Lovecký zámeček Bon Repos leží nedaleko Nymburka

Lovecký zámeček Bon Repos leží nedaleko Nymburka

V České republice se nachází celá řada loveckých zámečků. Jeden z nich nese netradiční název – Bon Repos. Podle názvu by zámeček jen těžko někdo hledal v Čechách, leč najít ho můžete u obce Čihadla v katastrálním území Starý Lysá v okrese Nymburk.

Zakladatelem zámečku hrabě Špork

Lovecký zámeček Bon Repos nechal založit hrabě František Antonín Špork (1662-1738) v roce 1718. Hrabě Špork zdejší panství zakoupil v roce 1715. Jelikož byl místní vrch Čihadla skutečně oblíbeným zastavením tažného ptactva, rozhodl František Antonín Špork o vybudování loveckého zámečku.


Lov tažných ptáků neboli čižba byl oblíbenou činností hraběte Šporka. Součástí areálu byly kromě vlastního zámku La Maison de Bon Repos (Dům oddechu) i kaple sv. Jeronýma, kaple sv. Simeona Stylity, dům pro kněze a poustevníka („Ermitáž“).

Hrabě Špork zemřel v roce 1738 a po jeho smrti přešel areál do majetku Ignáce Zikmunda hraběte z Klenové a Janovic, což byl majitel benáteckého panství. Hrabě však lovecký zámeček vůbec nevyužíval, takže ten třicet let pouze pustl. Roku 1769 Bon Repos zakoupil v dražbě Antonín Příchovský z Příchovic.

Foto:Stanislav Svoboda [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Ten nechal areál rozšířit a přestavět, přičemž přestavbu zřejmě měl na starost český architekt, stavitel a štukatér italského původu Ignác Palliardi. Jiné zdroje však hovoří o Janu Josefovi Wirchovi jako o autorovi přestavby. Hrabě Příchovský z Příchovic také založil nedalekou obec Čihadla.

Po určitou dobu v držení armády                         

Areál loveckého zámečku získali po roce 1816 Thun-Hohensteinové. Mezi lety 1844 až 1847 zde působil jako učitel hudby sám Bedřich Smetana. Na konci osmdesátých let devatenáctého století byl areál ve vlastnictví Länderbank Wien. Rok 1905 přinesl v držení loveckého zámečku další změnu, když ho zakoupila rodina Kinských. Opravy zámečku proběhly v roce 1913 a poté až po skončení první světové války.

Foto:Stanislav Svoboda [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Po druhé světové válce byl v areálu Bon Reposu lazaret Rudé armády. Roku 1958 se zámek stal nemovitou památkou, nicméně od ledna 1963 se v areálu v rozporu s předešlou deklarací památkové hodnoty začalo stavět zázemí pro 13. samostatný raketový oddíl ze Slovenska. Části nedalekého lesa byly označeny jakožto vojenský prostor s přísným zákazem vstupu. Armáda si lovecký zámeček ponechala v držení až do roku 1990.

Velmi zajímavý areál

Celý areál loveckého zámku je zasazen do překrásné zahrady a je obklopený oborou, kde se nachází spousta vzrostlých stromů. V areálu můžete obdivovat vzácné a chráněné staré stromy. Prohlédnout si můžete i sochu z dílny Matyáše Bernarda Brauna „Máří Magdalena“ a kašnu. Nový zámek je postaven v pozdně rokokovém stylu. Velmi zajímavý je Čínský pavilon, který byl postaven ke kulturním účelům a vymalován je s čínskou tematikou. Stavba má nádhernou akustiku a i v současné době se zde konají kulturní akce.

Foto:Stanislav Svoboda [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Šporkovské meditační místo přitom zůstalo až do roku 2005 téměř utajené veřejnosti. Název loveckého zámku Bon Repos se překládá jako „Dobrý odpočinek“. Majiteli zámku jsou Charles Butler s přítelkyní Evou a firmou Bon Repos. Zámeček je skutečně kouzelným místem uprostřed přírody v relativní blízkosti Prahy. Kochat se můžete překrásným parkem se všemi budovami, které jsou historickou a kulturní památkou.

Současný majitel zachoval historické budovy a nechal udělat velmi citlivou rekonstrukci. Areál zámku velice často využívají filmaři k natáčení reklam či filmů. Ještě častěji se v areálu konají svatby, které se zde odehrávají v průběhu celého roku. Zámek Bon Repos zaručuje naprosté soukromí pro konanou akci. V současnosti také probíhají prohlídky zámku pro zájemce s výkladem o historii celého areálu.