Libice – prokleté místo českých dějin

Libice – prokleté místo českých dějin

Když se řekne Libice, většina z české populace si asi vybaví vyvraždění rodu Slavníkovců. Ale Libice není spojena pouze s vyvražděním Slavníkovců. Libici totiž poté získali Vršovci, ale ani tento rod neunikl krutému osudu.

Slavníkovci byli významným českým rodem, jehož rozkvět, ale i zánik spadá do desátého století. Dne 28. září 995 došlo k vyvraždění Slavníkovců na Libici. Z kdysi mocného rodu přežili pouze Soběslav a Vojtěch.


V osudný den slavil rod Slavníkovců na svém hradě v Libici významný svátek – den svatého Václava. Ten byl přesně před šedesáti lety zavražděn ve Staré Boleslavi. Během slavnosti vtrhli na hrad čeští velmožové a v okolí kostela povraždili veškeré jeho přítomné členy. V některých učebnicích se sice píše o vypálení a vyvraždění celé vesnice, nicméně doklady z dobových pramenů hovoří vyloženě o zavraždění Slavníkovců. Tomu ostatně nasvědčuje také přes sto let trvající archeologický výzkum na Libici, při němž nebyla nalezena významná spáleništní vrstva. Výzkum také potvrdil, že hradiště plnilo svou funkci i po těchto událostech.

Proč byli Slavníkovci vyvražděni

Dodnes není přesně jasné, kdo byl konkrétně pachatelem či objednatelem nebo jaké byly jeho motivy. Někdy se uvádí, že hlavní sílu útoku na slavníkovský hrad tvořili Vršovci, ale to není stoprocentně prokázané. Jedním z motivů mohlo být bohatství Slavníkovců a jejich hradů Libice a Malín položených na obchodních koridorech do Slezska, na Moravu a do Malopolska. Mluví se též o zásobách stříbra či zlata. Dalším motivem mohl být incident, při němž Vojtěch jakožto pražský biskup poskytl na Pražském hradě církevní azyl cizoložnici a zastal se tak jí i cizoložníka, svého jáhna. Přitom se však Vojtěch nepohodl s bojovníky, patrně Vršovci, kteří církevní azyl nerespektovali a před Vojtěchem cizoložnici setnuli hlavu. V závěru přepadení pak bylo vyhrožováno Slavníkovcům pomstou za to, že jejich člen Vojtěch bránil okamžitému trestu ženy.

Černý konec dalších majitelů Libice

Ovšem Libice je spojena s krušným osudem i u Vršovců. Ti totiž získali Libici za pomoc při útoku na Slavníkovce jejich hradiště.  Vyvražděni nebyli jen Slavníkovci, ale došlo i ke krvavé akci proti Vršovcům. Vršovci byli středověkým velmožským rodem, který se Přemyslovci pokusili vyvraždit hned třikrát. Poprvé v roce 1003, podruhé asi v roce 1014 a potřetí v roce 1108 v obci Vraclav nedaleko Vysokého Mýta. Získání Libice bylo jednou z posledních výsep slávy Vršovců. Ovšem v případě Vršovců se nedá hovořit o nějakém úplném vyvraždění, protože z rozsáhlého rodu zůstala naživu alespoň jedna rodina.

Libice se tedy stala černým místem v českých dějinách. Nejprve je spojená s vyvražděním Slavníkovců, které bylo skutečně krvavé. Ovšem i další majitel pokračoval v prokletí rodu Slavníkovců – řada Vršovců byla povražděna v roce 1108.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmChceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".