Zajímavé Venušiny misky

Zajímavé Venušiny misky

Česká republika disponuje celou řadou národních přírodních památek a jednou z nich jsou i Venušiny misky, které se nachází v okrese Jeseník. Jedná se o nesmírně zajímavý geomorfologický výtvor. Venušiny misky jsou součástí Rychlebských hor.

Upraveno jako vyhlídka

Venušiny misky najdeme přibližně čtyři kilometry na jih od obce Velká Kraš. Chráněné území zabírá vrcholovou část Smolného vrchu v nadmořské výšce více než čtyř set metrů v Žulovské pahorkatině. Oblast je pod správou AOPK ČR Správa CHKO Jeseníky. Hlavním důvodem označení za národní přírodní památku je jedinečný geomorfologický výtvor.

Skalní misky i další výtvory vznikaly během pleistocénu a holocénu chemickým působením srážkové vody, zvětráváním a kulovitou odlučností místní žuly. Ty největší prohlubně dosahují několika metrů v průměru. Skalisko s Venušinými miskami bylo upraveno jako vyhlídka, která je ohrazena za pomoci kovového zábradlí. Z vyhlídky se dočkáte krásných rozhledů na Žulovskou pahorkatinu s loukami Šíravy a na severní část hlavního hřebene Rychlebských hor.


Pověst o Venušiných lidičkách

Podle jedné pověsti Venušiny misky dostaly pojmenování podle nadpřirozených bytostí, které se označovaly jako Venušiny lidičky či Venusleute. Tyto nadpřirozené bytosti měly žít pod skalami a bylo možné je vidět jenom po setmění. Skalní misky pak Venušiny lidičky používaly ke koupání, vaření či praní. Bytosti měly být dobromyslné a laskavé, svým vzrůstem o něco vyšší než trpaslíci.

Záminkou k pověstem se staly skalní mísy, skalní sedadla, křesla a výklenky na tzv. ostrovní hoře. Venušiny misky byly za národní přírodní památku vyhlášeny v roce 1971. Památka se nachází na rozloze 3,9 hektaru. Kopec Smolný, na němž se Venušiny misky nachází, představuje tzv. ostrovní horu, jež vznikla v tropickém třetihorním podnebí. Největší ze skalních mís má takřka dokonalý kruhový půdorys o průměru 1,5 metru s hloubkou přes jeden metr a pojme zhruba 65 litrů vody.

Některé mísy zničeny

Pověst o Venušiných lidičkách však není jedinou, která se k Venušiným miskám váže. Další pověst říká, že Venušiny misky mají kouzelnou moc – žena, která si údajně do jedné ze skalních mís sedne, se do jednoho roka vdá a otěhotní. Lidé také odedávna přemýšleli o vzniku z čistě praktického hlediska, takže jednou z variant, jak Venušiny misky vznikly, bylo, že se jednalo o pohanské obětní mísy.

Při průzkumu bylo ostatně zjištěno poměrně velké množství těchto skalních mís – více než stovka. Jejich průměr přitom kolísá mezi 30-150 centimetry a hloubka mezi 5-100 centimetry. V minulosti byly některé skalní mísy zničeny v důsledku těžby kamene a v současnosti dochází k poškozování kvůli neukázněným turistům.

Venušiny misky najdeme v souvislém lesním celku Bažantnice, přibližně dva kilometry od obce Kobylá nad Vidnavkou. Přístupné jsou i z obce Černá Voda kolem rybníku U Dubu směrem k vrchu Smolný. Na skalách jsou k vidění kromě misek i zajímavá skalní sedadla a křesla, výklenky, žlábkové škrapy a skalní dutiny zvané tafoni.