Romantické šumavské Velhartice

Romantické šumavské Velhartice

Po České republice se nachází spousta zámku a hradů. Přítomností řady kulturních památek se může těšit i Šumava. Mezi zajímavé pamětihodnosti se řadí hrad Velhartice, který stojí na ostrohu nad levým břehem řeky Ostružná v obci Velhartice. Při cestě mezi městy Klatovy a Sušice jistě hrad nepřehlédnete.

Velhartice tvoří dvě dominanty

Velhartice se původně nazývaly Vilhartice a hrad zde byl založen na přelomu třináctého a čtrnáctého století pány z Velhartic. Stavbu započal Bohumil z Budětic. Do dnešní doby tvoří dominanty hradu zříceniny gotického paláce, jemuž se říká Rajský dům, a naproti stojící věž Putna, která měla obranný i obytný charakter. Jméno Putna je odvozeno od vizuální podobnosti s nádobou na vodu (putnou), zatímco Rajský dům je pojmenován podle toho, že se v něm mělo žít jako v ráji.


Obě části hradu jsou dohromady spojeny za pomoci světově unikátního gotického kamenného mostu se čtyřmi lomenými oblouky. Most byl pravděpodobně postaven Menhartem II. z Hradce, který na hradě plánoval uschovat korunovační klenoty v době, kdy husité ohrožovali hrad Karlštejn. Korunovační klenoty zde ostatně skutečně byly.

Foto:Michal Pilař [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Na Velharticích se ocitly v době Menhartových sporů s Jiřím z Poděbrad. Korunovační klenoty zde nakonec pobyly pět let. Velkou zajímavostí místního mostu je fakt, že nedoléhá ani k jedné z budov, protože budovy byly s kamenným tělem mostu spojeny dřevěnými padacími můstky. Šlo o součást obranných opatření.

Sídlo slavného Buška z Velhartic            

Součástí hradu je také rezervoár na vodu, který byl plněn dešťovou vodou. Ta sem byla sváděna ze střech. K Rajskému domu pak přiléhá pozdně renesanční zámecké křídlo s původními arkádami, které bylo postavené až v roce 1627 a podle stavitele bylo pojmenováno jako Huertovo křídlo. Součástí hradního areálu je i budova bývalého pivovaru, zbytky vinopalny, kde se dělala pálenka z vína, trosky hradebních zdí a hospodářských budov. V roce 2001 se hrad dočkal velké pocty, když byl vyhlášen za národní kulturní památku.

Foto:Harold [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Sídlo Buška z Velhartic bylo proslaveno hlavně díky básníku Janu Nerudovi, který popsal přátelství mezi komorníkem a císařem ve své proslulé básni Romance o Karlu IV. Ostatně místo učarovalo také Janu Werichovi, který si v údolí řeky Ostružné nechal postavit chatu podle návrhu známého výtvarníka Jiřího Trnky.

Klasické prohlídkové okruhy i skanzen

Dlouhou dobu trvalo, než byl hrad zpřístupněn pro veřejnost, protože se nenacházel v dobrém stavu. V současné době se návštěvníci mohou podle své volby věnovat středověku v hradním prohlídkovém okruhu, nebo se podívají na atmosféru života šlechtické rodiny v době pozdní renesance v zámeckém okruhu. Mimo zmíněné okruhy existuje ještě audiovizuální projekt, který zájemce seznámí netradiční formou s historií, stavebním vývojem a obnovou památkového areálu ve Velharticích.

Foto:Michal Jarkovský [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5], Wikimedia

Od roku 2009 je otevřen nový prohlídkový okruh vně hradního areálu. Jde o volnou prohlídku souboru staveb lidové architektury. Skanzen lidové architektury je tvořen hodnotnými stavbami, které sem byly přeneseny z pošumavského předhůří. U jednotlivých staveb se návštěvníci dozvědí zajímavé podrobnosti o historii staveb i technické detaily.

Hrad Velhartice je v současné době v majetku České republiky a jeho správu obstarává Národní památkový ústav. Hrad je přístupný veřejnosti, která ho poměrně hojně navštěvuje. Kromě klasických turistů je ve Velharticích nabízena možnost uspořádání svatebního obřadu, pronájmu areálu nebo prostor pro společenské akce, filmové natáčení apod. Přibližně 300 metrů od hradu se nachází bezplatné parkoviště. Pokud nechcete nechávat své zvířecí mazlíčky doma, můžete je vzít s sebou. Vstup s nimi je totiž možný do venkovních prostor hradu, ale také do prohlídkového okruhu „hrad“. Vstup je pak zpoplatněn 20 Kč.