Opuštěný hrad Valdek

Opuštěný hrad Valdek

Brdy se staly v poslední době terčem řady cestovatelů. Po otevření bývalého vojenského prostoru je možné navštívit spoustu zajímavých míst. V Brdech se také nachází zřícenina raně gotického hradu Valdek, kterou najdete na katastrálním území obce Chaloupky. Od roku 1958 se Valdek chrání jako kulturní památka.

Hrad rodu Zajíců z Valdeka

Gotický hrad Valdek byl postaven ve třináctém století, ale má také mladší dostavby. Od roku 2016 patří k obci Chaloupky v okrese Beroun. Také jde o součást chráněné krajinné oblasti Brdy. Hradní zříceninu najdeme na kopci Beranci. První důležitá písemná zmínka o hradu pochází z roku 1263, kdy je poprvé zmiňováno v predikátu Oldřicha Zajíce z Valdeka. Šlo o královského číšníka a purkrabího na hradu Loket. Rod Zajíců z Valdeka je poměrně známý a jako o nejvýznamnějším členovi rodu lze hovořit o Vilému Zajíci z Valdeka, což byl nejvyšší maršálek a královský podkomoří.


Ostatně Vilém Zajíc z Valdeka byl držitelem celé řady hradů a ve své době mu patřila i Přimda. Ovšem rod Zajíců z Valdeka neměl hrad donekonečna. Později totiž Valdek přešel do rukou Běškovců z Běškova. Během vlády Běškovců z Běškova byl hrad obléhán Děpoltem z Rýzmberka. Od půlky čtrnáctého století hrad poměrně často střídal majitele, kteří se ve většině případů rekrutovali z řad nižší šlechty a z historického hlediska nebyli příliš podstatní. Od roku 1623 je pak hrad Valdek uváděn jako pustý.

Foto:Brdy-res public, Wikimedia

Zajícové si postavili dva ochranné hrady

Pod hradem směrem k potoku najdete kamenné moře. Do dnešní doby zůstala dochována gotická věž, palác a mladší opevnění s předhradím. Hrad byl postaven na ochranu majetku Zajíců z Valdeka. Ti si na ochranu postavili dokonce hrady dva – mladší z nich byl Žebrák, který byl postaven po roce 1280 a ovládal důležitou mezinárodní komunikaci vedoucí z Prahy přes Plzeň do Norimberku a Řezna.

Foto:Adam4939 [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Starším z hradů byl právě Valdek, který byl mnohem rozsáhlejší a stal se rodinným sídlem rodu Zajíců. Postaven byl však u méně důležité cesty vedoucí z Hořovic brdskými lesy do Příbrami. Název hradu se vykládá jako „v lesním rohu“ nebo „lesní hrad“. Šlo o typický hrad klasické gotiky a řadí se mezi nejsložitější hrady sasko-hessenského typu s okrouhlou obrannou věží stojící volně za hradební zdí.

O hradu psala celá řada lidí

Z předhradí se vstupovalo do vlastního hradu po dřevěném mostě, jehož závěrečná část byla padací. Most vedl přes hluboký příkop vylámaný ve skále a na východní straně uzavřený hradbou. Na západní straně pak hrad chránil příkop navazující na západní část valu v předhradí. Do prvního hradního nádvoří se vstupovalo branou v severovýchodním rohu hradu s brankou pro pěší. Na levé straně za branou byla studna. Nádvoří mělo podobu nepravidelného obdélníku a bylo obehnáno hradbou, kde se nacházely hospodářské budovy. U jižní hradební zdi poté stálo dvoupatrové stavení se stájemi a místnostmi pro čeleď.

Foto:Gortyna, Wikimedia

Hrad stál v hlubokých lesích, díky čemuž mohla vzniknout celá řada pověstí a pozornosti neušel ani u kronikáře Václava Hájka z Libočan, jenž v Kronice české datoval vznik hradu do roku 920 a za zakladatele považoval jednoho z vrahů kněžny Ludmily – Kumána. V devatenáctém století zase s příchodem romantismu hrad zaujal Karla Hynka Máchu, který plánoval napsat čtyřdílný román z doby Václava IV., jehož jedna část se měla nazývat Valdek. Ovšem z románu zůstaly dochovány pouze úryvky. Hradu byla věnována také jedna hra Václava Klimenta Klicpery.

Valdek se za minulého režimu i po převratu nacházel v okrajové části vojenského újezdu Brdy. Kvůli tomu byla hradní zřícenina dlouhá léta nepřístupná veřejnosti. Po zpřístupnění částí prostoru byl v dubnu 2007 povolen vstup o víkendech. Z vesnice Neřežín vede na Valdek žlutá turistická značka.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmChceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".

Podobné články

Půvabné sídlo na Dobříši

Středočeská Dobříš má jednu velkou turistickou zajímavost. Ve městě se nachází velice pěkný rokokový zámek s výraznou fasádou, která upoutá každého. V současné době se zámek...

Dominanta Českého středohoří – hrad Házmburk

Vrcholem Českého středohoří je hora Milešovka, nicméně není to jediná dominanta, kterou se tento geomorfologický celek může chlubit. Vyjímá se zde i jedno lidské sídlo, kter...

Lovecký zámeček Bon Repos leží nedaleko Nymburka

V České republice se nachází celá řada loveckých zámečků. Jeden z nich nese netradiční název – Bon Repos. Podle názvu by zámeček jen těžko někdo hledal v Čechách, leč najít ...

Nejstarší šlechtický hrad Žebrák

Na jižním okraji Křivoklátských lesů se nachází zřícenina gotického hradu Žebrák. Najdete ji v obci Točník a z kdysi slavného hradu se do dnešní doby dochovala vysoká okrouh...

Veřejová skála na Blaníku

Zatímco horu Blaník zná i ten, kdo se o historii a české pověsti příliš nezajímá, Veřejová skála už tolik známým pojmem není, ačkoli je se samotným Blaníkem velmi silně spja...

Národní přírodní památka Klokočka

O národní přírodní památky není v naší vlasti nouze. Jednu ze zajímavých národních přírodních památek představuje Klokočka. Jedná se přitom o jednu ze starších přírodních pa...

Koněpruské jeskyně- nejdelší jeskynní systém v Čechách

Pouhých 5 km od města Beroun , uvnitř návrší Zlatý Důl nad obcí Koněprusy, můžete pod zemským povrchem obdivovat tuto krásu. Koněpruské jeskyně jsou nejdelším a určitě je...

Svatý Jan pod Skalou perla Českého krasu

Ve Středočeském kraji asi 30 km jihozápadně od Prahy, nedaleko města Beroun, leží v srdci Chráněné krajinné oblasti Český kras vesnička, kde žije pouze 178 obyvatel . Mal...

Mohutný hrad v Českém Šternberku

Hrady sloužily jako obrana před nepřáteli, a proto se stavěly poměrně velké. Jedním z hodně mohutných hradů je ten v Českém Šternberku. Gotický hrad přestavěný na zámek se n...