Generál Nil - vůdce protinacistického odboje v Polsku

Foto: Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, wikimedia

Generál Nil - vůdce protinacistického odboje v Polsku

Druhá světová válka nabídla celou řadu pohnutých osudů. Někteří hrdinové jsou známí dodnes, zatímco o jiných se příliš nemluví. Jedním z těch, o kterých se v naší zemi moc neví, je i polský „Generál Nil“, jehož pohnuté osudy pokračovaly i po válce.

Vojákem již od mladých let

August Emil Fieldorf vešel do dějin také jako August Fieldorf Nil nebo prostě Generál Nil. Narodil se 20. března 1895 v polském Krakově. V roce 1910 vstoupil do organizace Strzelec, ve které o dva roky později dokončil poddůstojnickou školu. Během první světové války se přihlásil jakožto dobrovolník do 1. legionářské brigády, s níž se vydal na ruskou frontu. V roce 1917 zdárně dokončil důstojnickou školu.


V letech 1919-1920 se v řadách polské armády účastnil bojů polsko-sovětské války. Po skončení války se rozhodl zůstat v armádě a postupně se dostal až k hodnosti podplukovníka. Krátce před začátkem druhé světové války byl Fieldorf jmenován velitelem 51. střeleckého pluku. V září 1939, po přepadení Polska Německem, se v civilním obleku probil do Krakova, odkud plánoval útěk do Francie, nicméně byl chycen a internován na Slovensku.

Foto:Jerzy Opioła [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], Wikimedia

Po několika týdnech věznění se mu však povedlo utéct a přes Maďarsko se dostal na západ, kde se ihned přihlásil do polské armády. Ve Francii se mu podařilo absolvovat štábní kurzy a v květnu 1940 byl povýšen na plukovníka. V září stejného roku dostal povel vrátit se do vlasti, kde působil ve varšavském Svazu ozbrojeného boje ZWZ. Do hodnosti generála byl Fieldorf jmenován krátce před úpadkem varšavského povstání.

Významná role ve druhé světové válce

V době druhé světové války byl vůdčí osobností polského odboje proti nacistickým okupantům. Stal se velitelem Kedywu, což bylo velení diverze, kde působil v letech 1942-1944. Kromě toho byl zástupcem velitele Zemské armády (Armia krajowa) v letech 1944-1945. Zemská armáda se dá označit za největší odbojovou ozbrojenou organizaci v Polsku během druhé světové války.

V čase největší bojové schopnosti v létě 1944 čítaly síly Zemské armády kolem 380 tisíc osob, z čehož bylo 10 tisíc důstojníků. Hlavním velitelem Zemské armády byl Leopold Okulicki známý pod jménem Neidźwiadek.

Foto:Skabiczewski [CC0], Wikimedia

Příslušníci Zemské armády byli hromadně pronásledováni komunistickými úřady po celou dobu stalinismu. Po roce 1956 pak komunistická propaganda prohlašovala, že mladí vojáci Zemské armády sice bojovali hrdinně, leč byli klamáni zločinnými zpátečníky ve vyšším velení a exilovou vládou se sídlem v Londýně. Kromě již zmíněného členství byl Generál Nil organizátorem a vedoucím odbojové organizace „Niepodległość“. Fieldorf byl v roce 2006 oceněn in memoriam Řádem bílé orlice, což je nejstarší a nejvyšší polské státní vyznamenání.

Akce Kutschera

Fieldorf byl hlavním organizátorem atentátu na německého velitele okupované Varšavy Franze Kutscheru. Kutschera byl rakouský nacista, válečný zločinec a důstojník SS a policie v hodnosti SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei. Ve známost vešel jako Varšavský kat. Vyznačoval se až nezvyklou krutostí, která byla velká i na poměry panující v okupovaném Polsku.

Kutschera stál za pravidelnými veřejně přístupnými masovými popravami. Odbojová organizace se rozhodla odsoudit Kutscheru k trestu smrti za ukrutnosti a masové vraždy spáchané na polském národu. Poprava byla vykonána 1. února 1944 ve Varšavě na příkaz generála Fieldorfa. Akci provedla zvláštní jednotka Agat, která byla složená z harcerů Šedých řad (krycí jméno pro odbojovou organizaci).

Nacisté Nila nedostali, komunisté ano

Dne 7. března 1945 byl pod falešným jménem uvězněn sovětskou NKVD a nerozpoznán byl odeslán do pracovního táboru na Uralu. Generál Nil byl v letech 1945-1947 vězněn pod falešnou totožností v Sovětském svazu, aby se poté vrátil do rodného Polska, kde také žil pod jiným jménem. Ovšem v roce 1948 přiznal pravou totožnost pod příslibem amnestie a o dva roky později byl zatčen.

Za další dva roky, v roce 1952, ho prokurátorka Helena Wolińska-Brus v rámci soudního procesu označila za stoupence fašismu a hitlerismu a uvedla, že během jeho působení v Zemské armádě byli na jeho rozkaz popraveni sovětští partyzáni. Obvinění byla samozřejmě smyšlená, ostatně prokurátorka hrála hlavní roli v monstrprocesech padesátých let, které skončily smrtí nebo uvězněním řady lidí nepohodlných režimu.

Foto:Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego , official mug shot after arrest [Public domain], Wikimedia

Generál Nil ani přes mučení nezačal spolupracovat se stání bezpečností. August Emil Fieldorf byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen komunistickým soudem k trestu smrti a 24. února 1953 ve Varšavě skutečně popraven. Fieldorf byl odsouzen k trestu smrti oběšením, i když sám požadoval smrt zastřelením. Prosby rodiny o milost byly zamítnuty a generál byl ve varšavském vězení na Mokotově oběšen. Teprve po skončení komunistické vlády byl v roce 1989 rehabilitován. Místo jeho pohřbení není známo, nicméně symbolický hrob se nachází na Vojenském hřbitově Powazki ve Varšavě.

O osudech Generála Nila vypráví i stejnojmenný polský film, který byl natočen v roce 2009 režisérem Ryszardem Bugajským. Historický snímek zachycuje hlavně poslední roky Fieldorfova života a připomíná hrůzné praktiky politických monstrprocesů. Hlavní roli Generála Nila si zahrál Olgierd Łukaszewicz. Velmi emotivní a silný film se dá sehnat i s českými titulky a jeho zhlédnutí rozhodně stojí za to.