Hamrštejn

Hamrštejn

Některé české památky jsou bohužel ve velice špatném stavu a Hamrštejn se řadí k těm nejvíce ohroženým. Z kdysi krásného hradu zbyla dnes již jenom zřícenina, nicméně i přesto je Hamrštejn stále poměrně často navštěvován, protože velice krásné je i jeho okolí.

Zřícenina se nachází na Liberecku

Zřícenina hradu Hamrštejn se nachází poblíž cesty spojující libereckou čtvrť Machnín s překrásným Kryštofovým údolím. Ovšem ze silnice zůstává zřícenina skryta, protože není viditelná ani v zimním období, kdy přeci jenom místní bučiny propustí větší množství světla. Pokud pojedete vlakem z Liberce směrem na Chrastavu a Žitavu, budete přímo pod zříceninou projíždět, a dokonce je tu i zastávka na znamení, jenže tuhle možnost nabízí pouze několik spojů.


K hradu je nejlepší vyrazit po žluté značce z centra Machnína. Současně je to součást cyklostezky Odra-Nisa. Asi po kilometru dorazíte do osady zvané Hamrštejn a cestou uvidíte podél stezky romanticky vyhlížející meandry Lužické Nisy. Řeku a údolí překlenuje 225 metrů dlouhý železniční viadukt, který sice není vysoký ani známý jako nedaleký křižanský viadukt, leč i tento své kouzlo má. Po půl kilometru mírného stoupání se ocitnete na úbočí Zámeckého kopce, na jehož vrcholku se tyčí zbytky středověkého hradu.

Foto:Zp [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5], Wikimedia

Dlouho v majetku rodu Biberštejnů

Místo pro stavbu hradu nebylo vybráno žádnou náhodou, protože srázy na kopci jsou velice strmé a ze tří stran kopec obtéká řeka Nisa. Přesné datum založení hradu se nedochovalo. Založení hradu se datuje do první třetiny čtrnáctého století, kdy plnil funkci opevněného sídla, správního centra pro okolní majetky Biberštejnů. Důležité bylo zajištění kontroly nad těžbou a zpracováním železné rudy.

Foto:Zp [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5], Wikimedia

Poprvé se o hradu zmiňuje listina, kterou Bedřich z Biberštejna přislíbil svou věrnost císaři Karlu IV. v roce 1357. Pojmenování hradu se většinou spojuje s existencí hamru, v němž se za pomoci bucharů poháněných vodním kolem zpracovávalo surové železo. Dodnes se však přesné umístění hamru nedochovalo, protože zanikl už na konci šestnáctého století.

Husité hrad dobyli se 400 jezdci

Hrad několikrát změnil majitele, avšak nejdelší období zůstal v držení rodu Biberštejnů. Během husitských válek hrad dobyl oddíl Jana Čapka ze Sán o síle 400 jezdců. Hrad zůstal v rukách husitů až do roku 1435, kdy se vrátil do držení předešlého majitele Mikuláše Sachse. Po skončení husitských válek došlo ke konfliktu mezi Biberštejny a Doníny.

Foto:By Arcamal [CC BY 3.0], Wikimedia

V polovině šestnáctého století už však byl Hamrštejn opuštěn a později nebyl nikdy obnoven. Do dneška se částečně dochovala zeď, kterou byl hrad obehnán. Na obou koncích opevněného prostoru o délce 67 metrů a šířce 26 metrů se tyčily válcové věže. Přístupová brána do hradu se společně s částí zdi zřítila až v roce 1882.

Unikátní gondolový most

Pod hradem se nachází jeden unikát. Tímto unikátem je transbordér neboli gondolový most, který je jediný svého druhu v celých Čechách. Jedná se v zásadě o upravenou lanovku, kdy k dopravě přes řeku se využívá kabinka zavěšená na kladkách. Kabinu do pohybu uvádí přímo cestující, kteří tahají za lano. Kladkostroj je však sestaven takovým způsobem, aby cestující nemuseli vynakládat příliš velkou sílu.

Foto:ŠJů, Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Zařízení zde v roce 2010 nahradilo strženou lávku, o jejíž likvidaci se postarala blesková povodeň. V současnosti je gondolový most součástí turistické stezky i cyklostezky. Další podobný most se nachází až v německém Porúří, takže se ho vyplatí navštívit, protože se jedná o velký unikát. Pod hradem pak vede pěkná naučná hornická stezka.

Foto:By Arcamal [CC BY 3.0], Wikimedia

V roce 2008 se hrad nacházel na seznamu nejohroženějších památek, ale o tři roky později byla Národním památkovým ústavem dokončena první část stabilizace a konzervace hradu, aby mohl být uchován i pro další generace. Od roku 1958 je zřícenina chráněna jakožto kulturní památka České republiky. V okolí hradu se rozkládá přírodní rezervace Hamrštejn.