že Vladova manželka při jednom takovém útoku vyskočila z věže hradu, aby nepadla do tureckého zajetí. Vladovi se však podle pověsti povedlo Turky zmást a utéct na koni, kterému chytře obrátil podkovy.

Po Vladově smrti v roce 1476 hrad chátral a roku 1888 se ho část zřítila. Zůstaly zde dvě věže a zřícenina hradu, ke které se lze dostat jen po dlouhém příkrém schodišti čítajícím 1480 schodů!  Po vystoupání se návštěvníkům otevře nádherný výhled. I když ani v těchto ruinách nenajdeme jediné hmatatelné pozůstatky po ukrutném Drákulovi, jeho přítomnost zde dýchá z každého kamene.

zřícenina hradu Poenari

Poenari výhled