Zámek Gödöllő

Foto: oPPÁRÉ

Zámek Gödöllő

Císařovna Sissi a její životní příběh je poměrně známá. Ovšem už mnohem méně se ví, že jejím oblíbeným místem byl zámek Gödöllő. Už podle názvu je zřejmé, že se jedná o maďarský zámek. Kromě názvu Gödöllő se můžete setkat i s pojmenování Grasalkovičův palác nebo zámek.


Zámek postaven v osmnáctém století

Královský palác Gödöllő byl postaven v barokním slohu a najdeme ho ve stejnojmenné maďarské obci v Pešťské župě. Obec leží zhruba třicet kilometrů na severovýchod od hlavního města Maďarska. V obci žije více než třicet tisíc obyvatel. Obec byla podle dochovaných dokladů od čtrnáctého století osídlena pouze řídce. Už tolik málo početná populace se ještě zmenšila v dobách válek s Turky, které probíhaly od roku 1541.

Vzestup celého panství Gödöllő přišel od roku 1737, kdy ho získal význačný uherský velkostatkář Anton Grasalkovič I., který tu v roce 1741 nechal postavit zámek Gödöllő – největší barokní palác v Uhrách. Zároveň šlo o rodové sídlo Antona Grasalkoviče. Stavbou zámku byl pověřen architekt András Mayerhoffer a budova byla dokončena v roce 1760.

Foto: Civertan, Wikimedia

Anton Grasalkovič byl původně chudý uherský šlechtic chorvatského původu, ale byl uznávaným znalcem uherského práva a národního hospodářství. Grasalkovič se stal tajným rádcem a oblíbencem samotné Marie Terezie. Také se zasloužil o to, že uherský sněm v roce 1741 přijal Marii Terezii za uherskou královnu. Ta mu to nikdy nezapomněla a až do své smrti se u ní Grasalkovič těšil velké přízně.

Velmi oblíbené místo císařovny Sissi

Císařovna Alžběta Bavorská známá také jako Sissi si Gödöllő velmi oblíbila a společně se svým chotěm císařem Františkem Josefem I. nechala zámek uzpůsobit pro potřeby letní a zimní rezidence. K těmto účelům Gödöllő začalo sloužit od roku 1867. Císařovna Sissi se na zámek poprvé podívala v roce 1866, když podnikla cestu do Uher s manželem Františkem Josefem I. Při té příležitosti Sissi navštívila raněné vojáky, kteří byli ubytováni v historických prostorách zámku. V ten okamžik si Sissi představila, že by se tu dalo velmi příjemně trávit čas daleko od upjatých poměrů ve Vídni. Sissi navrhla Františku Josefovi, aby zámek koupil.

Jakmile se o přání císařovny dozvěděli uherští šlechtici, nechali zámek draze zrekonstruovat a věnovali ho královskému páru jakožto dar na počest jejich budapešťské korunovace z roku 1867. Budova samotného zámku se rozkládá na ploše 1 700 metrů čtverečních a zámek je obklopen parkem o rozloze 28 hektarů. Palác má sedm křídel, která jsou vzájemně kolmo vklíněna jedno do druhého. Císařovna Sissi na zámku strávila během svého života asi dva tisíce dní, povětšinou ve společnosti nejmladší dcery Marie Valerie, kterou měli Maďaři v obzvláštní oblibě. Samotný císař František Josef I. se na zámku objevoval pouze výjimečně. Velmi pěkné je i okolí zámku Gödöllő, které si Alžběta Bavorská jakožto vášnivá jezdkyně na koních užívala. Časté návštěvy císařovny vedly k rozvoji celého městečka. V meziválečném období šlo o letní sídlo maďarského regenta Miklóse Horthyho.

Foto: Rlevente, Wikimedia

Zámek Gödöllő je po zámku ve Versailles druhým největším komplexem v celé Evropě. Ostatně zámek se také často označuje za maďarské Versailles. Kromě toho se zde nachází zámecké barokní divadlo, které je nejstarším doposud fungujícím kamenným divadlem v Uhrách. Vystavěno bylo v letech 1782 až 1785 na zakázku Antala Grasalkoviče II. Divadlo pojme stovku diváků. V současné době se zámek skví ve své původní kráse. V apartmánech císařovny Sissi převládá levandulová, zatímco pokoje císaře Františka Josefa I. jsou vyvedené v kombinaci zlaté a šedé. Návštěva zámku se určitě vyplatí, pokud máte