Obrovský orel opičí

Obrovský orel opičí

Orel patří k největším dravým ptákům. Orel opičí se přitom řadí k opravdu velkým druhům orlů. Sídlem orla opičího jsou ostrovy Mindanao, Luzon, Samar a Leyte. Na žádném dalším ze sedmi tisíc filipínských ostrovů již tento druh bohužel nežije.

Ohrožen odlesňováním a lovem


Orel opičí se latinsky nazývá Pithecophaga jefferyi a dorůstá délky 0,86-1 metr. Hmotnost orla opičího se pohybuje mezi 4,5-8 kilogramy. Rozpětí křídel dosahuje až 250 centimetrů. Jedná se o kriticky ohrožený druh, jehož domovem jsou Filipíny. Tento gigantický druh orla je jedním z nejvzácnějších dravců světa. Největší ohrožení představuje odlesňování a lov.

Živí se rozmanitými druhy živočichů včetně opic, které loví útokem z velké výšky. V současné době se konají pokusy o rozmnožení orla opičího v zajetí, nicméně jeho přírodní prostředí se hodně rychle zmenšuje, takže budoucnost celého druhu je značně nejistá. Jedná se o filipínský endemit, který obývá horské pralesy, kde loví v korunách stromů. Kromě opic konzumuje cibetky, veverky, ale nevynechává ani plazy a ptáky.

Jen kolem 800 orlů opičích

Stejně jako ostatní velcí orli světa obsazuje poměrně rozsáhlé teritorium. Každý pár potřebuje ke své obživě zhruba deset tisíc hektarů lesa. Hnízdí na vysokých stromech, přičemž obvykle klade jediné vejce jednou za dva roky, na němž sedí po dobu 58-68 dní oba rodiče. Hlavu zdobí korunka z prodloužených per. V současné době přežívá na světě jen přibližně 800 orlů opičích, takže jde o jednoho z nejvzácnějších a nejohroženějších živočichů.

Na možnost vyhynutí bylo poprvé poukázáno již v roce 1968. Informace se chytil známý letec Charles A. Lindbergh, jeden ze světových poradců Světového fondu na ochranu přírody, jehož osud orla opičího velmi zaujal, a proto se mnohokrát vydal na Filipíny, kde se staral o jeho záchranu. V roce 1969 byl zahájen první výzkum zaměřený na podmínky ochrany orla opičího. Další navazující výzkumy ovšem téměř nebyly. Ze čtyř set párů orlů opičích jich zhruba polovina žije na ostrově Mindanao. Orli opičí jinde než v deštném pralese nehnízdí a ani neseženou potravu.

Vzhledem k současnému stavu populace je vyloučené, aby orla opičího chovala některá z českých zoologických zahrad. Pokud se tedy chcete podívat na kriticky ohroženého orla opičího, budete se muset vypravit na jeden ze čtyř filipínských ostrovů.