Indri – největší z lemurů

Indri – největší z lemurů

Lemuři patří mezi poměrně známé poloopice. Jedním z lemurů byl i král Jelimán z oblíbeného filmu Madagaskar. Ve skutečném světě existuje celá řada různých druhů lemurů, přičemž největším z nich je indri.

Žijí v párech spolu s mláďaty

Latinské pojmenování indriho je naprosto prozaické – Indri indri. Tento největší druh lemura dosahuje délky těla kolem šedesáti centimetrů se zakrnělým ocasem dlouhým přibližně pět centimetrů. Váha indriho se pohybuje okolo šesti až sedmi kilogramů, přičemž samice bývá o něco těžší než samec. Někteří jedinci mohou dosáhnout i váhy až deseti kilogramů. Jedná se o relativně ohrožený druh, jehož domovem je východní Madagaskar.


Kromě pojmenování indri je tento lemur znám i jako babakoto, což v překladu znamená „malý taťka“. Setkat se však lze i s pojmenováním požast krátkoocasý. Lemur indri má velice dlouhé zadní nohy, s jejichž pomocí provádí podivuhodné skoky. Denní aktivitu prokládá poměrně dlouhými periodami odpočinku. Jeho hlavní potravou jsou mladé listy, ovoce, květy a semena. Samci žerou více ovoce než samice. Indri žijí v párech společně s mláďaty, přičemž samec obhajuje teritorium a samici je umožňován přístup k potravě jako úplně první v pořadí.

Většinu dne tráví jedením

Indriové mají většinou černou srst s bílými skvrnami. Srst je poměrně hustá a hedvábná. Zvířata žijící severněji mají tmavší srst. Zvíře má dlouhý krk a hlavu podobnou lišce. Kolem kulatých uší se nachází ježaté chlupy. Indri trhá listy přímou tlamou, zatímco plody sbírá rukama. Občas se můžeme setkat i s tím, že indri líže půdu, čímž si doplňuje chybějící minerály. V korunách stromů pak indri téměř létá, když skáče do dálky až deseti metrů, přičemž se odráží od kmene zadníma nohama a tělo má při skoku ve svislé poloze s roztaženou náručí.

Velkou část dne indri stráví potravou, avšak společenské aktivity zaberou pouhá dvě procenta jejich času. Indri je silně teritoriální, leč vzhledem k řídkosti osídlení se jen málo setkávají a překrývají jejich území. S jinými druhy lemurů nemá indri žádný problém. Teritorium bývá velké mezi dvaceti až čtyřiceti hektary a dospělí samci si ho značkují močí a výměšky žláz, jež mají na boku a pod tlamou. Kromě toho si území samec vyznačuje hlasem.

Lemur indri se ozývá z rána a v odpoledních hodinách. Domorodci mají před jejich děsivými písněmi respekt. Písně lemurů indri jsou velmi naříkavé. Indri v současnosti patří k ohroženým živočišným druhům, protože ho ohrožuje zmenšování území vhodného k životu. V minulosti byl sice lov lemurů u domorodců tabu, jenže pytláci ho začali lovit kvůli kůži a masu. V oblastech výskytu indriů je vedena poměrně široká kampaň proti jejich nelegálnímu lovu. Žádná česká zoologická zahrada indriho nechová.