V Kamýku je zřícenina hradu i zámek

V Kamýku je zřícenina hradu i zámek

Název obce Kamýk je velmi dobře známý z vyjmenovaných slov. Ovšem řada lidí ani netuší, že se jedná o velmi zajímavou obec, kde najdeme zříceninu hradu i zámek. Obec Kamýk najdeme zhruba pět kilometrů od Litoměřic, přičemž nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1319. A jak vlastně vznikl název Kamýk? Jedná se o staročeské synonymum pro slovo skála. Litoměřický Kamýk samozřejmě není jediným, o něco více je v povědomí lidí Kamýk nad Vltavou ve Středních Čechách. Ovšem i severněji položená obec nabízí zajímavosti.

Zřícenina gotického hradu

Jak již bylo zmíněno, v Kamýku se nachází zřícenina gotického hradu. Najdeme ji na skalnatém čedičovém ostrohu v nadmořské výšce 350 metrů. Neznáme přesně, kdy byl hrad postaven, avšak zřejmě k tomu došlo na počátku čtrnáctého století na povel krále Jana Lucemburského.


Hrad zde vybudoval Jindřich Kamýk z Pokratic. První písemná zmínka o hradu také pochází z roku 1319. V tomto roce totiž král Jan Lucemburský udělil hrad Jindřichu Kamýkovi z Pokratic v léno. Vznik hradu se spojuje hlavně s vybíráním cla při plavbě po Labi v Litoměřicích. Ze samého začátku zřejmě hrad sloužil společně s nedalekým hradem Střekovem jako velmi důležitý opěrný bod tehdejší královské státní moci nad labskou vodní cestou.

Foto:Aktron / Wikimedia Commons,  [CC BY-SA 4.0], Wikimedia

Hrad Kamýk poměrně často střídal majitele. Mezi významnější majitele hradu se řadí rod Zajíců z Hazmburku. Hradu se podařilo překonat velmi rušné období husitských válek, přičemž v roce 1428 došlo ke zpustošení blízkého okolí. V roce 1547 pak byl hrad opraven a rozšířen. Ovšem roku 1600 byl již hrad opuštěn a v roce 1632 definitivně zpustnul, když ho vydrancovala saská vojska.

Aby toho nebylo pro hrad málo, na začátku devatenáctého století hrad dvakrát vyhořel. Určitě není bez zajímavosti, že na zkáze hradu se podíleli i obyvatelé obce Kamýk, pro něž se zřícenina stala levným zdrojem stavebního materiálu. Do současnosti se tedy z hradu dochovaly jen zbytky hradeb a ruina věže. Okolo hradního vrchu vede modře značená turistická trasa. Zříceninu mohou zájemci navštívit po celý rok, ovšem hlavně výstup na nejvyšší skálu se nedá považovat za zrovna bezpečný.

Místní tvrz byla přestavěna na zámek

Kromě hradu mohou návštěvníci v obci Kamýk obdivovat také zámek. Zámek je na okraji hospodářského dvora ve stejnojmenné obci. Vznikl na místě starší tvrze, jež jakožto nové panské sídlo nahradila nedaleký hrad ve druhé půlce šestnáctého století. Pod kamýckým hradem se nachází starý hospodářský dvůr.

Jak již bylo zmíněno, některý z členů rodu Kamýků ze Lstiboře nechal postavit renesanční tvrz, přičemž první písemná zmínka o ní pochází z roku 1628 – Jan Jiří Kamýcký ze Lstiboře ji prodal Heřmanu Černínovi z Chudenic. Po velmi krátké době však byla tvrz spolu s hradem vypleněna saským vojskem. Vdova po Heřmanu Černínovi z Chudenic pak připojila kamýcký statek k lovosickému panství.

Foto:Miaow Miaow, Wikimedia

Tvrz postupem času chátrala, až ji v roce 1863 koupil doktor Ota Polák, který ji nechal o dva roky později zbourat a místo ní si zde vystavěl malý novorenesanční zámek vilového rázu. Na zámku svého času pobýval i významný hudební skladatel Bedřich Smetana, který si za ženu vzal sestru doktora Poláka a trávil zde čas před odjezdem do Švédska. Ve druhé polovině dvacátého století byla v zámku mateřská škola, závodní kuchyně nebo ubytovna pro brigádníky.

Ani jedna z pamětihodností není v širokém povědomí turistů, nicméně jejich návštěva se rozhodně vyplatí. Při návštěvě zříceniny hradu na sebe samozřejmě musíte dávat pozor, aby nedošlo k nějakému úrazu. Romantické okamžiky nabízí nevelká plošina před vstupem do věže, odkud je nádherný výhled do podhradí a širého kraje obloukovými otvory v pozůstatcích zdí. Na tomto místě je možno posedět a pokochat se výhledem do okolí.