Vizovický zámek má bohaté interiéry

Vizovický zámek má bohaté interiéry

Vizovice jsou sice známé úplně něčím jiným, nicméně i v této obci se nachází nesmírně zajímavá historická památka – zámek s bohatými interiéry, který rozhodně stojí za pozornost a minimálně jednu návštěvu. Pakliže tedy budete mít cestu okolo Vizovic a zajímají vás pamětihodnosti, určitě neváhejte a vyhraďte si trochu času na návštěvu zdejšího barokního zámku.

Postaveno v 18. století


Zámek ve Vizovicích za sebou nemá nikterak zdlouhavou historii, protože byl založen až v půlce osmnáctého století Heřmanem Hannibalem z Blümegenu, což byl olomoucký kanovník a pozdější královéhradecký biskup. Stavba byla svěřena do rukou brněnského architekta Františka Antonína Grimma, jenž pojal výstavbu ve francouzském stylu, který byl v danou dobu velice populární. Za Blümegenů byla dokončena stavba zámku i zámecké zahrady. Kromě toho bylo zakoupeno i vnitřní vybavení, jež bylo velice cenné.

Do zahrady byly umístěny plastiky významného brněnského sochaře Ondřeje Schweigla. Schweigl je ostatně taktéž autorem výzdoby interiéru zámecké kaple Panny Marie Matky Dobré rady.  Začátkem devatenáctého století přešlo celé panství příbuzenskou linií na rod Stillfriedů, kteří nadále rozšiřovali obrazárnu. Stillfredové měli vizovické panství až do roku 1945, nicméně po druhé světové válce zámek přešel do státní správy a od roku 1948 je zpřístupněn veřejnosti.

Skvělá kolekce obrazů

Bohatě zařízené interiéry jsou ve stylu baroka, rokoka, empíru a biedermeieru. Výbavu tvoří sbírky porcelánu, orientálních předmětů i řada předmětů denní potřeby. Zřejmě nejcennější sbírkou vizovického zámku je rozsáhlá kolekce obrazů z šestnáctého až devatenáctého století se vzácným souborem děl holandského malířství a s pracemi význačných českých autorů.

Zajímavý autenticky dochovaný interiér zámecké kaple má na svědomí mistr moravského sochařství Ondřej Schweigl. Zámek najdete uprostřed města Vizovice, přibližně patnáct kilometrů od Zlína. Místo se nachází v podhůří Vizovických vrchů na soutoku Lutonínky a Bratřejovky. Zámek tvoří dominantu města. Kromě zámku jsou však Vizovice známé hlavně díky tradici pálení slivovice.

Zámecké okruhy pro návštěvníky

Zájemci si na zámku mohou prohlédnout trojici okruhů. Jako první jsou reprezentativní prostory prvního patra zámku, což se označuje za základní okruh. Právě zde uvidíte bohatě vybavené interiéry, kde můžete obdivovat třeba hodnotný nábytek. K nejzajímavějším místům základního okruhu patří reprezentační sál s působivou nástěnnou výmalbou a velice kvalitním gobelínovým sedacím souborem. Ten se ostatně využívá dodnes k slavnostním příležitostem – např. svatební obřady, koncerty apod. Během téměř hodinové prohlídky navštívíte 24 pokojů, za což zaplatíte 100 Kč.

Druhým okruhem jsou pokoje soukromé a pro služebnictvo, které zachycují dobovou atmosféru obytných prostor zámku ve druhé půlce devatenáctého a v první půlce dvacátého století. V pokojích se nachází i mnoho autentických osobních předmětů bývalých majitelů. K nejzajímavějším patří kolekce dochovaných stolních společenských her. Během čtyřicetiminutové prohlídky se můžete podívat do 14 pokojů. Tento okruh stojí taktéž 100 Kč, ale maximálně může jít deset osob. Posledním okruhem je návštěva zámecké kaple, kde se zdržíte zhruba čtvrt hodiny a zaplatíte 40 Kč.

V roce 2001 byl vizovický zámek zařazen na seznam národních kulturních památek. V roce 2006 pak zámek přešel do správy Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště v Kroměříži. Na zámku se často konají občanské i církevní svatební obřady, přičemž za obřad v obvyklém čase se momentálně platí 4 900 Kč.